Megjelent! Molnár Aranka: Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában

2015/3

Bevezetőjében a szerző így indokolja témaválasztását:

Témám a közösségfejlesztési folyamat során megvalósuló közösségi tanulás bemutatása és elemzése.
Több mint tíz éve találkoztam a közösségfejlesztéssel, s ez a találkozás tudatosította bennem a társadalmi cselekvés fontosságát. Azóta egyre táguló körökben látom és értelmezem a társadalmi, politikai és gazdasági jelenségeket, befogadóbbá váltam. Tudatosult bennem az értelmiségi szerepvállalás jelentősége, mely mára talán csak Európának ebben a régiójában meghatározó jelentőségű, hiszen a régebbi, polgárosult demokráciákban a polgárok cselekvőképesebbek, s állampolgárként is képesek kiállni az érdekeikért.

A közösségfejlesztés kinyitotta előttem a világot azzal is, hogy új kapcsolatokkal gazdagította az életemet, és ez gazdag tudás- és információcserét, egymástól tanulást és nyitottabb látásmódot eredményezett. Azok a közösségek, amelyekkel együtt dolgozom, mindig erőt adnak ahhoz, hogy megugorjam az előttem álló akadályokat, és meghaladjam önmagamat. Megtanultam, hogy ha változást akarok, cselekednem kell érte, és ezt a szemléletet próbálom átadni azoknak a közösségeknek is, akikkel dolgozom.
A másik szakmai terület, amellyel tanulmányomban foglalkozom, a felnőttképzés, a tanulás, amely mindig nagyon fontos volt nekem, és nemcsak az én életemben érték, hanem a családunkéban is. Mindig is rendelkeztem közösségi vénával, már középiskolás koromban is meghatározója voltam szülőfalum, Szuhogy közösségi életének. Főleg a háttérből segítettem a csoportunkat ötleteimmel, az első vonalat átengedtem azoknak, akik mindig otthon voltak, hiszen hét közben én kollégiumban laktam.
A felnőttképzéssel eleinte ambivalens érzéseim voltak. A munkaügyi központ képzésszervezőjeként úgy láttam, hogy az intézmény törekvései nem érnek célba, mert gyakran a munkaerőpiacon értékesíthetetlen szakmákat oktattak. Az ún. általános képzések, a szemléletet formáló, műveltséget gyarapító képzések pedig teljesen hiányoztak a kínálatból. Sokáig csak szólamnak gondoltam az élethosszig tartó tanulást (LLL – Lifelong Learning), hiszen tapasztalataim nem igazolták azt. Aztán a közösségfejlesztői munka által motivált és állandósult tanulásaim során ez a terület is értelmet nyert számomra, elsőként a népfőiskolák révén. Saját gyakorlati munkám során pedig tudatosult bennem, hogy a közösségfejlesztési folyamat egyben tanulási folyamat is, méghozzá elsősorban cselekvés általi informális tanulás. Az emberek megtanulják a közös cselekvés közben, hogy hogyan kell közösségben viselkedni, megszólalni, bemutatni saját magukat és településüket, együttműködni másokkal – megtapasztalják állampolgári mozgásterüket, kitanulják szerepeiket. E mellett időnként szervezett, formális tudásbevitelre is szüksége van a közösségeknek ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, s életüket mind tudatosabban tudják szervezni.

A kötet megvásárolható a Közösségfejlesztők Egyesülete irodájában – 1011. Budapest, Corvin tér 8.