Megalakult a Közösségszolgálat Alapítvány

1993/4

A Postabank és Takarékpénztár Rt., a Kós Károly Egyesülés és a Közösségfejlesztők Egyesülete megalapította a Közösségszolgálat Alapítványt. Az alapítókat az a felismerés indította, hogy falvaink, városaink fejlesztése aktív támogatást igényel és ez a folyamat a lakosság szerveződésében rejlő erők mozgósításával felgyorsítható, eredményesebbé tehető. Az Alapítvány célja, hogy a települések szükségleteiből, hagyományaiból kiinduló közösségfejlesztő munkával elősegítse azok kulturális, szociális, gazdasági, építészeti és környezetvédelmi problémáinak megoldását.


Céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány kuratóriuma országos szakmai segítő hálózat létrehozását határozta el. A szolgálat munkatársainak olyan, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakembereket kér fel, akik eddigi munkásságukkal igazolták, hogy képesek elfogulatlanul támogatni minden olyan kezdeményezést, mely a polgári öntevékenység és együttműködés szellemét képviseli.
A Közösségszolgálat Alapítvány – együttműködve más szervezetekkel és testületekkel – szoros kapcsolatokra törekszik a helyi önkormányzatokkal, a településfejlesztéssel foglalkozó szervezetekkel, támogatja és szervezi a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek képzését és továbbképzését, elősegíti a szakmai tapasztalatok nyilvánosságának biztosítását. A hazai feladatok ellátásán túl az Alapítvány szerepet vállal a szakemberek külföldi kapcsolatainak megerősítésében és a határainkon túl élő magyarok közösségeinek létrejöttén, fejlesztésén munkálkodó szakemberek ki- és továbbképzésében.
Az Alapítvány nyitott, kész a társulásra, együttműködésre minden olyan szervezettel, mely céljaival egyetért és ezek megvalósítását támogatni kívánja.
Az alapítók a Közösségszolgálat Alapítvány első kuratóriuma tagjainak az alábbiakat kérték fel: a kuratórium elnöke Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet igazgatóhelyettese, tagjai: dr. Horváth Piroska, a Postabank főosztályvezetője, Loydl Tamás, a Belügyminisztérium Településfejlesztési Főosztályának vezetője, Makovecz Imre építész, a Kós Károly Egyesülés képviselője, Varga A. Tamás, a Közösségfejlesztők Egyesületének ügyvezető elnöke. Az alapítvány ügyvezető titkára dr. Kováts Flórián.

Az Alapítvány székhelye:
1011 Budapest I., Corvin tér 8.
Telefon: 201-5728, telefax 201-48-92.