Partnerség - újpesti módra

1996/2

Egyre gyakoribb a társadalom különböző szektorai közötti együttműködés kapcsán a partnerség kifejezés emlegetése. Az alábbiakban egy a Civil Rádióban elhangzott interjúból olvashatnak részleteket, Hock Zoltán, Újpest alpolgármestere beszélt Várhegyi Gábor mikrofonja előtt a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatáról.

– Mi fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek működjenek, erősödjenek és egyáltalán minél izmosabbak legyenek itt a kerületben is. Ellenpontot, egyfajta civil kontrollt jelentsenek az önkormányzatnak és a lakosságnak. Annak a 120 ezer embernek, aki ebben a városrészben él, ezeknek a véleményét, akaratát, szándékát, igényeit közvetítsék a városvezetés és az önkormányzat felé. Összességében a költségvetés valamennyi rovatát figyelembe véve közel ötvenmillió forintot költünk civil típusú szervezetekre, tehát nem intézményekre, nem gazdálkodó szervezetekre, nem tipikusan városüzemeltetésre. Újpest úgynevezett fő költségvetésében, amit a közgyűlés fogad el, önmagában döntöttünk egy közel 20 millió forintos összegről, amelyet szerződések és más egyéb formában utalunk át civil szervezeteknek, akik ennek fejében meghatározott közfeladat ellátását vállalják. Van például egy egyesületünk, amely játszóházat üzemeltet, vannak sportegyesületeink, akiket így támogatunk. A tevékenységükbe nincs beleszólásunk, csak éppen a működésüket segítjük. Ezen túlmenően elkülönített az önkormányzat egy 30 millió forintos alapot. Ez három részre oszlik. 10 millió forinttal támogatjuk az idén is az újpesti gyermekek nyári táboroztatását megszervező és elősegítő civil szervezeteknek és iskoláknak ezen irányú törekvéseit, mintegy 8-10 millió forinttal támogatjuk az Újpesten működő diáksport egyesületeket, lakossági sportegyesületeket, illetve a sportegyesületek utánpótlás-nevelését, és van egy úgynevezett civil alapunk, amely célzottan a civil szervezetek támogatását segíti elő.
Ezt a 30 millió forintot pályázati rendszerben juttatjuk el a szervezeteknek. Ezt közzétesszük a helyi lapokban és más egyéb fórumokon. Az egész év során lehet pályázni programokra, működési költségekre, amelyet az önkormányzat bizottsága ítél oda szervezeteknek.
Már negyedik éve működtetünk ilyen civil alapot. Tavaly több mint 70 szervezet pályázott erre az összegre. A legkisebb támogatási összeg emlékeim szerint 20 ezer forint volt, a legnagyobb pedig félmillió forint. Nem tudok pontos számot mondani arról, hogy hány szervezet van. A civil szervezeteknek az a csodálatos valósága, hogy nincsenek az önkormányzatoknál külön nyilvántartva, önkéntes alapon szerveződnek, és csak akkor tudunk róluk, hogyha valamilyen formában vagy valamiért kapcsolatba keveredünk velük.
Akár egy pályázat útján, vagy azért, mert felhívják a figyelmünket valamelyik hanyagságunkra vagy éppen olyan közügyre, amelyet mi nem vettünk észre vagy nem oldottunk meg. Újpesten több mint 100 civil szervezet van már.
– Említene példákat?
– Ide tartozik a Vöröskereszt, ide tartoznak a karitatív szervezetek, amelyek valamilyen formában szociális célokat fogalmaztak meg maguknak, de van gyermekszervezetünk is.
Hosszú távú együttműködési megállapodásunk van a Zabhegyezők és a Gyermekanimátorok Egyesületével, akik már harmadik éve játszóházat üzemeltetnek az önkormányzat támogatásával Újpesten. Ez egy klasszikus civil kezdeményezés, hiszen csak a lehetőséget adtuk meg, és ők tulajdonképpen igen fontos és nagy lakossági igénynek a kielégítésében segítenek minket. Működnek ezen túlmenően kifejezetten egy-egy területre koncentráló szervezetek, ilyen például a Megyeri Szépészeti Egyesület, amely egy szűkebb lakóközösségnek a környezetével, az itt élők életét befolyásoló ügyekkel foglalkozik. Van természetesen nyugdíjas szervezetünk, vannak szakmai szervezeteink, ide tartoznak a polgárőrök is. Ezeknek a civil szervezeteknek a támogatásával tulajdonképpen, bármennyire is furcsán hangzik, mi önmagunk ellenzékét, önmagunk kontrollját a civil kontrollt erősítjük. Én azt gondolom, hogy meg kell erősödnie a helyi társadalomnak, a civil szervezeteknek, hogy az önkormányzati képviselőt, a polgármestert, az alpolgármestereket ténylegesen civil ellenőrzés alatt tarthassák. Valóban egy szimbiózis alakuljon ki a polgárok és az önkormányzat között. A civil szervezetek a sajátságos érdekeiket, a sajátságos világukat és véleményüket tudják artikulálni és megfogalmazni az önkormányzattal szemben, amely mindenképpen a helyi közösségnek a boldogulását fogja segíteni.
– Azt olvastam az Önök lapjában, az Újpestben, hogy nemsokára lesz a várost alapító Károlyi István születésének 200 éves évfordulója.
– Igen. Ezügyben is nagyon jelentősek a civil kezdeményezések, a helyi Városvédő Egyesület például programjára tűzte az itt található köztéri műalkotások rendbetételét. Azt firtatták, mekkora gondot, mekkora figyelmet fordít az önkormányzat ezeknek a karbantartására, gondozására. Itt az István téren a Városháza mellett, amely ténylegesen a városközpont, a város főtere Újpesten, szeretnénk felállítani a városalapító gróf Károlyi Istvánnak egész alakos szobrát.
Én úgy gondolom, hogy ez az újpesti polgároknak az akaratával találkozik, ezt az ötletet, ezt a gondolatot már megfürdettük a helyi közösségekben, civil szervezetekben, városvédőknél, értelmiségi klubokban és más egyéb helyeken, és mindenhol nagy érdeklődéssel fogadták. Bízom benne, hogy jövőre ezt valamennyiünk örömére és boldogságára fel tudjuk avatni.

(CET Társalkodó, 1996. Nyár)