Jelentés a British Council Budapest számára az ICEA Edinburghi konferenciáján való részvételünkről

1995/4

Az International Community Education Association (Nemzetközi Közösségi Művelődési Egyesület) az idén harmadszor rendezett konferenciát az európai régió számára, 1995. július 8-12-ig, Edinburghban, Youth at Risk címmel.
A konferencia célja az volt, hogy felderítse nemzeti és európai szinten azokat az új megközelítéseket és projekteket, amelyek eredményesen képesek kezelni az ifjúkori válságok területeit.


Egyesületünk dr. Szűcsné dr. Siska Katalin jóvoltából és az ő áldozatosságának eredményeként a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolával közösen szervezhette meg a nemzeti konferenciát, 1995. március 28-tól április 1-ig. Ez a konferencia az első volt a rendszerváltás óta, amelyik az ifjúság problémáit kezelő projekteket mutatott be, számszerint 26-ot. Az “Ifjúkor Válságai” címet viselő nyíregyházi konferencián részt vett Angelika Krüger, az ICEA európai régiójának igazgatója is. Az ő segítségével választottuk ki azt a két projektet, amelyik véleményünk szerint a legjobban képviseli az ország speciális helyzetéből adódó problémák kezelését.

Mindkét projekt a demokrácia témaköréből született, amelyik ma a közösségfejlesztés egyik kulcsfontosságú területe.

Beke Márton egy XIX. kerületi középiskola diákönkormányzatának vezetője. Ez a diákönkormányzat nagyon keményen képviseli a diákok érdekeit, ugyanakkor együttműködésre törekszik a tanárokkal és a szülőkkel is. Magas szintű érdekérvényesítő képességük és kompromisszumkészségük eredményeként az iskola vezetése pl. már nem alkalmaz új tanárokat az ő beleegyezésük nélkül, tehát a pályázók meghallgatásában ők is jelen vannak. Beke Márton módszereiket országos szinten is továbbadandónak tartja.

Vass Andrea Csurgó városának ifjúsági polgármestere. Ez a munka egyesületünk egy projektje eredményeként született és szerte az országban kezd meghonosodni. A gyermek- vagy ifjúsági önkormányzatok száma az országban közelíti a 20-at. A polgármestert és a képviselőket teljesen szabályszerű választáson választják meg a településeken, a teljes ifjúsági korosztály bevonásával. Csurgó munkája azért különösen érdekes, mert itt működik együtt a legteljesebben a felnőtt- és a gyermekönkormányzat. A fiatalok önálló döntési jogokat is kaptak egyes, saját helyzetük javítását érintő kérdésekben, önállóan pályáznak és részt vesznek a felnőtt képviselőtestület ülésein is. Bizottságokban dolgoznak és így biztosítják, hogy ne csak az ifjúsági testület, hanem minél több fiatal vállaljon felelősséget és munkát.

Projektjeinket a magyarok esettanulmánya keretében mutattuk be. A bemutatót dr. Szűcsné dr. Siska Katalin átfogó, a magyar ifjúságot érintő veszélyeket bemutató előadása nyitotta meg. Ezt követte Andrea és Márton élő tájékoztatója, majd ezt kiegészítettük a “Gyökfalva” (angolra Fancy Village-ra fordított) filmmel (Gyök, mert Gyermek Önkormányzatok). Ezt a filmet az MTV Objektív c. műsora készítette és adta le ez év februárjában
és a konferenciára készítettünk egy angol alámondásos változatot is.

Szereplésünk eredményeként elmondható, hogy a magyar program – kiegészülve a már létező angol és német jó megoldások tapasztalataival – európai méretekben folytatódni fog. A konferencián résztvevők 6 európai projekttervet készítettek el, köztük a “Somebody knocking at my door” – lobbying for politicians – projektet is.

A szándék tehát megfogalmazódott az együttműködésre. Örömmel üdvözülték a konferencia résztvevői dr. Szűcsné dr. Siska Katalinnak azt a felajánlását is, hogy diákjaival jövőre ismét megszervezi a nyíregyházi konferenciát, mert a visszajelzésekből arra következtettek, hogy nagy igény van ilyen találkozókra.
Mi is ezt tapasztaltuk és a nyíregyháziak önkéntes munkájáért mi is köszönetet mondtunk.

Támogatásukért ismételten köszönetet mondunk.
őszinte hívük:
dr. Vercseg Ilona
egyesületi titkár