Levél a falusi gazdákhoz: Építészek a farmergazdaság segítéséért

1990/3

A magyar mezőgazdaság – hasonlóan a nemzetgazdaság többi szektorához – nagy változások előtt áll. Valamennyi párt programja tartalmazza annak az árutermelő családi gazdaságnak a kiépülését, amely gazdálkodási nagyságrend az utóbbi 40 évben hiányzott a termelők palettájáról. Úgy gondoljuk, hogy nem lenne helyes, ha legalább szakértelemmel ne segítenénk a gazdák munkáját, hiszen közös érdekünk, hogy végül sikeresek legyenek.


A fentiek miatt kezdeményeztük egy olyan szakértői szervezet létrehozását, amely szaktanácsaival felhívja a figyelmet a településrendezési-infrastrukturális-építészeti-műszaki-technológiai gondokra, a célszerű és gazdaságos megoldásokra.
Tanszékünkön évek óta folyik a farmergazdaságok külföldi irodalmának gyűjtése, feldolgozása és egyetemi szintű oktatása. Hallgatóink évente 120-150 tervet készítenek, mind ez ideig zömében feltételezett programok alapján.

Mindenkinek hasznos volna, ha a feladatok és a feladatok megoldására alkalmas és kész emberek egymásra találnának. A mi hallgatóinknak a valósággal kell szembesülniük, ezért jó lenne, ha minél több olyan feladatot kapnának, ahol próbára tehetnék képességeiket.
A jó gazda évekre előre tervez, és így tesz a jó építész is. A gazdasági épületek ára már egy szerény tanya esetében is többszöröse lehet a lakóházénak, indokolt tehát a körültekintés és a takarékosság.
Amennyiben levélben megkeresik tanszékünket – Budapesti Műszaki Egyetem Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. – igyekszünk választ adni kérdésükre és hasznosítható javaslatokat tenni. Úgy gondoljuk, hogy ezzel segítünk a jövendő gazdáknak, a hallgatóknak és az egész oktatásunknak is.