Jegyzőkönyv - a Közösségfejlesztők Egyesülete 2002. július 31-i közgyűléséről

2002/2

Levezető elnök: Péterfi Ferenc titkár
Jegyzőkönyvvezető: Purtczl Andrea
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Huszerl József és Kovács Edit


Jelen volt a mellékelt jelenléti ív szerint 28 fő.
A közgyűlés meghívóval meghirdetett első időpontja 2002. július 31. 10 óra, mikorra a nyilvántartott tagok 50%-a + 1 fő nem jelent meg, ezért a meghívóban feltűntetett második időpontban július 31-én 11 órakor kezdődött az ülés.
Péterfi Ferenc a közgyűlést megnyitotta, és megállapította, hogy a megjelent tagok számától függetlenül a közgyűlés érvényes. Felkérte Purtczl Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, Huszerl Józsefet és Kovács Editet hitelesítőnek. A felkéréseket a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Péterfi Ferenc elmondta, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívását Varga A. Tamás, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnökének 2002. július 5-én bekövetkezett halála tette szükségessé.
A meghívóban feltüntetett első napirendi pont az elnökválasztás. Péterfi Ferenc Vercseg Ilonát jelöli a megüresedett elnöki tisztség betöltésére. Vercseg Ilona az egyesületi munka kiépítésében, a gyakorlati terepmunkákban, a szakma igényes elméleti alapjainak lerakásában és folyamatos elmélyítésében, a hazai és az igen rangos nemzetközi kapcsolatok megteremtésében, hosszú távú projektek elindításában, a forrásteremtésben és sok egyéb, az Egyesület vezetéséhez kapcsolódó területen kiemelkedő munkát végzett már eddig is. Az egyesületi titkár elmondta, hogy Vercseg Ilona az elnöki tisztre történő jelölést elfogadta, ezután nyilvános szavazásra bocsátotta a kérdést. A közgyűlés Vercseg Ilona jelölését egyhangúlag elfogadta, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnökévé választotta.
A második napirendi pont a 2001. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása. Huszerl József ismertette a jelentés gazdasági vonatkozásait, különös figyelemmel a közhasznú tevékenységből származó bevétel nagyságára, annak összetételére; valamint felhívta a tagok figyelmét arra, hogy vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt az Egyesületnek. Ezután Péterfi Ferenc röviden ismertette a tartalmi beszámolót.
Mivel sem a pénzügyi, sem a szakmai beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért Péterfi Ferenc szavazásra bocsátotta a jelentés elfogadását. Ez után megállapította, hogy a 2001. évi közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Huszerl József javasolta, hogy a jelentést ne csak az Egyesület honlapján tegyék hozzáférhetővé, hanem az elektronikus levélcímmel rendelkező tagoknak is küldjék el. Péterfi Ferenc hasznos ötletnek tartotta, mert véleménye szerint fontos, hogy mindenki számára átláthatóak és elérhetőek legyenek az Egyesület működési adatai.
Péterfi Ferenc ezután bezárta a közgyűlést, mivel a megjelenteknek az elhangzottakkal kapcsolatban észrevételük, megjegyzésük nem volt.

Budapest, 2002. július 31.

Péterfi Ferenc
levezető elnök
Purtczl Andrea
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:
Huszerl József
Kovács Edit
Szegedi Tiborné, közösségi munkás