Partnerségszolgálat

1996/1

Létrehozók:

* Közösségfejlesztők Egyesülete
* Közösségi Kapcsolat Alapítvány

A szolgáltatás létrehozását a Levi Strauss Alapítvány támogatása teszi lehetővé. A szektorok közötti partnerség gondolatának és gyakorlatának hazai terjesztésén a The Prince of Wales Business Leaders Forummal együttműködve dolgozunk.

A szolgáltatás lényege:

Összekötő, közvetítő és kapcsolatteremtő új szolgáltatás az üzleti szféra vállalatai, illetve a civil szervezetek kezdeményezései és projektjei között. A szolgáltatással nemcsak a civil kezdeményezések forráshoz jutásának esélyeit kívánjuk növelni, hanem az üzleti és civil szféra közötti újtípusú, partneri együttműködésen, és közös gondolkodáson alapuló kapcsolatok kiépüléséhez is hozzá kívánunk járulni, mivel fenntartható fejlődés meggyőződésünk szerint csak a szektorok közötti partneri együttműködéssel érhető el.

Módja:

Elektronikus adatbankba gyűjtjük a lehető legtöbb érdekes, figyelemre és támogatásra méltó civil kezdeményezést, hogy tájékoztassuk róluk az ország, a település fejlődéséért és a helyi közösségért is felelősséget érző vállalatokat.
A kínált információkból merítve a vállalatok szabadon döntik el, tudnak-e, és milyen formában kívánnak hozzájárulni annak a projektnek a megvalósításához, amelynek a támogatása a leginkább megfelel vállalati politikájuknak, a helyi közösség életében vállalt elkötelezettségüknek, üzleti hírnevük javításának.
Az információkhoz a vállalatok számítógépes és postai úton, faxon vagy telefonon is hozzájuthatnak. Az információáramlás a vállalatok felé egyirányú, a vállalati felelős közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a támogatni kívánt szervezettel.
A szervezetektől kért kérdőív pontos adatokkal szolgál a projekt céljáról és az igényelt támogatás formájáról (a pénzen kívül sokszor fontos lehet egy közlekedési eszköz vagy egy terem igénybevételének lehetősége, egy faxvonal használata, szakmai segítség arculattervezésnél vagy menedzselésnél, hozzájutás egy lecserélt számítógéphez stb.)

Kölcsönös előnyök:

A vállalatok:
* Helyi társadalmi kapcsolatokat, valós és ellenőrzött információkat, projektválasztékot kapnak
* A hagyományos reklám mellett a jól megválasztott támogatással növelhetik elismertségüket, hírüket a helyi közösség körében, a pozitív vállalati arculat megerősítésére szolgáló lehetőséghez jutnak, és földrajzi, életkori vagy egyéb prioritásaik szerint célozhatnak meg bizonyos rétegeket
* Kicsiny, számukra elhanyagolhatónak tűnhető, gyakran nem is pénzbeli segítséggel kiegészíthetik a civil szervezetek erőfeszítéseit, s ezáltal komoly ügyek és célok megvalósulásához járulhatnak hozzá
* A náluk jelentkező, de elutasított kérelmezőket átirányíthatják a Partnerségszolgálathoz

A civil szervezetek:
* Sok levél megírásától és feladásától, illetve sok személyes utánajárástól mentesülnek
* Időt nyernek, mivel nem kell minden támogató esetében a címeket és a felelős személyek nevét felderíteniük
* Forráshoz jutásuk esélyei nőnek, mivel olyan vállalatok is érdeklődhetnek irántuk, amelyeket egyébként meg sem kerestek volna

Költségek:

A vállalatok számára a szolgáltatás ingyenes, kockázatoktól és kötelezettségektől mentes. Az információkhoz számítógépen, faxon, postán és telefonon is hozzájuthatnak. A civil szervezetek az indulás évében, 1996-ban ingyenesen jelentkezhetnek be a “projektbankba”, 1997-től kezdődően pedig önköltségi áron, a rendszer fenntartását és a postaköltségeket fedező díj megfizetése ellenében vehetik igénybe a Partnerségszolgálatot

Nyilvánosság:

A sikeres partnerségeknek, támogatásoknak a civil szervezetek rendelkezésére álló fórumokon (pl. helyi közösségi rádiókban és televíziókban, helyi újságokban, a budapesti Civil Rádióban, a Közösségfejlesztők Egyesületének Parola c. folyóiratában, közösségfejlesztői konferenciákon stb.) kívánunk nyilvánosságot biztosítani. A példaértékű partnerségi közös akciókat esetenként nemzetközi kiadványokban is megjelentetjük.

Érdeklődés, jelentkezés:

Solymosi Judit vagy Simon Mária
Közösségi Kapcsolat Alapítvány
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Telefon: 201-5728, fax: 201-4892.