Közösségszervezés a Nagy Tavak Koalíció építésében

2022/3

Mindig vannak, akiknek fontosak természeti értékeink, akik ezért cselekszenek és egyre tudatosabban szerveződnek Több, mint két éves közösségszervező munka tóvédő csoportokkal, egy koalíció létrejötte, küzdelmei és eredményei tárulnak fel az összefoglaló írásban.

Az előzmények

A Nagy Tavak Koalíció története már jóval megalakulása előtt, 2020 tavaszán kezdődött. Ekkor jött létre a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) keretein belül egy országos közösségszervezőkből álló munkacsoport, a Rendszerszint Országos Közösségszervező Műhely. A Rendszerszint hat szervezőjéből pedig ketten, Tikász Bendegúzzal a zöld, illetve területvédő csoportokat kezdtük felkeresni, és rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki velük.

A Nagy Tavak Koalíció egyik későbbi alapító tagjával, az Összefogás a Balatonért csoporttal a Civil Kollégium Alapítvány már eleve kapcsolatban állt, hiszen a csoport vezetője, Badzsó Angéla 2020-21-ben közösségszervező projektünk egyik résztvevője, támogatott szervezője volt. Ő a program keretén belül is rendszeres mentorálást kapott és részt vett a CKA szakmai programjain, többek között a nyári Közösségszervezők Országos Találkozón is.

A csoportokkal való kapcsolatfelvétel során került a látókörünkbe 2020 tavaszán a frissen alakult Stop Avalon! Tata civil mozgalom, aminek két helyi vezetőjével rendszeresen konzultáltunk, tanácsokkal láttuk el őket, és részt vettünk nyári demonstrációjukon is. Az informális csoport ősztől létrehozta a MAG – Miénk a Grund Városvédő Egyesületet, majd a két szerveződés teljesen ketté is vált, így Tatán ettől kezdve párhuzamosan két civil erővel folytak tovább az egyeztetések.

A Fertő Tó Barátai civil mozgalom (később egyesület) helyi vezetőjével 2020 nyarán ismerkedtünk meg, aki a rendszeres szakmai tanácsadáson és konzultációkon kívül elfogadta meghívásunkat a zöld fókuszú országos találkozónkra is Kunbábonyba, ahol nem titkoltan az volt a célunk, hogy kapcsolódásokat erősítsünk a különböző csoportok között, és beszéljünk egy közös, zöld vízióról.

A Velencei-tavi tóvédő civilek közül elsőként a 2020 nyarán létrejött Civilek a Velencei-tóért csoporttal ismerkedtünk meg, akiket egy rövid, de intenzív időszakban csoportalapítási és kampánytervezési tanácsokkal láttunk el. Ez a kapcsolat végül eredménytelen lett, de a gyakori helyi jelenlétünknek köszönhetően látóterünkbe kerültek a későbbi Alba Natura Civil Alapítványt létrehozó helyi civilek, akik többek között szintén a tó állapotával akartak foglalkozni. Vezetőikkel 2020 őszétől szintén rendszeres kapcsolatban álltunk, tanácsokkal, információkkal láttuk el őket.

