Mit akar a Zala-kar?

1993/5

A ZALA-KAR Térségfejlesztési (Innovációs) Társulás jelen formájában 1993 tavaszától létezik. A társulást 14 Zalaszentgrót környéki falu (Pakod, Zalabér, Batyk, Türje, Szalapa, Kisvásárhely, Mihályfa, Sümegcsehi, Kisgörbő, Nagygörbő, Döbröce, Vidornyaszőlős, Sénye, Zalaszentlászló) képviselőtestülete hozta létre, azzal a céllal, hogy a térség szűkös gazdasági, természeti és szellemi erőforrásait a leghatékonyabb módon tudja használni illetve továbbfejleszteni. Legfontosabb feladatuknak tekintik a munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítését, ingyenes szaktanácsadást mezőgazdasági vállalkozók számára és a gazdálkodók, vállalkozók támogatását. Szeretnék fejleszteni a szociális ellátórendszert s a fiatalok és gyerekek lehetőségeit bővíteni. Hogy miből? A csatlakozó önkormányzatok lakosonként 50 forint (de önkormányzatonként minimum 10.000 forint) hozzájárulással fejezték ki tenniakarásukat s rendszeresen nyernek pályázatokon: a Népjóléti Minisztérium 1992-es pályázatán a családi gazdaságok, vállalkozások támogatására kaptak 1.700.000 Ft-ot. Ugyanebben az évben a Soros Alapítvány adott 2.000.000 Ft-ot, képzési célokra.


A Népjóléti Minisztérium idei, szociális alapellátások kialakításának támogatására meghirdetett pályázatán 2.800.000 Ft-ot nyertek el.
Idén tavasszal az 1.700.000 Ft-ot szétosztottak a pályázatukra jelentkező vállalkozók között, kamatmentes kölcsönként. Ezt ősszel, legalább ekkora összeggel szeretnék megismételni.
Ennek érdekében több pályázat készítése ill. elbírálása folyamatban van.
Végre elérték, hogy beindulhasson a Térségfejlesztési Irodájuk, amely a közhasznú munkalehetőségeket kihasználva jelenleg a társulás titkárát – aki falumenedzser és Pakod polgármestere -, Martinovics lstvánt és egy agrárszakembert, Nagy Ferencet foglalkoztatja. Az iroda feladata a szaktanácsadás, mindenféle ügyes-bajos dolgokban segítségnyújtás, s különféle közérdekű programok szervezése.

További információ:

Zala-KAR Térségfejlesztési Innovációs Társulás
8796 Türje, Szabadság tér 9.
Tel.: (82) 356-995