Nyitva áll, szabad a pálya

2014/4

Benedek Gabriella
Nyitva áll, szabad a pálya

Ajánlás A Közösségfejlesztés Európai Keretrendszeréhez és az esettanulmányokhoz

Az EuCDN (European Community Development Network (korábban CEBSD) tagjaiként egy-egy országban több tucat szakemberrel dolgoztak-dolgoztunk együtt a következőkben bemutatandó Közösségfejlesztés Európai Keretrendszere, röviden a frémvörk kidolgozásán 2012–2013-ban. Összegyűjtve elméleteket és gyakorlati tapasztalatokat, megragadva, elengedve, szintetizálva az egyezőségeket és ellentmondásokat, hosszú hónapokon át fogalmaztuk és tologattuk a hangsúlyokat, kerestük a konszenzust a különvélemények tiszteletben tartásával.

Mit vártunk a frémvörktől?
Azt, hogy adjon súlyt és ismertesse el a közösségfejlesztői beavatkozások minőségét – akár szakmaként, akár mozgalomként tekintünk rá. Foglalja magába a különböző országok-iskolák egyedi jellegzetességeit, miközben megragadja bennük, ami közös. S legyen ugyanakkor jó kiindulópontja további szakmafejlesztési kezdeményezéseknek!
Akár a közösségfejlesztés megközelítéseinek, akár a hatásainak további elemzése, tipologizálása terén nyitva az út a továbbfejlesztésre. Emellett módszereink és eszközeink tárháza is folyton bővül, megújítható és megújítandó, hiszen az, hogy mi működik a gyakorlatban, azt számtalan tényező – környezet, fejlesztői kapacitások, közösségi erőforrások (motiváció, pénz, idő) – alakítja, s ezzel együtt véletlen körülmények által is formált alakzat.

Itthoni munkánk tapasztalata, hogy muszáj tovább humanizálni, emberközelivé tenni a közösségfejlesztés szakmai nyelvét. A Parola szerkesztői, az esettanulmányok szerzői, és a fordítók, lektorok ezzel is megküzdöttek. A frémwörk magyarra fordítása feladta a leckét: egyszerre legyen természetes, közérthető, pontos, igényes és időtálló a magyar szöveg. Döntse el a gyakorlat, meddig jutottunk. Az biztos, hogy a használat közben még érik, csiszolódik ez is, s idővel kap némi patinát.
Végül a részvételről. Tényleg, mitől fogadják majd el az ajánlást, mitől érezhetik magukéinak a szakemberek a frémvörköt itthon és Európában? Milyen jövő áll előtte, ha egyáltalán? A frémvörk egy újszülött, a kezdeményező EuCDN szándéka szerint élete csak most kezdődik el. Míg felnő, többszörös részvételi lehetőséget kínál egy-egy közös tervezésben, „pályázáshoz”, oktatásokhoz felhasználva, ezen túl szakmai beszámolók, esettanulmányok írásához kínálhat struktúrát, logikát. A használat majd alakítja, nyűvi is.
Megérteni a frémvörköt – amire bátorítok minden olvasót – egy élő viszony kialakítása: megbarátkozás, a hasonlóságok és különbségek feltérképezése, megértése, elfogadása vagy kiigazítása során. Keretrendszerünk egy felhívás a kritikai olvasásra, a saját helyzetünkre és szakmai gyakorlatunkra vonatkoztatás tartósan időszerű munkájára.

Benedek Gabriella
EuCDN kuratóriumi tagja a KÖFE képviseletében,
a frémvörk magyar munkatársa
benedek7@gmail.com