Káli Híradó - egy kézzel írott térségi újság

2023/1

A helyi nyilvánossággal foglalkozó számunkban több helyi, közösségi alapon működő sajtóterméket mutatunk be, így feltétlen fontosnak tartottam hírt adni arról, hogy a Káli-medencében Somogyi Győző Kossuth-díjas leköltözött grafikus ír, szerkeszt és rajzol saját kezével újságot, mely a helyben aktuális hírekről tudósít már több évtizede igazán egyedülálló formában.

A kiadvány a Káli- Medence Környezetvédelmi Társaság kötelékében jelenik meg, és a Társaság honlapján több lapszám is megtekinthető az elmúlt évekből: https://www.kalihirado.hu  A Társaság maga nagy múltra tekint vissza, még a rendszerváltás előtti időkben alakult Káli Vidék Baráti Köre néven, majd tagjai részt vettek a kezdeti zöld mozgalmak szervezésében és a Duna Kör tevékenységében. A tagságban több jeles művész, zenész és építész képviselteti magát, akik a Káli-medencébe irányuló első leköltözési hullámmal érkeztek a térségbe, és kezdték azt újra élettel megtölteni és a saját köreikben minél élőbb kapcsolatokat építeni. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nélkülük ma nem olyan lenne a Káli-medence, mint amilyennek azt ma ismerjük.

A Káli Híradó 1985 óta jelenik meg, kezdetben a Társaság tagjai kapták postán, ma már online is elérhető. Az újság rendszeresen tudósít a Káli-medence neves halottjairól, papok kinevezéséről, aktuális eseményekről és a térséget érintő politikai és közéleti kérdésekről. Emellett a Balaton-felvidék jellemző épületeinek egyes részleteit, homlokzatait mutatja be, tehát néprajzi és népi építészeti értékek megjelenítésére is szolgál az aktuális hírek ismertetése mellett.

A Káli Arcképcsarnok pedig a helyben élő jelentős személyek, művészek, kultúracsinálók és vezetők arcképeit tartalmazza, szintén Somogyi Győző tollából, néha kicsit karikaturisztikusan, a jellegzetes vonásokat felnagyítva, ami csak még személyesebbé teszi ezeket a portrékat.

A lap beszámol a Káli-medence több településének aktuális eseményeiről, ez pedig azt feltételezi, hogy a települések között van átjárás, és az eseményeket nem “mindenki megszervezi magának”, hanem az év ünnepkörét együtt követik le a települések, átlátogatnak egymáshoz a szomszédos falvakban élők, és térségi szintű kapcsolatok is működnek a medencében.

Ajánlom a lapot mindazoknak, akik egy igazán egyedi helyi sajtóterméket szeretnének megismerni, mind a Káli-medence közélete iránt érdeklődőknek, mert az archív példányok áttekintése szép képet rajzol a változásokról és azokról a kérdésekről, melyek a helyben élőket időről-időre foglalkoztatták.

A cikkben használt képek a Káli Híradó 2022-es és 2021-es és 2019-es lapszámaiból kerültek kiemelésre, azok Somogyi Győző munkái.

 

Szerző:

Hernádi Anna Borbála andragógus, leendő humánökológus, 2018 óta a Kóspallagi (öko)Tájház Projekt önkéntese, 2020 óta a KÖFE tagja. Célja minél jobban ismerni és érteni a magyarországi kistelepülések világát, egy nap pedig ebben a környezetben tevékenykedni. Az ELTE Humánökológia mesterszakos hallgatójaként ÚNKP ösztöndíjban részesült, és a Kistelepülési közművelődési intézmények és az öko-lokalizmus kapcsolatát kutatta.