Tényleg lehetséges: a Włocławek-i Leopoldowo lakótelep - Lengyelország

2019/2

Cél – közösségi mobilizáció

Ez a tanulmány egy olyan folyamatot ismertet, amelynek célja a Włocławeki Leopoldowo lakótelep lakosainak mozgósítása a helyi közösség életkörülményeinek javítása érdekében.

A Włocławek-i MOPR Városi Családsegítő Központ helyi közösségszervezőin keresztül 2009 óta végez hosszú távú és rendszerszintű munkát a helyi közösség aktivizálása érdekében. A tevékenységek célja az volt, hogy azonosítsák azokat a helyi vezetőket, akik viselkedésükkel és elkötelezettségükkel befolyásolnak másokat, és bevonják őket helyi közösségük legfontosabb problémáinak megoldásába. Emellett fontos cél volt az intézményi partnerek támogató hálózatának kiépítése és Leopoldowo képének megváltoztatása is.

Leopoldowo elfelejtett közössége

Włocławek egy 113 000 lakosú város Lengyelországban. A környék magas munkanélküliséggel és szegénységgel küzd. Az elmúlt 10 évben a legnagyobb Włocławek-i gyárakat bezárták (pl. Nobiles, Ceramika Stołowa, Fajans, Celuloza és sok más kisebb üzem), és már a „Drumet”-et is bezárás fenyegeti. A munkanélküliség miatt a város lakói egyre inkább elszegényednek, növekszik a befizetetlen lakbérhátralékkal rendelkező családok száma, akiket ezután sokkal alacsonyabb színvonalú lakásokba lakoltatnak ki. Ily módon a városban számos olyan szomszédság jött létre, amelyet „a szegénység enklávéi”-ként jellemezhetnénk. Az így létrejött közösségek lakói a társadalmi kirekesztés kockázatának vannak kitéve. Az egyik ilyen enklávé a „Leopoldowo” lakótelep, amelyet fő utcája neve után legtöbben a „Kanyar”-ként ismernek.

A lakótelep Włocławek külterületén található, elég messze (mintegy 11 km-re) a városközponttól. E távolság nagy részét egy erdősáv és ipari épületek teszik ki. A terület nem rendelkezik kiterjedt infrastruktúrával. A lakótelepen egy élelmiszerbolt, a városi étkezde ételosztó központja és a „Zacisze” nevű aktív megelőzési és oktatási központ működik, amely 7-14 éves gyermekekkel foglalkozik. Csak egy buszjárat köti össze a lakosokat a várossal, a buszok viszonylag ritkán közlekednek, és a nap némely órájában egyáltalán nincsenek járatok. A legközelebbi buszmegálló körülbelül két kilométerre van, és egy erdőn kell átsétálni hozzá. A lakosok viszonylag kis közösséget alkotnak. A területen négy lakóépület található, amelyekben 534 fő él 181 családban, ebből 143 család (vagy 448 fő) kap szociális ellátást, ami a népesség 84%-át jelenti.

Aktivizálás, integráció, oktatás

A helyi közösség szervezői által a lakosokkal közösen indított első kezdeményezés a „Szivárvány lakóépületek” projekt volt, amely a lakótelep leglepusztultabb területeire irányult – megrongálódott lépcsőházak, közös fürdőszobák és WC-k, amelyek kinézete megijesztette az embereket. A 2009-2011-es „Szivárvány lakóépületek” projekt lehetővé tette a szervezők számára, hogy megismerjék a helyi lakosokat és partnerségen alapuló kapcsolatot építsenek ki velük. Azt is megtudhatták, hogyan viszonyulnak egymáshoz a helyiek, kik közülük a vezetők, akikben meg lehet bízni, és akiket meg kell erősíteni. E szisztematikusan gyűjtött információk segítségével a soron következő tevékenységek jobban megtervezhetőkké váltak, hogy jobban megfeleljenek a közösség igényeinek. A Leopoldowo lakótelepi együttműködésnek és mozgósításnak köszönhetően a helyiek az összes lépcsőházat és folyosót kifestették. A városháza szállította a festéket és a szükséges felszereléseket, a többit a lakosok saját két kezükkel végezték el.

A fiatalok követték a felnőttek példáját. „Mindent az álmaink megvalósításáért” elnevezésű projektjük keretei között felújították a gyerekeket kiszolgáló központot, és strandröplabda pályát építettek. A partnerek támogatásának köszönhetően festéket és homokot kaptak a pályához, de magát a munkát teljes egészében ők végezték el.

A legfiatalabb gyerekek számára „Könyvtár a tölgy alatt” névvel szerveztek tevékenységet, amihez a közkönyvtár a helyi közösséggel együttműködve könyveket és kézműves anyagokat biztosított. Az anyák – maguk is helyi lakosok – vezették le a gyerekekkel folyatott foglalkozásokat és játékokat. „A kisgyermekek osztálya” a „Könyvtár a tölgy alatt” folytatása volt – egy helyi önkéntes (az egyik anyuka) vezetésével hetente kétszer találkoztak a kisgyermekekkel, akiknek lehetőségük nyílt a szórakozásra, de a tanulásra is.

