Nyitott Porta hálózat a Zala völgyében

2022/3

Egy kezdeményezés Zala megyében, amelynek elsődleges célja a gazdaságfejlesztés, a helyi termék előállításával foglalkozó gazdák segítése, de a sikeres működés alapját az együttműködés, a hálózatépítés, és a közösségteremtés adja.

 Mitől „nyitott” a Nyitott Porta Hálózat?

A hálózat tagjait a Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport – Zalaszentgrót ) területén működő helyi  gazdák, helyi termék előállítók és agroturisztikai szolgáltatók alkotják.

A Nyitott Porták bizonyos időközönként kinyitják kapuikat, és szabad bejárást biztosítanak saját gazdaságukba. Ilyenkor az érdeklődők betekintést nyerhetnek a gazdaság működésébe, a termelés folyamatába, megkóstolhatják az itt készült termékeket és vásárolhatnak azokból.

A porták egész éven át rendszeresen hirdetnek meg eseményeket, programokat. Ezeket a www.nyitottportak.hu, és a www.facebook.com/nyitottportak oldalon tesszük közzé. Minden porta saját maga dönti el, hogy mikor, milyen eseményt hirdet meg. A legtöbb porta a meghirdetett eseményektől függetlenül, eseti bejelentkezés, szervezés alapján is fogad vendéget (pl. szülinapi borkóstoló; tanulmányutas csoport; vásárlók számára fenntartott fix időpont a héten stb.)

Az első lépések, és ahol most tartunk.

Zalaszentgrót térségében már a ’90-es évektől kezdődően nagy hagyománya van az együttműködésen alapuló kezdeményezéseknek és fejlesztéseknek. Ilyen volt a kistérségi társulás működése (ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás), az első települési gyermek-, és ifjúsági önkormányzatok megszületése, a Foglalkoztatási Paktum működése, Zalai Borút létrehozása stb.)

A térség, Magyarországon az elsők között vállalta fel a helyi termékek fejlesztésének ügyét gazdaságfejlesztési célként. Ez a cél már megjelent az un. kísérleti LEADER-ben, majd a későbbi LEADER programokban is, ahol kiemelt prioritást kapott a helyi termék.

A hálózat létrehozását alapos és hosszú előkészítő munka előzte meg.

2016. őszétől egymást követték a műhelytalálkozók, tudásátadási programok, szakmai rendezvények. Ebben a folyamatban az egyesület teljesen kinyitotta a kaput, igyekezett minden potenciálisan érintett helyi szereplőt megszólítani, a rendezvényekre bevonni. Egy idő után kialakult egy termelőkből álló mag, akik meglátták a fantáziát a hálózat tervében és egyre inkább magukénak tekintették a koncepciót.

Ezt követően a találkozók átfordultak közös tervezésbe, kidolgozásra kerültek az együttműködés céljai, keretei és szabályrendszere.  Az ügyrend részletesen szabályozza a porták működését, felsorolja azokat a kötelező feladatokat, amelyeket minden tagnak vállalni kell. Nyitott Porta tagnak részt kell venni egy minősítési rendszeren és csak az fogadhat vendéget, aki a minősítést megkapta. A hálózat 2018 nyarán kezdte meg a működését. Jelenleg 29 porta képes kinyitni kapuit, és 7-8 porta készül a minősítésre.

Mi jellemzi a Nyitott Porta hálózatot?

A sokszínűség. Sokszínű a szereplői összetétel, mert van a gazdák között őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság, kft, szociális szövetkezet stb. is van.

Széleskörű a korösszetétel. Van a tagjaink között pályakezdő fiatal és 80 év feletti vállalkozó. Több egyedülálló nő és férfi, családos, vagy teljes családi gazdaságban dolgozó személy.

Sokszínű a termék összetétel is.  Van a tagok között mézes-, lekvárokat, sajtokat előállító szakember-, szörpös, boros, pálinkás, húskészítményeket előállító gazda, fűszernövényes és egyéb agroturisztikai szolgáltató is.

