KÖNYVAJÁNLÓ: Életmű kötet – a közösségfejlesztő Groskáné Piránszki Irén tollából

2021/3

Spiró György Az Ikszek című könyvének kapcsán beszélt valahol arról, hogy az író igazából mindig olyan súlyú könyvet szeretne a kezéből kiadni, amit, ha letesznek az asztalra, az megreped alatta. Groskáné Irénke most ezt tette elénk.

A közösségek szolgálatában – az első Hajdú-Bihar megyei közösségfejlesztő kezdeményezések és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány működésének 20 éve – (kicsit hosszúra sikeredett) címmel, de ténylegesen nagy súlyú szakmai életmű. Számos helyi-települési kezdeményezés elindítását, megerősítését és szakmai hálózatokban zajló cselekvési programot összefoglaló leírást kapunk, de mozgalmak kialakulásának történetei is részei a kötetben megismerhető izgalmas folyamatoknak. Meg fontos adatok, dokumentumok és nagyon sok színes fotó: közösségi helyzetekről, résztvevőkről, találkozásokról, szóval a munkáról.

Alázat, dinamika, elkötelezett hit, rendíthetetlen küzdelem – és persze sugárzó derű. Ezekkel a fogalmakkal tudom összefoglalni Irénke munkáját és a kötet tartalmát is, amelyből mindez jól rekonstruálható, megismerhető. A szerző nem szépíti a küzdelmeket, a néha csikorgó és nehéz működést, de személyisége, rátermettsége és kifogyhatatlan lendülete révén is alapvetően sikerekre volt ítélve.

A tartalomról:
A saját megyéjében, a 80-as évek végétől kezdődik a történet (történetek gazdag füzére), amikor az első Hajdú-Bihar megyei közösségfejlesztői kezdeményezések elindultak. Ezeknek hamar a legfőbb kezdeményezője, szervezője lett – vezetésével korán megalakították a megyei egyesületüket. Az erről szóló fejezetek a közös tanulást, tapasztalatszerzéseket és az elinduló terepi munkákat mutatják be.

A 90-es években tagja lett Groskáné Piránszki Irén egy országos hálózatnak, s ennek során létrejött helyben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, ami utóbb az országos hálózat felbomlását követően önálló intézményként megmaradt a megyében – valójában az ezekben a keretekben megvalósított, végigvitt 20 év történetei képezik a könyv derékhadát. Szakmai kezdeményezések, képzések szervezése, nyilvánossági munka, részvétel debreceni kezdeményezésekben (pl. a Szóla Rádió elindításában). Részletesen, évekre bontva olvashatunk különféle új szakmai lépésekről, de végig nagy gondot fordít szerzőnk a gyakorlati fejlesztési folyamatok bemutatására. És mindenütt a társak, a szereplők teljesítményének bemutatásával, előtérbe helyezésével.

A 90-es évek elején az ő lendületvételéhez adott hátteret a Közösségszolgálat Alapítvány s annak helyi filiája, 1996 után főként civil fejlesztőközpontok egy másik hálózata indult el országos kezdeményezésre: RECIPROK, majd CISZOK névvel, amelyekben már ő kínálta a szakmai lendületet a közösségi szektor új szereplőinek.
Különösen igaz ez 2002-től, amikor az együttműködést megtapasztaló és megszerető szervezetek egy része alulról kezdeményezte egy saját szövetkezés: a proHáló elindulását. Ennek a nagyon fontos csapatnak az összehangolására, vezetésére a tagok önmaguk közül – nem véletlenül – a Kelet-magyarországi Közösségszolgálatot választották meg. Ez a történet – szakmai lépések, új tapasztalatcsere kapcsolatok, közös gyakorlati munkák – is részletes bemutatásra kerül önálló fejezetben.

Nemzetközi kapcsolatok végigkísérése valamennyi munkaszakaszban, aztán a támogatók és segítők felsorolása, eseménynaptár is az alapos összegző munka részét jelentik.

Mi az első ifjúsági klubos módszervásáron találkoztunk egymással először – talán a 70-es években, majd vagy 10 évvel később vált mindennapibbá a kapcsolatunk. A több évtizedet jelentő közösségfejlesztői munkám során nagyon sok barátot, új kollégákat, tanítványokat, szakmai kapcsolatokat szereztem, de Groskáné Piránszki Irénke a legnagyszerűbbek közül való.

A kötetet melegen ajánlom azoknak, akik egy izgalmas pályát vagy akik egy izgalmas szakmát szeretnének megismerni. Akiket ennek a néhány évtizedes múltú szaktevékenységnek a története: felépülése, kibontakozása érdekel.

Nagyon fontos szakmai – történeti elemzés, az embereket, közösségeket jól ismerő és szerető szerkesztő-író jelentős munkája ez az összegző kötet. Visszautalva a bevezetőre, csak erős felépítményű, stabil eresztékekkel rendelkező asztal bírja ennek az igazi súlyát.

Groskáné Piránszki Irén – az ajánlott kötet szerzője. A Debreceni Tanítóképzőben népművelés-könyvtár szakon végzett. Később Kecskeméten szerzett közösségfejlesztő-oktató tréner szakképzettséget.
Szülőfalujában, Nyírmártonfalván klubkönyvtárban kezdte a pályáját. Később Debrecenben, a Kölcsey Művelődési Központban foglalkozott ifjúsági klubokkal, hálózati-módszertani munkával, a megyei népművelőképzéssel. Közösségfejlesztőként volt a Magyar Művelődési Intézet alkalmazásában, majd a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány alapítója és vezetője lett. Munkáját országos kitüntetések és települési elismerések kísérték.