Kell-e nekünk önkéntes szolgálat?

1997/2

Francis Abraham asszony a londoni Tavistock Institut munkatársa 1997. november 3-4-én Budapestre látogatott az Európai Bizottság megbízásából, hogy előzetes felmérést készítsen az Európai Önkéntes Szolgálat bevezetésének lehetőségeiről, feltételeiről. A magyar elvárások, tapasztalatok összegyűjtéséhez nonprofit központokban dolgozó, önkéntesekkel kapcsolatba kerülő kollégákat hívtunk meg egy kerekasztal beszélgetésre, “brainstormingra”. Az alábbiakban az általuk összegyűjtött gondolatokat foglaltam össze.

Az EVS (European Voluntary Service) az Európai Unió egyik fiatalokat támogató programja, aminek keretében 18-25 év közötti fiatalok tölthetnek 6-12 hónapos időtartammal önkéntes szolgálatot egy EU tagország civil szervezeténél. A szolgálat célja, hogy a fiatalokat egy másik ország életének megismeréséhez, szakmai környezetben történő tapasztalatszerzéshez segítse hozzá. A helyszínen általában tutorok segítik a fiatal önkéntesek beilleszkedését és kísérik figyelemmel munkájukat. A cél, hogy az önkéntes munkájával, saját tapasztalataival hozzájárulhasson egy helyi projekt sikeréhez. A küldő és a fogadó szervezetek együttműködését és az önkéntesek fogadásának anyagi feltételeit (szállás, étkezés, helyi közlekedés, utazás, stb.) az Európai Unió támogatja.
A tapasztalatok szerint magyar fiatalok részéről nagy lenne az igény arra, hogy hasonló jellegű önkéntes szolgálaton vegyenek részt. Őket elsősorban a külföldre történő utazás, nyelvtanulás, új környezettel való ismerkedés érdekelné. A legnagyobb érdeklődésre valószínűleg az egyetemisták, főiskolások, a továbbtanulni szándékozók, vagy legalább középiskolát végzettek körében lehetne számítani. Őket a későbbi külföldi továbbtanulási vagy munkavállalási lehetőségek is érdekelnék, amikhez az önkéntesként eltöltött idő jó előkészítést biztosíthat. Idegen környezetben hosszabb időt eltölteni, alkalmazkodni és hasznos tagja lenni egy új közösségnek jó próbatétel mindenki számára.
Magyarországon is nyitottak a civil szervezetek önkéntesek fogadására, bár evvel kapcsolatban már több kérdés és probléma merül fel. Legnagyobb gondot a nyelvtudás ill. annak a hiánya okozza. Nemcsak azért, mert az ideérkező önkéntes feltételezhetően csak a nagyobb világnyelvek valamelyikét ismeri, hanem azért is, mert a vele együttdolgozó magyar munkatársak és felügyelője/tutora nem biztos, hogy olyan szinten állnak ezekből a nyelvekből, hogy gond nélkül tudjanak kommunikálni és segíthessék az önkéntes beilleszkedését, mindennapi munkáját. Kár lenne, ha a jelenléte nemhogy segítené, de hátráltatná a vállalkozó szellemű civileket. Éppen ezért a nyelvi felkészítés elengedhetetlen lenne egy ide érkező külföldi fiatal számára, ami néhány szavas alapszókincs elsajátítását is magába foglalja.
végezhető tevékenységet nemcsak a nyelvtudás, hanem a leendő önkéntes korábbi tapasztalatai is alapvetően befolyásolják. Ha már rendelkezik “nonprofit előélettel”, már dolgozott önkéntesként saját országában, esetleg egy területet jobban ismer, a magyar fogadó szervezet számára is hozhat új megoldásokat, ismereteket az ittléte. Ha nem, nagyobb erőfeszítést jelent az, hogy igazán hasznos tevékenységet találjanak a számára és a beilleszkedése könnyen menjen. A megfelelő fogadó szervezet kiválasztásában segítség lehetne, ha az érkező önkéntesek beletekinthetnének több típusú szervezet munkájába, eltérő tevékenységi területekbe és ezt követően születhetne döntés arról, hol is tudna mindenki megelégedésére hosszabb időt eltölteni. Tevékenységi területre javaslatként a számítógépes munka, újságszerkesztés, PR feladatok, forrásteremtés, nyelvtanítás hangzottak el.
A szervezetek mindenképpen javasolnák, hogy az egyszerre érkező önkéntesek itt Magyarországon közös felkészítést is kapjanak és ittlétük alatt tartsák egymással a kapcsolatot. Hasonló gondjaikat egymást támogatva könnyebben meg tudnák oldani. A fogadó szervezetek működésének, az önkéntes leendő munkaterületének, a szervezet más projektjeinek a megismerése könnyítenék a beilleszkedést.
A magyar fogadó szervezetek összefogása és egymás kölcsönös támogatása is nagyon hasznos lenne a felkészítés ill. az önkéntesek fogadásának ideje alatt. Akár közös információs kiadvány is készülhetne, amely egységesen tartalmazza a legszükségesebb Magyarországgal, a magyar civil szférával, a mindennapi élettel, szokásokkal kapcsolatos hasznos információkat, szótárral és kulturális ajánlattal, esetleg receptekkel kiegészítve, hogy ne csak a szívüket és nyelvüket, de a gyomrukat is felkészíthessék a vállalkozó szellemű fiatalok a nálunk töltendő hónapokra.