Önálló városrészek

1993/1

Egyre többet hallunk a nagy körzetek – Budapesten a kerületek – decentralizálásának az előnyeiről. Ez a kérdés kerületünket igen közelről érinti, hiszen ide olyan önálló körzetek tartoznak, mint Gazdagrét, Albertfalva, a Gellért-hegy környéke, a Sashegy stb.


,Igen fontos feltétele társadalmunk fejlődésének, hogy a polgárok megteremtsék érdekkifejező, érdekérvényesítő, érdekvédő szervezeteiket, az azonos érdekűek kis közösségeit, és ezeken keresztül keressék a kapcsolatot a területileg illetékes közhatalmi testülettel” – mondta Barna Gábor (Magyar Urbanisztikai Társaság) a Budapesti Városvédő Egyesület által október 12-14. között a városrészi önkormányzatokkal kapcsolatos kérdésekről rendezett konferencián. A rendezvényen előadással képviseltette magát a Főpolgármesteri Hivatal, a Zsinati Kör, a Magyar Közigazgatási Intézet, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Biokultúra Egyesület, a Budapest Galéria és a Környezetünkért Egyesület. Kerületünket Hidvégi Miklós (Etele Kör) képviselte ,A helytörténeti mozgalom eredményei a XI. kerületben” címmel megtartott előadásával.

Az önkormányzati jogok a település egészét illetik meg, ugyanakkor az egész települést sok esetben olyan részek alkotják, amelyek önálló egészek s igényt tartanak arra, hogy döntési lehetőséget kapjanak azokban az ügyekben, amelyek őket s csak őket érdeklik.

Ezért született meg az önkormányzati törvény, amely lehetővé tette a részönkormányzatok létrehozását. A települések sokfélesége miatt a törvény csak keretszabályt ad, a részletes szabályozás a település képviselőtestületének a hatáskörébe utalja.
A törvény 28. §-a egyik megoldásként említi: ,A képviselő-testület – szervezeti és működési szabályozatában – településrészi önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból.” Mindössze azt a feltételt támasztja, hogy a részönkormányzati testület vezetője települési képviselő legyen.

A településrész önkormányzatának megalakításakor célszerű az adott körzetben megválasztott képviselőkből megalakítani a testületet, de a törvény lehetővé teszi más választópolgárok közreműködését ebben a testületben. A külső tagok megválasztása többféleképpen történhet. Például delegálhatják a testület tagjait a helyi egyesületek. A települési képviselő-testület külső személyek felkérésével bővítheti a körzetben megválasztott helyi képviselők csoportját. Ez utóbbi módszer hasonlít a képviselő-testület szakmai bizottságai létesítésének módjához. Ez megkönnyítheti a döntés végrehajtását. A településrészi önkormányzat tehát földrajzi szempont szerint kialakuló bizottságként kezdheti meg a munkáját.
A törvény 55. §-a a következőket

mondja: ,A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének – kezdeményezésére – kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását”: a külterületi lakott helytől; az egyesítéssel létrejött településrésztől.
A részönkormányzat feladatait, hatáskörét a képviselő-testület határozza meg, de akkor jár el helyesen, ha a részönkormányzat testületétől kér erre javaslatot. A települési képviselő-testület általános hatásköréből azoknak a hatás köröknek az átruházása indokolt, amelyek az adott területet érintik. A képviselő-testület anyagi eszközöket is adhat a részönkormányzatnak. Ennek összegét a település közös költségvetésében határozza meg a képviselő-testület.
A települési képviselő-testület egyes ügyekben egyetértési, véleményezési jogot is adhat a részönkormányzatnak. Ezek olyan ügyek, amelyekben a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző vagy más személy dönt, és a döntés érinti az adott településrészt is. Ilyen esetekben a részönkormányzat érdekérvényesítési eszköze a véleményezési, illetve egyetértési jog.
A településrész lakóinak érdekeit szolgálja az is, ha a képviselő-testület hivatali kirendeltséget hoz létre a településrészi önkormányzat munkájának a segítésére.-j- (Új Buda)