A térség eltérő pontján találhatóak a nyitott porták. Van a városban működő, kisebb-nagyobb nagyobb falvakban, külterületeken vagy zártkertekben.

 Milyen módszerrel dolgozunk?

Az elmúlt évek alatt kialakítottunk egy rugalmas, a helyzethez igazodó, önmagát építő folyamatot, amely egy közösségi alapú helyi gazdaságfejlesztésnek tekinthető. Ebben a szereposztásban a gazdaságfejlesztést a nyitott porta gazdák végzik, a közösségfejlesztést a Zala Termálvölgye Egyesület segíti.

A Nyitott Porta hálózat olyan helyi kezdeményezés, amely a belső erőforrásokra alapoz, helyi szereplők és eszközök bevonásával valósul meg, és helyhez illő megoldásokat valósít meg.

Néhány példa az alkalmazott módszereinkből.

 • Rendszeresek a szakmai műhelynapok, ahol a gazdákkal együtt történik a közös tervezés. Kidolgoztuk a „Zala Termálvölgye Nyitott Porta Hálózat Együttműködési megállapodás – Karta” és a szabályrendszert. A műhelynapokon megtervezzük a kiemelt események programjait, (pl. Nyitott Porták éjszakái, Pünkösdi Portanyitogató stb.) az aktuális feladatokat, de ezeken az alkalmakon értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, fogalmazzuk meg a problémákat és hiányosságokat is. Évente 3-4 műhelyprogramot szervezünk. Ezt bővíti az évente több alkalommal összehívott Hálózati tanács ülése is.
 • Külső szakértők bevonása: megalapozó kutatások készítése, REL (rövid élelmiszerlánc) szakértők turisztikai szakemberek-, közösségfejlesztők-, marketing szakemberek bevonása.
 • Konferenciák, találkozók szervezése. Előadások, szemléletformáló foglalkozások.
 • Közös tanulás (számítógépes ismeretek, marketing stb.)
 • Belső és külső szakmai tanulmányutak szervezése.
 • Rendszeres portalátogatások meghirdetése. Az új tagok belépése, majd a minősítés elvégzése is mindig a meghirdetett portalátogatásokon történik. (4_KÉP_portalátogatás)
 • Programok szervezése, egymás jobb megismerése érdekében. pl. „Látóutak” meghirdetése, batyus bál, személyes találkozók, tematikus programok megtervezése és megvalósítása.
 • Közös marketing, közös tervezéssel, külső szakember bevonásával.
 • Napi kapcsolattartás – személyesen, interneten, telefonon az egyesület a tagokkal vagy a tagok egymás között.

Mi a szerepe a LEADER-nek és a Zala Termálvölgye Egyesületnek a hálózat kialakításában?

A Zala Termálvölgye Helyi Akciócsoport 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiája célként tartalmazta a Hálózat létrehozását, és LEADER forrásokat rendelt a kapcsolódó tevékenységek megvalósítására. Ennek megvalósítására forrásokat is rendelt. Eddig 30 db egyedi portafejlesztési LEADER pályázat nyert legfeljebb 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, további 8 projekt támogatási okiratra vár.  7 db hálózati projekt valósul meg térségi civil szervezetek által.

A LEADER munkaszervezet napi szinten végez a hálózatot segítő animálási, tanácsadási tevékenységeket. Az egyesület fontos feladatnak tekinti, hogy a hálózatot önjáróvá és hosszú távon is fenntarthatóvá tegye.

A gazdák eltérő igényeit, szándékait nagyon nehéz egy hullámhosszra hozni, mivel mindenkinek más az elvárása, személyisége, habitusa, eredményérdekeltsége, de fontosnak tartjuk a közös érdekeltségi pontok megtalálását, az egyéni vállalkozói szempontok összehangolását a közös célok megvalósítása érdekében és az együttműködések erősítését. Ebben vállal nagy szerepet az egyesület.

