Lakáskörülmények és szociális munka

1991/4

A saját önkormányzattal rendelkező düsseldorfi Tehodorstrasse-i lakónegyed-project és az ugyancsak saját önkormányzattal rendelkező chemnitzi Further Strasse-i lakónegyed-project elképzelései:

Nehéz helyzetben vagyok, mikor két projectet ilyen röviden kell fölvázolnom, melyekhez ráadásul még annyi izzadságos munkám is fűződik. A düsseldorfi önkormányzati Theodorstrasse-i lakónegyed-projectben (ezentúl SWT ¦ Selbstverwalteter Wohnprojekt Theodorstrasse) ügyvezetőként tevékenykedem. A Further Strasse-i projectet (ezentúl SWF-Selbstverwalteter Wohnproject Further Strasse) kezdettől fogva figyelemmel kísérem, keletkezésében közreműködtem, és azóta is tanácsokkal segítem ottani kollégáim és barátaim munkáját.

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha hagynának, órákig tudnék a projectekről beszélni, mesélni, írni…

Dehát ez az: ez a kevéske hely. Az egyszerűség kedvéért először a düsseldorfi SWT-t mutatom be. Egyrészt, hosszabb ideje létezik, mint a chamnitzi project (idestova már öt éve), másrészt a chamnitzi project elképzeléseiben a düsseldorfi példára támaszkodik. Megpróbálták a chamnitzi sajátosságokat beleszőni a tervbe és azokat a ¦történelmi hibákat¦, melyeket düsseldorfban elkövettek, itt kiküszöbölni.

Az SWT immár öt éve létezik. Olyan személyek önmegsegítési projectjéről van szó, akik különböző okokból összeütközésbe kerültek az ún. ¦normális világgal¦, annak peremére kerültek, vagy a szakadékba zuhantak. Ezeknek a csoportoknak Düsseldorf északi részén egy üzembővítési terv keretében lebontásra ítélt házakat biztosítottak. E döntés célja egyrészt az volt, hogy az akkori ¦bérleményellenes lakáspolitika¦ szellemében elvegyék az idős bérlők és tulajdonosok kedvét attól, hogy továbbra is a környéken maradjanak és így meggyorsítsák az elköltözésüket, másrészt pedig, hogy Düsseldorf elegáns lakónegyedeinek utcáit és tereit ¦megtisztítsák¦ az olyan nemkívánatos egyénektől, mint pl. a punkok. De ezzel a lépéssel egyéb városrészek házainak vagy intézményeinek nehézségeit is jórészt el lehetett simítani. Ez a folyamat a 70-es évek végén kezdődött. Aktív, tevékeny résztvevője volt a Düsseldorf egész területén tevékenykedő ¦lakásínség akció¦ (Aktion Wohnungsnot-AWN), amely szervezet azonban megbukott túl nagy apparátusa, valamint belső nézeteltérések miatt.

A Theodorstrasse egy ideig mindenféle belső tartalom nélkül vegetált. Megpróbálták a ¦Lakásínség Akció¦ tapasztalatait egy új koncepcióba beépíteni, a lakáspolitika területén. A fejlődés koncepciójával szembe kellett állítani egy élő, tevékeny közösség elképzelését.

Akik ma a Theodorstrassén élnek, szinte mind anyagi problémákkal küszködtek. Ezért gyakran évekig nem volt lakásuk, ami egy olyan fejlett országban, mint az NSZK, aligha nevezhető emberhez méltónak. Az SWT célja, hogy ezeket a házakat a Theodorstrassén, melyekben közben sokan otthonra leltek, megmentse a lebontástól, és hosszú időre rendbe tegye őket, alacsony bérleti díjak mellett.

Egy másik törekvése az SWT-nek, hogy a gyakran évekig munka nélkül tengődőknek munkát szerezzen; vagy úgy, hogy maga teremt munkahelyeket, vagy ¦ mint a Theodorstrasse felújítási munkáinak fővállalkozója ¦ főként a Theodorstrasse lakosait alkalmazza az építkezéseken.

