Nyilatkozat

1990/2

A Csepeli Szabadművelődési Konferencián megjelentek kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy Szövetséget hoznak létre a települési önkormányzatok megalakulása előtt, azok kulturális önkormányzatának létrejötte és támogatása érdekében. A Szövetséghez a már megalakult Szabadművelődési Tanácsok, az Ideiglenes Szabad Művelődési Tanácsok, mint települési kulturális önkormányzatok, a különféle kulturális egyesületek, szervezetek és érdeklődő magánszemélyek csatlakozhatnak.

A Szövetséget a jelenlévők az alábbi közös törekvéseik érvényesítése céljából hozták létre:

1. Biztosítani kívánják, hogy a rendszerváltozás során kialakuló önkormányzatok tartsák tiszteletben és méltó módon kezeljék a művelődésben és a kulturális aktivitásban rejlő nemzeti, szellemi vagyont.
2. Ösztönzést és támogatást nyújtanak a kulturális önkormányzatok megteremtéséhez és működtetéséhez.
3. Szorgalmazzák az olyan adózási rendszer kialakítását, amely lehetővé teszi az országos és a helyi kulturális tevékenységek anyagi támogatásának adómentességét.
4. Határozott jogi, politikai garanciát kérnek arra, hogy a helyi önkormányzatok megalakulásáig a művelődési vagy kulturális intézményeket semmilyen fenntartó ne adhassa el, más célra ne hasznosíthassa, bérbe ne adhassa.
5. Ćlláspontunk szerint a hazai kibontakozás alapja a szellemi, a tudományos és a kulturális szféra erőteljes fejlesztése, az eddig gyakorolt “maradékelv” felülbírálata, megszüntetése. A konferencián megjelentek elvárják, hogy az anyagi infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó döntéseket a politikában és a törvénykezésben is előzze meg a döntés kulturális feltételeinek és következményeinek szisztematikus áttekintése.
A Szövetség erkölcsi, politikai és szellemi támogatásért fordul mindazokhoz, akik célkitűzéseiket elfogadják és országos, valamint helyi kulturális fejlődésünk érdekében tenni és cselekedni óhajtanak.

Budapest, 1990. május 5.