A Koalíció másik előzményeként a tóvédő csoportok részben tőlünk független, részben rajtunk keresztül történő kapcsolódásai következtében a Fertő Tó Barátai csoport kezdeményezését kell megemlíteni. 2020 őszén ugyanis a fentiekből négy szerveződés, a Fertő Tó Barátai, a Stop Avalon! Tata, az Összefogás a Balatonért és a Civilek a Velencei-tóért csoport egy közös nyílt levélben fordultak politikusaik felé, és az általuk képviselt négy tó hatékonyabb és fenntartható védelmére szólították fel őket. A nyílt levelet a Zöld Civilek is felkarolták, segítették kommunikációját. Mindegyik résztvevő csoporttal ekkor már folyamatos kapcsolatban álltunk, ugyanis a Rendszerszint zöld érdekérvényesítő csoportokkal való kapcsolatépítése zajlott egy tágabb kör megszólításával. Lényege az volt, hogy felmérjük, van-e olyan országosan fontos zöld ügy, aminek rendszerszinten történő megoldásáért minél több civil csoport össze tud fogni. A nyílt levél hozta eseti összefogás azonban rámutatott, tavaink ügye lehet ilyen. Mivel a szinte előzmény nélküli levél nem kapott országos visszhangot – előzmény nélküliként itt nem a helyi csoportok saját ügyére, hanem az aláíró csoportok közti addigi összefogásra gondolunk , és a döntéshozók sem reagáltak rá, elérkezettnek láttuk az időt, hogy az alkalmanként és esetlegesen kezdeményezett közös akciózás helyett egy szorosabb, formálisabb és stabilabb kapcsolat szövődjön a tavak érdekeit védők között. Ennek érdekében a csoportokkal addig csak külön-külön folytatott konzultációk mellett szorgalmazni kezdtük a közös találkozókat is, egyben kezdeményeztük a szorosabb koalícióra lépést.

A folyamat indulásakor egyeztettünk az őszi nyílt levelet támogató nagy zöld civil szervezetekkel is. Egyetértés született velük abban, hogy az ügy mentén való bázisépítés és a következetes közös érdekérvényesítés segítése a CKA kapacitásaiba igen, viszont az övékbe nem fér bele, de szükség esetén, eseti együttműködő partnerként számíthatunk segítségükre.

Végül a Civilek a Velencei-tóért csapata nem tudta vállalni az együttműködést, helyette a már informálisan működő Alba Natura tagjai léptek be Koalícióba a Fertő Tó Barátai Egyesület és az Összefogás a Balatonért csoport mellé. Az időközben megkettőződött tataiak közül pedig mindkét szervezet csatlakozott. A CKA pedig bennünket delegált a Koalíció létrehozása, stabil működésének kialakítása, kezdeti kampányainak szakmai és anyagi támogatása, a csoportok valamint maga a Koalíció lakossági bázisának erősítése érdekében.

Alakulás, kezdeti ügyek

A formálódó civil összefogás kezdeti időszaka az ismerkedésről, összecsiszolódásról, ügyek megismeréséről szólt. A csoportok között 2020 decemberére megszületett a Koalíció határozott igénye, neve, logója is. 2021 januárjában már a közös stratégiázás megindításával kezdhettünk. A Covid járvány és a fizikai távolság miatt a személyes találkozók ugyan megvalósíthatatlanok voltak, de az online találkozók ekkorra heti rendszerességgel jöttek létre, ahol felosztottuk a szerepeket, elkezdődött a háttérben a közös munka, valamint a nyilvánosságra lépés előkészítése.

A Koalíció hivatalos bemutatkozása végül 2021. március 22-én, a víz világnapján történt meg, amikor nyilvánosan elindult a Nagy Tavak Koalíció Facebook oldala, aminek óriási sajtóvisszhangja keletkezett. A Koalíció ezt követően indította útjára országgyűlési határozati javaslat-tervezetét, ami a korábbi nyílt levél szakmai és politikai nyomatékosítására szolgált. Emellett készítettünk egy bemutatkozó filmet, ami a lakosság szélesebb körű elérését tűzte ki célul, de a koalíciós tagoknak is fontos és megerősítő közösségi élményt adott.

