Kisközösségi rádiók indulhatnak Magyarországon

2002/3

– A pályázati kiírás rövidített összefoglalója –

Az Országos Rádió és Televízió Testület a korábbihoz képest egyszerűsített pályázati feltételek megjelölésével, helyi kisközösségi rádiók működési lehetőségeinek megteremtésére hirdetett pályázatot. Ezek a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet bemutató; vagy speciális cél, illetve hallgatói célcsoportnak (például kisebbségek, korcsoportok, speciális közösség stb.) szánt közösségi programú rádiók három évre szóló jogosultságot szerezhetnek. (Mely további három évre megújítható). Csak nem nyereségérdekelt vagy közműsor-szolgáltatói státuszú műsorszolgáltatásra nyújtható be támogatási kérelem – kereskedelmi rádióra nem.


Néhány példa, kiknek kínálhat lehetőséget összefogásra, közösségi megszólalásra ez az egészen új forma; településrészi- szomszédsági szerveződések, teleházak, művelődési otthonok, aprófalvak közösségei, kórház, fiatalokkal foglalkozó intézmény, bentlakásos intézmény (kollégium, szociális intézmény, börtön), könyvtár, egyetemi campus, lakótelep-lakótömb; időszakos műsorszolgáltatásra valamilyen fesztivál, vagy hasonló folyamatos rendezvénysorozat, tábor.
A kisközösségi rádiózásnak nem célja a helyi rádiózással összemérhető nagyságú ellátottság biztosítása – főként a szomszédsági körzet az igazi „terepe”. Ezért a kisközösségi rádiók nem növelhetik utólag a vételkörzetüket, és nem alakulhatnak kereskedelmi rádióvá.
A kisközösségi rádiók vételkörzete kisebb a helyi rádiók megszokott vételkörzeténél. (Vételkörzet alatt azt a területet értjük, amelyen belül a szabványos vevőantennával felszerelt átlagos vevőkészülékkel a műsor monó illetve sztereó üzemmódban, jó minőségben fogható.) Kisközösségi rádiók esetében sztereó vétel esetén a vételkörzet várhatóan legfeljebb az adóállomástól számított kb. 1 km sugarú körre terjed ki. A monó vétel határa ennél valamivel nagyobb.
Hogy minél több kisközösségi adóállomás egymás, valamint az egyéb célú műsorszóró rádióadók kölcsönös zavarása nélkül működhessen, a kisközösségi adóállomás maximális effektív sugárzási teljesítménye néhány Watt lehet, de nem haladhatja meg a 10W értéket.
Pályázati ajánlatában:
a) a pályázónak meg kell jelölnie az általa elérni kívánt speciális hallgatói csoportot, s
b) be kell mutatnia, hogy a vállalt célt, hallgatói csoportokat milyen műsorszámok révén kívánja elérni, és ezen tipikus műsorszámokról rövid leírást kell adnia.
Pályázati ajánlatot nyújthat be
– magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy,
– a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
– a rá vonatkozó szabályok szerint nyilvántartásba vett önkormányzati intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, közalapítvány, egyesület.