Kígyós Sándor Díj

1991/4

1988 óta negyedik alkalommal került sor arra, hogy korán elhúnyt barátunk ¦ a népművelőként, szobrászként és tanárként egyaránt tisztelt ¦, Kígyós Sándor emléke előtt tisztelegve átadtuk a róla elnevezett emléklapot és díjat.

Az idei Kígyós Sándor Díjat Hargitai Lajosnak a Sárbogárdon megjelenő Bogárd és Vidéke című hetilap tulajdonosának és főszerkesztőjének adtuk. Hargitai Lajos hosszú éveken át volt igazgatója a sárbogárdi művelődési központnak, majd 1990 őszén elnyerte az önkormányzat által kiírt pályázatot a helyi lap kiadására. Ezzel a pályázattal havi 50.000,-Ft támogatásra tarthatott volna igényt, melynek leírt feltétele az volt, hogy tudósítania kell az önkormányzat üléseiről és közre kell adnia a helyi igazgatás híreit. Barátunk ezt a támogatást elhárította és sokak meglepetésére úgy döntött, hogy igazgatói állásától is megválik. Egy év óta teljesen függetlenül, szellemi szabadfoglalkozású laptulajdonosként él. Lapját ma már 4200 példányban nyomtatja, a terjesztést maga és népes családja végzi a 12.000 lakosú faluban és a környező településeken. Elismerésünk a szellemi és vállalkozói bátorságnak, az emberi és szakmai megújulás nagyszerű példájának és a közösségi-települési nyilvánosság megteremtésén munkálkodó fáradhatatlan igyekezetnek szól. Köszönet érte!

Alföldi Albert, Balipap Ferenc, Beke Pál, Hallgató Éva, Kecskeméty Lilla, Koncz Gábor, Kováts Flórián, Markolt Endre, Makovecz Imre, Péterfi Ferenc, Takács Péter, Varga Tamás, Vattay Dénes.