Fontos szerepet játszanak az egyes épületek képviselőinek részvételével megtartott rendszeres havi találkozók. Ezek az ülések nagy jelentőséggel bírnak azok számára, akik javítani szeretnének közösségük életkörülményein. Lehetőséget nyújtanak új készségek elsajátítására, a tapasztalatcserére, a kölcsönös támogatásra, és mindenekelőtt közös célok és feladatok meghatározására az adott hónapra. A képessé tétel megélését és a környező valóság befolyásolásának képességet biztosítják a jelenlévők számára. Ez a csoport szervezi a gyermeknapi ünnepségeket, illetve faültető akciókat is. Ők felelősek a lépcsőházak nagyobb fokú tisztaságáért is.

A lakossági találkozókat a lakótelepen működő KIS Társadalmi Integrációs Klub helyi kirendeltségén tartják, amely 2011 szeptembere óta fontos támogatója a közösség tevékenységeinek. A KIS-ben rendszeres órákat tartanak a lakótelep lakóinak különböző témákban az egyéni készségek fejlesztése érdekében. A lakosok a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: pszichológus, szenvedélybeteg terapeuta, családsegítő alkoholproblémákkal küzdő családok számára, illetve pedagógus.

A KIS részeként „személyes fejlesztő képzést” is nyújtanak. Az igényektől függően szakemberek nyújtanak segítséget különféle mindennapi problémák megoldásához. A KIS szakemberei vezetik a „Szülők Iskoláját” is, javítandó a gyermekneveléshez szükséges kompetenciákat. Az egyéneknek nyújtott támogatás nyilvánvalóan nagyobb társadalmi aktivitást eredményez. Fontos továbbá kiemelni az olyan elsődlegesen oktató jellegű találkozókat, mint például a „Hogyan szelídítsük meg az élet sárkányát a HIV és az AIDS korában”, vagy egy ügyvéddel szervezett találkozókat, amelyek a telep minden lakója számára nyitottak. Az egyik lakos egy „referencia könyvtárat” szervezett a KIS-ben, amely gyűjteményekből szerzett könyveket tartalmaz. A könyvtár az iskolai feladatokhoz szükséges könyveket, gyerekmeséket, valamint felnőtteknek szóló könnyedebb olvasmányokat is tartalmaz – valami érdekeset mindenki számára.

Leopoldowo lakói minden évben több integrációs pikniket is szerveznek a közösség egésze számára. A csoport fejlődése leginkább a piknikezés megszervezése során nyilvánvaló, mert ekkor érzékelhető a helyi lakosok növekvő függetlensége. A piknikeket minden alkalommal újabb tevékenységekkel gazdagítják, amelyeket a helyiek találnak ki és valósítanak meg (trambulin, ugrálóvár, póni lovaglás, stb.). 2014 óta a MOPR-ral és a „Zacisze” központtal közösen a lakótelep közössége örömtüzet szervez a gyermekek és fiatalok számára, ugyanakkor a „Fiúk ünnepe sült burgonyával” is hagyománnyá vált.

2014 februárja óta létezik egy ifjúsági labdarúgó csapat is, amely különböző játékokon és versenyeken képviseli a közösséget. A csapat eddig három kupát nyert.

A karácsonyi gyűlések is hagyománnyá váltak a lakótelepen, ilyenkor a szociális munkások is csatlakoznak a helyiekhez. Az ünnepi ételekkel teli asztalnál a karácsonyi időszak szellemében az emberek jókívánságokat mondanak egymásnak. Ezek a találkozók inspirálták a „Karácsony este a Kanyarban” elnevezésű eseményt is, amely először 2015-ben került megrendezésre. A gyerekek ilyenkor szabadtéri betlehemest mutatnak be, amelyet ők maguk rendeznek. Ezt követően mindenki részt vesz egy hagyományos ünnepi étkezésen, amihez a lakosok hozzák az ételt-italt.

Fontos megjegyezni, hogy a lakosok által végzett tevékenységek is javították kapcsolatukat a lakótelepért felelős hatóságokkal, amelyek komolyabb javításokat kezdtek eszközölni a szomszédságban. Ezen kívül erősödött az együttműködés a rendőrség képviselőjével – egy közösségi tisztviselővel -, illetve más intézmények képviselőivel is, akik a szervezett tevékenységekhez való csatlakozást követően olyan kapcsolatok kialakításában vettek részt, amelyek inkább emlékeztetnek a partnerségen nyugvó viszonyokra.

A helyi városvezetéssel folytatott párbeszéd irányában

A közösségszervezők, akik a lakossággal együttműködve dolgoznak a tervezett tevékenységek megvalósításán, folyamatos párbeszédet folytatnak az utóbbiakkal: „Mit szeretnétek még csinálni, min szeretnétek még megváltoztatni, mire lenne szükségetek?” Ezekből a beszélgetésekből kristályosodott ki a Városházával kialakítandó szorosabb együttműködés ügye.