Az egyesület ernyőszervezetként működik, saját szervezetén belül alakította ki a hálózatot.

Elért eredményeink

Az elért eredményeket nagyon nehéz mérni. Tudjuk jól, hogy a portáknál tett látogatások száma fontos mérőszám, de e számokon túl, a program működésének társadalmi hasznosságát talán még fontosabbnak ítéljük.  Erre azért is kiemelten figyelnünk kell, mert a zalaszentgróti térség egy hátrányos helyzetű térségnek tekinthető, ahol a térség gazdasági ereje minimális, nincs számottevő ipar, nem igazán jók a mezőgazdasági mutatószámok, a turisztika számára sem ad igazi vonzerőt, mivel a turisztikai centrumok hátterében fekszik.

Néhány eddig elért eredményünk:

 • Folyamatosan bővül a Nyitott Porta tagsága. 22 alapító tag, jelenleg 29 tag, minősítésre vár 7-8 tag.
 • A hálózat élő közösséggé vált. A társadalmi és a gazdasági kötelékek megerősödtek a termelők között, teret hagyva a tapasztalati tanulásnak, az egyéni és közösségi fejlődésnek.
 • Sikeresek voltak a meghirdetett kampányok: egy-egy kampányban 200-500 fő vendég.
 • Erősödik a helyi termékhez kapcsolható termelői és fogyasztói kultúra. A hálózat hozzájárul a térség lakóiak egészséges élelmiszerrel történő ellátásához, a térségbe érkező turisták számára további programlehetőségeket kínál a hálózat.
 • Ismertté vált a nyitott porta hálózat: a térségben élők körében, a megyében, országosan. Több nemzetközi projektnek köszönhetően – külföldön is.
 • Sok gazda aktív szerepet vállal a szűkebb közösségek életében: kitelepülnek a helyi rendezvényekre, önálló programokat szerveznek a településen élők számára, rendszeresen fogadják (ingyenesen vagy önköltségesen) a környékbeli óvodás és iskolás kirándulókat.
 • A hálózat munkájának köszönhetően, a közös tervezések eredményeként új projektek születnek. Például 2021-ben indult a „túra projekt”, ennek keretében elkészült a „Zala-völgyi turistatérkép”, amelyhez kapcsolódóan önkéntesek bevonásával, a Nyitott Portákhoz kapcsolódóan elkezdődött a  túraútvonalak  festése.(5_KÉP_túristaútvonal festés )
 • Fejlődik a térség, erősödik a helyi gazdaság, létrejön egy fenntartható vidékfejlesztési gyakorlat.

Mit hoz a jövő?

A pandémia és a háború közelsége nem kedvezett a hálózatnak. Ennek ellenére fennmaradtunk és folytatjuk a munkát. Reményeink szerint a következő LEADER programok lehetőséget teremtenek arra, hogy folytassuk a hálózat építését, és megerősítését. Fontos célnak tekintjük a fenntarthatóságot, a természetközeliséget az emberléptékű megvalósítást. Ennek érdekében dolgozunk az elkövetkezendő időszakban is.

Elérhetőségek: Zala Termálvölgye Egyesület, 8790. Zalaszentgrót, Batthyány u. 13.

info@zaltermalvolgye.hu  www.zalatermalvolgye.hu www.nyitottportak.hu
E-mail: info@zalatermalvolgye.hu Telefon: +36 83 361305

 

A szerző:

G. Molnár Erzsébet vidékfejlesztő, és közösségfejlesztő szakember. Egész élete és munkája a vidékhez kötődik, azon belül szorosan Zalához. Több közösségi kezdeményezés elindítója, vezetője. Közel 30 éven  keresztül a Zalai Falvakért Egyesület elnöke, 13 éve a Zala Termálvölgye Egyesület elnöke, a Zala völgye Nyitott Porták kezdeményezés egyik elindítója.