Tenni kellett valamit az utcán élő gyerekekkel, fiatalokkal és a sok egyedülálló, gyerekes szülővel. Felépítettek hát egy játszóházat, ahol foglalkoztak a gyerekekkel, gondozták őket, ugyanakkor vitákat rendeztek, egyszóval lehetett egymással kommunikálni.

Nem szabadott elfelejteni az emberi együttélés következő fontos szempontját sem: a közös együttlétet, közös szórakozást. Így egy valaha sarki kocsmaként működő helyiségből kultúregységet alakítottak ki, mely hamarosan az utca találkozóhelyévé vált. Együttesek lépnek itt fel, disco működik, zárt körű rendezvényeknek ad otthont…

Ez mind alkotja a Theodorstrasse-i lakóközösséget, mely egyre bővül és gazdagodik; napról-napra változik, de a lényege mindig ugyanaz marad: együtt élni!

Számunkra igen érdekes volt természetesen az NDK lakáspolitikájának (mottó: ¦lakáshoz való jog¦) vizsgálata. Mikor megnyíltak a határok, szerettünk volna velük erről beszélni. Speciális településpolitikai megfontolások arra késztettek minket, hogy Düsseldorf testvérvárosából, Chemnitzből (akkor még Karl-Marx-Stadt) keressünk ehhez partnereket.

Meg is találtuk őket, olyan emberek személyében, akik már a fordulat előtt szilárd és kritikus szociálpolitikai álláspontot képviseltek. Meglepődtünk azon, hogy egyesek már 1988 előtt eljutottak odáig, hogy lefoglaljanak egy házat. Így már rövid idő múlva azonos hullámhosszra kerültünk, és mikor a chamnitziek ellátogattak Düsseldorfba, annyira meggyőzte őket a projektünk, hogy azonnal hasonló vállalkozásba akartak fogni. 1990 februárjában megalakult az SWF.

Természetesen a körülmények nem azonosak. Chamnitzben mindenekelőtt lakható házakat, lakásokat kellett szerezni azoknak, akik továbbra is vállalták az ¦életet az NDK-ban¦. És közben azokra is kellett gondolni, akikről a hivatalos NDK nem vett tudomást: az ellátatlan öregekre, a szétzilált családokra, a bűnözőkre, a politikailag nemkívánatos személyekre.

Az SWF megalapítása után a tagok és a Further Strasse még megmaradt lakói rengeteget tettek azért, hogy az Egyesület koncepcióját elfogadtassák az akkor körvonalazódó politikai intézményekkel. Így támogatásra találtak a ¦város kerekasztalánál¦, a régi ingatlankezelő vállalatnál és annak utódjánál és egy olyan szervezetnél, melynek majd az Ipari- és Kereskedelmi Kamara lesz az utódja.

A chemnitzi projekt megvalósítása a Furtherstrasse 30. alatt, egy, a Gründerzeit (1871-73) idejében épült többemeletes házban kezdődött. Az épületben először egy kávéházat alakítottak ki, hogy megkönnyítsék a kommunikációt, és létrehozzanak egy találkozóhelyet. Minthogy a ház belső terei elég tágasak, irodákat is be lehet rendezni. Egy volt állami óvodát is át akar venni az Egyesület, épp szemben a kávéházzal.

A chamnitzi projekt is napról napra változik, bővül. Itt is olyan erős az együttélés akarása, hogy annak ellenére, hogy a két Németországnak immár közös pénze van, de társadalmilag nem lettek egységesek, továbbra is várható a projekt életben maradása.

Akit csak kicsit is érdekel a projektünk, látogasson meg minket személyesen! (Megj.: Előzetes bejelentkezésnek örülnénk!!!)
Címünk: SWT
Theodorstrasse 338
4000 Düsseldorf 30.