A prioritás az volt, hogy a közösség tagjai és a városi hatóságok részvételével találkozót szervezzenek, és felkészítsék a résztvevőket a kölcsönös párbeszédre. Előtte számos találkozót tartottak a helyiekkel, hogy finomítsák a találkozó egyes elemeinek részleteit, amelyet az elejétől a végéig nekik maguknak kellett levezetniük. Azzal kezdték a közös munkát, hogy elkészítették a meghívót és meghatározták azokat a fő témákat, amelyeket a polgármesterrel meg akartak beszélni. Ezután sok időt töltöttek azzal, hogy tisztázzák saját elvárásaikat a városvezetéssel szemben. Hosszas vitát követően konkrét kéréseiket egy brosúra formájában foglalták össze. A kész anyagot átbeszélték a közösség tagjaival, a brosúrákat a lépcsőházakban tették közzé. 2015. szeptember 22-én találkozót tartottak a Leopoldowo lakótelepen a helyi lakosok és a városvezetés képviselőinek részvételével. A helyiek meglepetésére a Włocławek-i polgármestert összes polgármester-helyettese, több önkormányzati osztály, valamint a rendőrség, a városőrség és számos önkormányzati vállalat, köztük a Lakhatásügyi Erőforrások Hivatalának képviselői is elkísérték.

A találkozó igen szívélyes hangnemben zajlott le. A vendégeket nagyon lenyűgözték a helyiek által addig elvégzett munka eredményei. Ezt követően a helyiek által benyújtott kérések alapján – egy, a munkában való aktív részvételről szóló egyidejű nyilatkozat megtételével párhuzamosan – párbeszéd kezdődött az együttműködés alapelveinek meghatározása szempontjából fontos témákról. Jó volt hallani a városőrség képviselőinek véleményét, miszerint az a mód, ahogy a helyiek beszélnek velük, teljesen más, mint régen, és egyébként is a korábbinál sokkal kevesebbszer kell beavatkozniuk a közösség életébe. A helyiek nagyon elégedettek voltak a találkozóval, ez volt az első alkalom, hogy partnernek érezték magukat egy párbeszéd során. Nem várnak semmilyen nagy változást, mert konkrét nyilatkozatok nem születtek. Úgy látják azonban, hogy az ülés megnyitott egy ajtót, amely valaha zárva volt az együttműködés előtt. Ennek a találkozónak az eredményei befolyásolták több lakótelepi vezető későbbi döntését, miszerint 2016-ban első alkalommal pályáztak meg pénzeket Włocławek város 2017-es költségvetéséből, amely részvételen alapuló költségvetés-tervezés útján született. Ez volt az első gyakorlati pályázati tapasztalat a közösség vezetői számára.

Ezen túlmenően 2015 végén Włocławek lakosai első alkalommal illették dicsérő szavakkal és kiegészítő javaslatokkal Leopoldowo közösségét az internetes fórumokon.

A változás folyamata nem áll meg…

A helyi közösségszervezők és az MOPR által kezdeményezett és megvalósított tevékenységek szisztematikus akciók voltak, amelyek Leopoldowo közösségének egészét célozták. A további tevékenységek ösztönzése, bátorítása tetten érhető a lakosság növekvő összetartásában, amely a szomszédsághoz való tartozás érzésében, a kölcsönös tiszteletben, a szolidaritásban és az önsegítő kapcsolatokban nyilvánul meg. Erről ad tanúbizonyságot egymás iránti érzékenységük és felelősségérzetük növekedése is. A tevékenységek során a közösség tagjai felfedezik erősségeiket, ami a fokozódó szubjektivitás bizonyítéka. A lakóépületek képviselőivel folytatott rendszeres találkozók, a tervezett és megvalósított tevékenységek megadják a helyieknek azt az érzést, hogy képesek a negatív helyzet megváltoztatására, ugyanakkor növelik a lakosság társadalmi ügyekben való részvételét is. Ezen találkozók során szemtanúi lehetünk a bérlők közti kapcsolatok és kommunikáció fejlődésének, valamint a problémákhoz való hozzáállás változásának is – a problémákhoz az „enyém” helyett már a „mi” szemszögéből állnak hozzá. A bizalom, a támogatás és a kölcsönös segítségnyújtás fokozódása is szembetűnő, és ez valójában annak bizonyítéka, hogy a helyiek elsajátították a csoportban való együttműködés képességét, ami rendkívül fontos szereppel bír a helyi közösség fejlődésének folyamatában.

A lakótelepen élők jelenleg egy egyesület létrehozásán munkálkodnak, amely a közösség érdekeit képviseli majd. A MOPR Włocławek-et és a helyi közösségszervezőket folyamatosan támogatja a Helyi Tevékenységeket Támogató Központ (CAL).

 

Fordította: Varga Tamás

Fotó: Wikipedia