Küldöttnek lenni

1997/2

1. MIT JELENT?
Részt venni egy konferencián vagy más szervezet gyűlésén abból a célból, hogy saját szervezetünk álláspontját és határozatait képviseljük.
Felelősséggel és kötelezettségekkel jár: fontos feladat.

2. MILYEN CÉLBÓL KÜLDJÜNK KÜLDÖTTET VALAHOVA?
* ha politikai támogatást akarunk adni más szervezeteknek és kampányaiknak, jobb kapcsolatokat akarunk kiépíteni és jobb megértést elérni
* ha a közösségi ellenőrzést az ügy felett meg akarjuk osztani más szervezetekkel
* ha konferenciákon a döntéshozatalt befolyásolni akarjuk
* ha fel akarjuk használni az alkalmat arra, hogy más szervezetek képviselőivel találkozzunk és tárgyalhassunk

3. A KÜLDÖTT FELELŐSSÉGE
* Ne feledjék el, hogy nem magánszemélyként vannak jelen, ne saját véleményüket és nézeteiket adják elő, hanem az általuk képviselt szervezetét.
* A küldő szervezet előzetesen tisztázza álláspontját és készítse fel a küldöttet arra is, hogyan szavazzon. Mindent nem lehet előre látni, a bizalom is nagyon fontos: sok múlik a csoport összetartásán, az előzetes megbeszéléseken és a küldött intelligenciáján.
* A küldött feladata hazaérkezése után a lehető leggyorsabban jelentést tenni.
* A küldött vigye magával szervezete szóróanyagait és hírleveleit, terjessze vagy árusítsa őket, és hozzon magával minél több ilyen anyagot más szervezetekről.
* A küldött használja fel ezeket az alkalmakat szervezete ismertetésére, népszerűsítésére.

4. KIT KÜLDJÜNK?
* különféle alkalmaknál válasszunk más és más embereket, hogy tapasztalatokat szerezzenek
* mindig közösen döntsük el, az adott esetben ki a legmegfelelőbb küldött
* jó, ha van egy tartalék személy, váratlan események esetére
* ha küldöttünk tapasztalatlan, küldjünk két küldöttet, vagy egy küldöttet és egy megfigyelőt
* ha pl. hivatalos önkormányzati ülésekre delegálunk valakit, félévente-évente változtassuk meg a személyét, mielőtt gondolkodását átitatná a hivatali gondolkodásmód
* a többletmunka és a többletköltség ellenére jó minél több küldöttet küldeni: megmutatja erőnket, támaszt jelent előadónknak, több tanúbizonyságot, beszámolót hallhatunk a történtekről
* a küldött legyen szervezetünk tagja: azaz köteles legyen beszámolni részvételéről a választmánynak és a tagságnak.
* mindenki előtt legyen világos, hogy a küldött visszahívható
* a küldött nem csupán elutazik és részt vesz, hanem fel is készül szereplésére és a visszacsatolásra
* figyelem: van, aki személyes ambíciója és érdekei miatt kíván valamely szervezet ülésén vagy kampányán küldöttként részt venni!