Országos közösségi támogató hálózat

2005/1

Részletek Pájer Ildikó népszerűsítő bemutatóra készített PowerPoint anyagából

Mi ez?
Lehetőség!
Azoknak a XVII. kerületi magánszemélyeknek és civil szervezeteknek, akik tesznek, vagy tenni akarnak a környezetünkben élő emberekért, lakóhelyükért.
Lehetőség
– új kezdeményezések megvalósítására,
– ismeretszerzésre, tapasztalatcserére,
– képzéseken, tájékoztatókon való részvételre, társak találására,
– tanulmányutakra, új módszerek, tudások elsajátítására.
Miért?
– Azért, hogy a tenni kész emberek segítséget, támogatást kapjanak.
– Azért, hogy hatékonyan tevékenykedjen az a csoport, amelyet létrehozunk, illetve amelynek tagja vagy.
– Azért, hogy jó megoldásokat találjunk, és jó példákkal szolgáljunk mások felé.
– Azért, hogy a közösség érdekében tudjuk megfogalmazni és megvalósítani az egyéni elképzeléseinket és közös céljainkat.
A program célja:
– Közösségi támogató hálózat létrehozása a helyi kezdeményezések erősítésére.
– Olyan emberek felkutatása, akik helyben saját közösségeik szervezésében gondolkodnak és cselekedni akarnak.
– Őket segítjük képzésekkel, tapasztalatok átadásával és hasonló gondolkodásmódúakkal való találkozások megszervezésével.
A program várható eredménye:
A helyi közösségi kezdeményezések eredményeként erősödik:
– a helyi szolidaritás,
– az együttműködés a helyi lakosok között,
– a szomszédsági program.
Alakulnak:
– klubok, önsegítő csoportok, önkéntes közösségek,
– formalizált (civil) szervezetek.

Budapest, XVII. Rákoscsaba

A támogató hálózat a számok tükrében:
– A program első 10 hónapos szakaszában 454 településen kezdeményeztünk kapcsolatfelvételeket.
– A hálózat szakemberei 138 műhelytalálkozót szerveztek összesen 1400 résztvevővel.
– 71 tapasztalatcsere és 49 különféle közösségi képzés zajlott ebben az időszakban
– 217 helyi program fogalmazódott meg, indult el a gyakorlatban