Kispad Alapítvány

1994/2

A Baranya Megyei Bíróság Pk. 21124/1993/4. sz. ügyiratában hozott végzése szerint a

KISPAD Alapítványt

621. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Az alapítvány székhelye: 7967 Drávafok, Arany J. u. 1.
Tel.: (73) 352-320

Az alapítvány célja: a helyi közösségek, beszélgetőkörök, egyesületek létrehozásának, újjászerveződésének és működésének elősegítése a szellemi értékek, a hagyományok, és a helyi gazdaság megerősítése céljából; e közösségek, valamint az általános és középiskolák, a szakmunkásképzés és a felnőttképzés anyagi, erkölcsi és módszertani támogatása a helyi közösségi és személyi feltételek megteremtése érdekében.

Meggyőződésünk, hogy a társadalmi szervezetek, közösségek újjászerveződése segítheti csak elő hatékonyan a gazdasági és környezeti problémák megoldásában való helyi részvételt. A Kispad Alapítvány elsősorban a falvak közösségeinek és e közösségek hálózatainak segítésében kíván részt venni.
Amennyiben céljainkat anyagilag támogatni kívánja, az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. sellyei fiókjánál elhelyezett 249-98154/591-000394 sz. bankszámlájára utalhatja át támogatását, amit előre is köszönjünk.

Együttműködési szándékát a fenti címen jelezheti.

Az alapítvány tartós közérdekű célra létesült.
Adószám: 18302998-1-02

Bálint Bánk
a kuratórium tagja

Kovácsevics Pálné
a kuratórium tagja

Faludi Erika
a kuratórium elnöke