Közlemény a Kisiskolák Szövetségének megalakulásáról

1991/3

Közlemény
a Kisiskolák Szövetségének megalakulásáról

1991. június 20-án Kecskeméten 28 egyéni ill. intézményi taggal megalakult a Kisiskolák Szövetsége.
A jogi személyiségű szakmaiérdekképviseleti szervezet célja: mindazon erők egyesítése, amelyek a kistelepülések oktatásügyének megújítási törekvéseit, a szakmai, jogi, gazdasági szempontból rendezett viszonyok megteremtését elősegíthetik.
Az alakuló közgyűlés az alapszabály elfogadása után 7 tagú elnökségébe választotta Benedek István Kiskunmajsa Kígyós tanyai tanítót, Vincze Dezső egyházasdengelegi iskolaigazgatót, Miskolczi Károlyné Pest megyei pedagógust, Bakó Éva takácsi állampolgárt, Csonka Csabáné minisztériumi főmunkatársat (egyéni tagokat), a Bács-Kiskun megyei Pedagógiai Intézetet és az OKI Iskolafejlesztési Központját (intézményi tagokat).
A Kisiskolák Szövetsége kéri a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, hogy tekintse őt a Közoktatási Érdekérvényesítési Fórum tagjának. A Kisiskolák Szövetsége együttműködést ajánl az Iskolaszövetségnek. A Kisiskolák Szövetsége szervezőként részt kíván venni a VI. Nevelésügyi Kongresszus megrendezésében.

A Kisiskolák Szövetsége nyitott szervezet. Tagtoborzást hirdet az ország minden táján, számít a kisiskolák (kistelepülések, külterületek nevelési-oktatási intézményei) ügyében érintett személyek és intézmények érdeklődésére.
A Kisiskolák Szövetségének székhelye: 6000 Kecskemét
Katona J. u. 8.