Tavasz végére nyilvánvalóvá vált, hogy a Koalíció által kezdeményezett országgyűlési határozati javaslatot első körben nem fogadták el. Ugyan valamennyi ellenzéki párt támogatta, a kormányzati többséggel ülésező Fenntartható Fejlődés Bizottság azonban nem szavazta meg, hogy a parlament tárgyalja. A nyár folyamán erre válaszul létrehoztunk egy honlapot, ami azon kívül, hogy bemutatja a Koalíció céljait, tagszervezeteit, és híreit, tartalmaz egy civil konzultációt, ami nagy tavaink védelme érdekében, a határozati javaslatra rímelve, egyben a lakosság tájékoztatása céljából íródott. Ősszel pedig a pártok segítségével a Koalíció újraindította a parlamenti folyamatot, ami azonban ismét csak a Bizottság meghallgatásáig jutott el, megszavazásra nem került. A határozati javaslaton kívül, illetve azzal összefüggésben számos nyílt levelet kezdeményezett a Koalíció különféle hazai és európai uniós döntéshozó felé. Helyi rendezvényeken, illetve a 2022 nyarán meghirdetett fotópályázatával és vándorkiállításával a lakosság közvetlen elérését is célozta.

Szervezői feladatok a koalíción belül

Már a Koalíció megalakulásakor mindenkinek egyértelmű volt, hogy összefogásunk csak akkor tud tartós és produktív lenni, ha van, aki összefogja azt. Mivel a CKA szervezőin kívül minden csoport a saját tóvédelemmel kapcsolatos helyi ügyével foglalatoskodott elsősorban, nyilvánvaló volt, hogy közös szerveződésünk koordinálását, külső-belső működési kereteinek kialakítását és működtetését – legalábbis a kezdetekben mi végezzük. Így nem tóvédő tagokként, de alapvető mozgatói voltunk a Koalíciós munkának. A koordináló – háttérszervezői feladatokon kívül pedig segítettük a közös stratégia megalkotását, a csoportok összetartását, a partnerségek és a közös bázis építését, és igyekeztünk mederben tartani a csoportdinamikai folyamatokat.

Mivel minden egyes tagszervezetnek nagyon komoly, és gyakran változó intenzitású helyi ügyekkel is meg kellett közben birkóznia, ezekről is folyamatosan hírt kellett adnia, a közös identitás kialakítása és a kommunikációs „kétkalaposság” rutinja nem magától értetődő, egyszerűen lezajló folyamat volt. Emiatt folyamatosan külön hangsúlyt fektettünk, ügyeltünk arra, hogy a Koalíció közösen vállalt ügyei és feladatai fókuszban maradjanak, ne tűnjenek el az egyes helyi ügyek mögött.

A közös megbeszéléseken természetesen a tagszervezetek saját helyi ügyeiről is sok szó esett, és gyakran segítették egymást a tagok ötletekkel, kapcsolatokkal vagy akár konkrét tevékenységekkel is, ami erősítette a csoportkohéziót. Mivel azonban minden helyi ügy megbeszélésére kevés lett volna a közös találkozó ideje, igény szerinti gyakorisággal csoportonként külön konzultációs lehetőséget is biztosítottunk a tagoknak közösségszervezéssel, csoportépítéssel, kommunikációs és kampánytervezési kérdésekben, illetve a Civil Kollégium Alapítvány képzéseibe, programjaira is meghívást kaptak.

Kapcsolódások, partnerségek, növekvő súly

Időközben a Nagy Tavak Koalíció híre, tevékenysége sokak előtt ismertté vált, így akár az egyes tagcsoportok, akár a közös ügy, időről időre számíthatott szövetségesek megjelenésére. A nagy zöld és más civil szervezetek közül többen is részlegesen beszálltak egy-egy helyi akcióba, pl. a Greenpeace komolyan elkezdett foglalkozni a Fertő tavi beruházással, bíróságon támadta meg azt.

A TASZ munkatársai pedig 2021 ősztől már rendszeres jogi konzultációt nyújtottak a koalíciós tagoknak. A Koalíció 2021 nyarán előadóként meghívást kapott a Zöld Civil Szervezetek országos találkozójára is, és 2021 őszén számos civil szervezet adta nyílt támogatását parlamenti javaslatunk újbóli megtárgyalásához.

