KÉVE: Komárom-Esztergom Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete

1993/4

A szó ismerős mindenki számára, bár napjainkban egyre ritkábban láthatjuk a mezőn a kévéket. Talán éppen ezért választotta a Komárom-Esztergom Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete ezt a kiveszőfélben lévő szavunkat emblémaként, amely szimbóluma lehet törekvéseiknek.


Mielőtt erről szó esne, néhány mondat az előzményekről. Országosan 1989-ben alakult meg a Közösségfejlesztők Egyesülete, hogy a népműveléstől eltérő céljait képviselje, és a már kialakult módszereket az érdeklődő kollégákkal megismertesse. Ennek eredményeként terjed országosan az új szakmai prog- ram. Mind többen ismerték meg a közösségfejlesztést a képzés keretében, a Parola c. újság segítségével és a személyes kapcsolatok révén.
Ez indított bennünket, Komárom-Esztergom megyeieket is arra a gondolatra, hogy helyi egyesületet hozzunk létre az ügy érdekében. Az elképzelés január végén valósult meg, amikor a megyei fórum keretében 22-en jelezték, hogy tagjai kívánnak lenni a megalakuló egyesületnek. Hogy mit is jelent a közösségfejlesztés mint szakmai koncepció, azt nagyon nehéz röviden megfogalmazni. Ezért hívom segítségül azt az ismeretlen kínai költőt, akinek ez mégis sikerült:
,Menj az emberekhez, élj közöttük,
Tanulj tőlük, szeresd őket,
Szolgáld őket, tervezz velük,
Kezd azzal, amit tudnak,
Építs arra, amijük van.”
A vers jellegénél fogva líraian, de mégis a lényegét fejezi ki annak, hogy milyen módon értelmezzük a meglévő közösségek munkájának segítését, további közösségek megszületésének bátorítását. Azt gondoljuk, hogy erre a segítő közreműködésre elsősorban a községekben, a kisebb településeken van szükség. Ehhez a sokrétű, hosszú távú és nehéz feladathoz szeretnénk társakat nyerni azok köréből, akik maguk is részt vettek egy-egy közösség létrehozásában és munkájának, tevékenységének megszervezésében, továbbá azok köréből, akik szívesen vállalnák ezt a feladatot más településeken.
A tagság száma 30 főre növekedett az alakulás óta. Természetesen továbbra is örömmel várjuk az egyesület munkája iránt érdeklődőket s akik maguk is vállalnak feladatot célkitűzéseinkből.
Az alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályban az éves tagsági díjat 200 forintban határoztuk meg, de van lehetőség pártoló tagként is az egyesület támogatására. Itt került sor a tisztségviselők megválasztására: elnökké Keresztesi Józsefet (Tata), titkárrá Pappné Nagy Erzsébetet (Tata), gazdasági vezetővé Monostori Évát (Komárom) választották a résztvevők. Az egyesület székhelye Tatabánya, és mivel A

Közművelődés Háza az alakuláshoz is segítséget adott, ezt a folyamatos működéshez szintén biztosítja. Így a levelezési címünk: ,Kéve” Komárom-Esztergom Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér.
Eddigi rövid működésünk ideje alatt két fontos, szakmailag jelentős feladatot sikerült megoldani. Az egyik, hogy részt vettünk a Szécsényben szervezett angol és magyar, azaz Nógrád megyei szakmai programon, amely nagyon sok élménnyel és tanulsággal szolgált. A másik, talán még jelentősebb ügy a középfokú közösségfejlesztő képzés beindítása, több mint 10 fővel. Ennek helyet az Oroszlány Városi Művelődési Központ adott. Elképzeléseink, terveink számosak. Megvalósításuk rajtunk is múlik. Egy közeli elképzelésre szeretnénk a figyelmet ráirányítani e kiadvány hasábjain is. A 24 Óra szerkesztőségének támogatásával rendszeresen szeretnénk nyilvánosságot teremteni a civil szerveződéseknek s egyben információkat közreadni olyan kérdésekről, amelyek segíthetik a helyi törekvések, programok megvalósítását. Reméljük mind többen élnek ezzel a lehetőséggel a megye településeiről és hírt adnak munkájukról vagy gondjaikról.