Közösségi Adattár

1993/3

Az egyre szaporodó civil szervezetek nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megszerezni a napi munkájukhoz szükséges információkat. Az itt-ott összegyűjtött adatok nem válhatnak közkinccsé, mert nincsenek működő, a civil szféra számára is használható információs hálózatok. Ezt a hiányt felismerve,

Közösségi Adattárat

készít a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet a közösségek, közösségekben dolgozó szakemberek, laikusok és intézmények számára.
Szándékunk, hogy a Közösségi Adattár ne csak tartalmában legyen közösségi, hanem szervezetében, működésében is.
A kitűzött cél – minden olyan információ gyűjtése és közzététele amely a különféle közösségek számára hasznos lehet – csak együttes munkával érhető el.


Ennek megfelelően a Közösségi Adattárnak nem előfizetői, hanem klubtagjai lesznek, akik nem csak használói, hanem gyűjtői és karbantartói, tehát gazdái is az adattárnak.
Szemléletesen, egy példával lehet érzékeltetni a klub tervezett működését: egy szakmai társaság minden tagja felírja egy cédulára a birtokában levő, szakkönyvek címét és szerzőjét, valamint a tartalomra utaló tárgyszavakat. A cédulákat odaadják a társaság egyik tagjának, mondjuk annak aki a többiek számára a legkönnyebben elérhető. ž összesíti az összegyűlt adatokat és rendezi azokat a tárgyszavak szerint, majd a társaság minden tagjának elküldi az elkészült listát. Végül közösen eldöntik, mi módon frissítik a listát ha valaki új szakkönyvhöz jut, vagy ha új tag kerül a társaságba.
Mi csak elkezdeni tudtuk a munkát, megteremtettük annak lehetőségét, hogy a Közösségi Adattár megalakulhasson, megterveztük és létrehoztuk az adattár számítógépes rendszerét, összegyűjtöttünk több mint harminc adatállományt:
Általános iskolák országos címlistája, Egyesületek országos címlistája, Főjegyzőségek országos címlistája, Helyi újságok címlistája, Népi iparművészek országos címlistája, Iskolaszövetkezetek országos listája, Jegyzők országos címlistája, Könyvtárak részleges címlistája, Körjegyzőségek címlistája, Középiskolák országos címlistája, A köztársasági megbízottak listája, Kulturális bizottság névlistája, Művelődési házak országos címlistája, Kulturális események kronológiája, Önkormányzati Szövetségek taglistája, Pályázatok, Polgármesterek országos címlistája, Megyejogú Városok Szövetsége, Olcsó szállások jegyzéke, Civitás kör tagjai, Környezetvédelmi aktivisták listája, Civil egyesületek tagjainak listája, Egyházi közösségek listája, Munkanélküliek és álláskeresők klublistája, Segítő kezek intézményei, Az adatbázisok listája, Fogyasztásvédelmi Főfelügyelőségek, Könyvesboltok jegyzéke (számítástechnikai), Családsegítő központok, Kiállítások és vásárok, Munkaügyi központok, Konferenciák, Műsorok, Táborok, Ifjúsági irodák címjegyzéke.

A megyékben olyan intézményeket kerestünk és keresünk amelyek otthont adnak megyei közösségi adattáraknak, hogy a klubtagoknak egyszerűbb legyen kapcsolatot teremteni velünk. Az első Megyei Közösségi Adattár, talán már mondhatjuk, meg is alakult Debrecenben szintén több intézmény együttműködésének köszönhetően.
Most pedig klubtagokat toborzunk, hogy együtt folytassuk, hogy közös munkánk eredményeképpen kialakuljon egy mindenki számára könnyen elérhető hálózat, melynek segítségével a klubtagok munkájukhoz naprakész és azonnali információt szerezhetnek, s amelyben egymással kommunikálhatnak, amelyet használva egymásról és dolgaikról, eredményeikről, fejlesztéseikről, sikereikről informálódhatnak.
Klubtag lehet bárki, bármely közösség vagy intézmény, amely használni szeretné az adattárat. A tagsági díj havonta 150.-Ft, amit évente lehet fizetni, belépéskor a tört évnek megfelelő összeget kell kifizetni.

A klubtagok
1/ ingyen használhatják az adattár bizonyos részeit (az adatok egy részét valószínűleg vásároljuk majd különféle gyűjtőktől, a klubtagok ilyen adatok használatáért önköltségi díjat fizetnek)
2/ használhatják a körlevelező szolgálatot, amelynek segítségével például egy művelettel az összes klubtagnak küldhetnek levelet
3/ havonta megjelenő hírlevélből tájékozódhatnak az adattár újdonságairól, a közös elhatározással indított munkák állásáról, a tagok különféle kezdeményezéseiről.
A klubba az oldal alján található jelentkezési lappal, – vagy egy olyan levélben, amely a jelentkezési lapon kért adatokat tartalmazza – lehet belépni.
Címünk: Közösségfejlesztők Egyesülete 1011 Budapest I. Corvin tér 8.

Hogy lehet adatot kérni az adattártól?
1/ közvetlenül számítógéppel (erről részletesen olvashat a keretes részben)
2/ levélben, telefaxon: ebben az esetben, ha a válasz nem sürgős, akkor azt a havonta megjelenő hírlevéllel postázzuk a kérdezőnek, ha azonnali válasz szükséges, akkor annak önköltségét téríti meg a kérdező, ha klubtag; ha nem akkor az adat árát is.
3/ telefonon: ha a válasz nem adható meg azonnal a beszélgetés ideje alatt, akkor ugyanaz történik mint a 2. pontban.

Bővebb felvilágosítást kaphat:
– tartalmi, és szervezeti kérdésekben Simon Máriától,
– technikai kérdésekben Rócza Gábortól
az (1) 201-57-28-as telefonon, levélben a Közösségfejlesztők Egyesülete címén: Budapest 1011 Corvin tér 8.