Községi kalendáriumok Ságújfalun

1995/2

Az 1988 nyarán megalakult Faluszépítő és Művelődő Egyesület tagjainak nagy álma valósult meg 1991 őszén Ságújfaluban: Községi Kalendárium készítésébe kezdhettünk!

Annak idején, már 7 évvel ezelőtt is volt egyfajta igény bennünk a lakosság tájékoztatására, szórakoztatására, a múlt értékei iránt való érdeklődés felkeltésére, de igazi lehetőségeink mindezek megvalósítására nem voltak. Pályázati segítségek révén végül az 1992-es kalendárium anyagának összegyűjtéséhez tudtunk először hozzáfogni – igen nagy lelkesedéssel. Mit is szerettünk volna? Olyan könyvet készíteni, amely a falu minden lakója: kicsi és nagy, idős és fiatal, az éppen csak olvasni tanuló és a több diplomás számára is kínál érdekességet, ami miatt érdemes azt kézbe venni, forgatni az év bármely napján. Az idős emberektől hallottuk, milyen fontosak voltak számukra régen a kalendáriumok, amelyekben mindig helyet kaptak a legfontosabb események és tudnivalók, ugyanakkor szórakoztatóak és ötletesek voltak. Mi magunk is valami ilyesmi létrehozására törekedtünk.
A kalendárium anyagának összegyűjtéséhez nagy segítséget jelentettek a gyerekek: rajzaikkal, lelkes gyűjtőmunkájukkal, kedves élménybeszámolók készítésével. A felnőttek közül az idősebbek érdekes “múltidéző” írásaikkal, elbeszéléseikkel segítették a munkát, az intézmények és az egyesületek vezetői pedig vállalták az általuk irányított intézmény vagy közösség bemutatását. Ily módon összeállt a tervezett kalendárium szerkezete, amely az azóta megjelent négy kötetre is jellemző.
A Községi Kalendárium első fejezetét a naptárrész alkotja. A kalendáriumokhoz hasonlóan itt is havonkénti bontásban tekinthető meg a következő év naptára, melyet helyi rajzokkal igyekeztünk többnyire színesíteni, valamint az arra a hónapra jellemző jeles napok, fontos események, érdekes névnapok stb. bemutatásával. E fejezet végén mindenki elolvashatja, hogy kik születtek, kik kötöttek házasságot és kik lettek eltemetve Ságújfaluban az előző évben.
A második fejezetben az év fontosabb eseményeire tekintünk vissza – sajtóválogatás alapján. A rólunk szóló újságcikkek válogatását olvashatják itt egy csokorba fűzve, ami azért is érdekes, mert akik nem látták ezeket a megjelenésükkor, azok ily módon összegyűjtve olvasgathatják, “visszapörgethetik” az év legérdekesebb és legfontosabb történeteit. A “külső” krónikások után következnek a helyiek: először az intézmények és az egyesületek vezetői szólalnak meg, majd egy másik fejezetben különböző élménybeszámolók idézik vissza a legemlékezetesebb napokat. Ezeket a részeket igyekszünk mindig az eseményekről szóló fényképekkel illusztrálni, melyeket többnyire mi magunk készítettünk.
Múltidéző írásaink jelentős részét helyi és környékbeli emberek visszaemlékezéseiből állítjuk össze. Mindig akadnak szívesen mesélő idősek, akik elmondják, sőt le is írják pl. háborús élményeiket, a régi házépítésre vonatkozó tapasztalatokat, a régi paraszti munkával, ünnepekkel kapcsolatos emlékeiket… Vannak aztán a helytörténettel “megszállottságból” foglalkozó helybéliek, akiknek gyűjtőmunkáiból minden alkalommal leközlünk néhányat.
Bizonyára minden településen akadnak olyan emberek, akik szívesen írnak verseket, novellákat, szívesen rajzolnak, festenek. Így van ez nálunk is, az alig 1100 fős településen is vannak helyi tollforgatók. A “Helybéliek tollából” című részben az ő munkáikból szoktunk bemutatni néhányat. Gulyás Éva egyik verséből idézek, aki így fogalmazta meg környezetünk szépségét:

Szelíd lankák,
örökké zöld fenyvesek,
gombát, makkot érlelő,
minden évszakban
más színű tölgyesek…”
A hasznos olvasmányokat és a jó ötleteket, tanácsokat tartalmazó fejezeteket részben mi magunk ollózzuk, gyűjtjük az év során, részben pedig helyi szakembereink (háziorvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, védőnő, falugazdász stb.) írják az olvasók számára. Itt is arra törekszünk, hogy minél sokoldalúbb legyen ez a rész, hiszen mindenkinek, aki könyvünket a kezébe veszi, szeretnénk valami érdekeset nyújtani. Két szélesebb rétegnek: a háziasszonyoknak és a diákoknak külön fejezetet szentelünk, ahol az őket leginkább foglalkoztató témákkal találkozhatnak. Különösen nagy sikere van az ifjúsági rejtvénypályázatnak, ahol helyi jellegű keresztrejtvényt kell megfejteni, s főnyereményként a ságújfalui Kubinyi-Prónay kastélyról készült PUZZLE-kirakót nyerhetik el.
Így épül fel tehát a 220 oldal körüli Községi Kalendáriumunk, melyet 1991 ősze óta minden évben elkészítettünk. S hogy miből? Pályázati támogatásokból, lelkesedésből. Támogatóink közé tartozik a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor Szakalapítványa, a Nógrádi Mecénás Alapítvány, a Lakitelek Alapítvány, “A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért” Alapítvány, a Város- és Faluvédők Szövetsége. A kalendárium kéziratát mi magunk írjuk le a szintén pályázati pénzből vásárolt számítógépen, s lemezeken továbbítjuk kiadványszerkesztőnkhöz, a rétsági Girasek Károlyhoz, aki hosszú évek óta önti nyomdakész állapotba megálmodott terveinket. Az első két kalendáriumot a rétsági MITTEL Nyomda készítette, az utóbbi kettőt pedig a szécsényi INDUSTRIA.
Külön örömet jelent számunkra, ha idegen, vagyis nem falubéli dicséretét halljuk kalendáriumunkról. Az elmúlt négy évben számos helyről érkeztek gratuláló levelek szinte az ország minden részéből.