A helyi és közös ügyeken kívül igyekeztünk bekapcsolni a Nagy Tavak Koalíciót más közösségek kampányaiba. Ilyen volt a 2021 őszén a szintén CKA által támogatott Víz Koalíció bemutatkozó Víz Konferenciáján való részvétel, majd a 2022 márciusban zajló Víz Hete. Ezeken az eseményeken a Víz Koalíció által képviselt vezetékes ivóvízkezelés és közműhálózat problémáit emeltük egy keretbe a természetes vizek állapotával, és a témával az országgyűlési választáson induló jelölteket is megszólítottuk.

A CKA 2021 ősz és 2022 tavasz között zajló Stop Kiemelt Beruházások kampányának demonstrációsorozatán pedig a tagcsoportok közül többen is felszólaltak, sőt a kampány soproni állomásán kifejezetten házigazda szerepet is vállaltak.

A civil kapcsolatok és partnerségek bővülésén túl, illetve azzal összefüggésben a Koalíció politikai súlya is nőni kezdett. Bár az ellenzéki pártok a kezdetektől támogatták a Koalíció tavak védelmére vonatkozó kezdeményezését, egy idő után a kormányzati politikusoknak is nyilvánosan reagálniuk kellett a civilekre, így 2022 tavaszán a Greenpeace Magyarországon kívül a Nagy Tavak Koalíció volt a másik meghívott szerveződés, akivel Nagy István agrárminiszter tárgyalt.

2022-re tehát sikerült elérni, hogy nagy tavaink, természeti értékeink károsítására, veszélyeztetett állapotára, védelmük szükségességére egyre nagyobb figyelem és igény irányuljon, mind a lakosság, mind a politika felől. A 2022-es országgyűlési választási ígéretek között is szerepelt a tavak védelmére indított javaslatunk elfogadása bár ez utóbbi nem a kormánypártok ígéretei között hangzott el. A csoportok helyi ügyeiben pedig számos pozitív változás történt, elég, ha csak a Fertő tavi beruházás leállítását vagy a tatai népszavazás eredményét nézzük.

Mindezek mellett pedig maga a Nagy Tavak Koalíció egy nagy megtiszteltetésben is részesült: eddigi tevékenységei alapján 2022-ben a hat alapító szervezetből álló szerveződés jelölt lett a TASZ által létrehozott Szabad díjra, aminek az egyik különdíjasa lett.

Jövő

 A közösségszervezés kiemelt célja, hogy önállóan működni képes szervezeteket hozzon létre, így elérkezik az a pillanat, amikor el lehet engedni a közösséget, hogy saját útjára lépjen. A Civil Kollégium Alapítvány a megalakulást segítő közvetlen támogatói vállalása 2022 augusztusában ezért befejeződött, de mindvégig azon igyekeztünk, hogy kilépésünk után is megmaradjon a csoport egy olyan stabil civil érdekérvényesítő közösségként, ami változást tud hozni tavaink és környezetük védelme érdekében.

A tagcsoportok válaszút elé kerültek, milyen formában viszik tovább a kialakult összefogást. Mi örömmel nyugtázzuk, hogy a tagság többségének határozott tervei vannak a jövőre, önálló szervezetté alakulva tervezik folytatni eddigi munkájukat.

 

Szerző:

Németh Krisztina közösségszervező, mentor, tréner. Szociális munkás szakon végzett 2007-ben, majd a közszférában dolgozott közel 10 évig a szakmájában. 2016-ban fordult a civil tevékenységek felé, amikor néhány hónapig hátrányos helyzetű romák felnőttképzésében vett részt önkéntes oktatóként. A közösségi érdekérvényesítés 2017-ben érte el, a budapesti Kiserdővédők csoport egyik érintett alapítója, majd 2018-tól 2020-ig ugyanitt a Civil Kollégium Alapítvány támogatott közösségszervezője lett. 2020-tól a Rendszerszint Országos Közösségszervező Műhely közösségszervezője.