Megjelent! Vívódások és felismerések

2016/1

A címlapon és a kötetben Valkó László festőművész művei szerepelnek
Szerkesztő: Vercseg Ilona
Tördelő: Sain Mátyás

„A KÖFE kiadásában most megjelenő Parola Füzet többségében azokat az írásokat tartalmazza, amelyek korábban előadásokként a szervezet rendezvényein hangzottak el, emellett tartalmaz máshol publikált kisebb írásokat is. A kiadványban az a becsvágyam tárgyiasul, hogy e közösséghez tartozóként hagyjak nyomot, s egyben lehetőséget adott arra is, hogy ismét átgondoljam korábbi szövegeimet, amelyeket most, a lezárás után érzek igazán befejezetlennek: vívódások, amelyek tele vannak feloldatlan ellentmondásokkal. Ez a folyamat hosszú időre kötötte le nem csak az én energiáimat, hanem a szerkesztőjét, majd a tördelőjét is. A közös munkát kísérő elkerülhetetlen félreértések, zavarok egy pillanatra sem kérdőjelezték meg egymás iránti kölcsönös tiszteletünket, figyelmességünket. Együttműködésünk számomra tanulási és személyes élmény volt, amiért mindkettőjüknek hálás vagyok. Külön köszönettel tartozom a KÖFE munkatársainak, akik a közzétételről gondoskodnak.
Varsányi Erika”

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/cb64d6a7ffc532248525670c0080efa5/40ced986969cdcbcc1257f6a007b61d1/$FILE/Parolafuzet_Varsanyi_2015.pdf