Iváncsa Önkormányzatának középtávú programja: Részletek 1991-1994

1991/1

Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme

Községünk azon települések közé tartozik, ahol a tanácsrendszer fennállása alatt sikerült kiépíteni a lakossági ellátást biztosító intézményhálózatot, az alapközműveket.
Középtávú programunkban biztonsággal arra vállalkozhatunk, hogy a településfejlesztést a mai kor követelményei szerint folytatjuk.

Ennek érdekében:

1. Részletes területrendezési terveket készítettünk, amelyek meghatározzák a fejlesztés fő irányát, a konkrét tennivalókat:
2. Épületeink állagmegóvására – szakemberek bevonásával- nagyobb figyelmet fordítunk. A felújítások tervezése során keressük azokat a megoldásokat, amelyek a meglevő épületek többfunkciós használatát is eredményezhetik.

Ilyen feladatként jelentkezik:

– az óvoda és klubkönyvtár, valamint az iskola épületeinek magastetővel való megvédése a beázások ellen;
– az így létrejövő tetőterek kihasználhatóságának vizsgálata.

3. A hatékony és költségtakarékos energiagazdálkodás elengedhetetlen feladata az önkormányzati intézmények gázenergiával való ellátása. A végrehajtást a tervidőszak első évében tervbe kell vennünk.
4. Közútjaink, gyalogjárdáink helyreállítása, szilárd burkolattal történő folyamatos eltátása a tervidőszak egyik legfontosabb teendője. Ezt a munkát össze kell kapcsolni a csapadékvíz elvezető árkok kiépítésével.

5. Közterületeink fenntartása, a település tisztaságának biztosítása sürgős döntéseket igényel:

– tervbe kell venni a jelenlegi szemétlerakótelep felszámolását,
– korszerű, környezetkímélő megoldások alkalmazásával biztosítani kell a szilárd és folyékony hulladék tárolását és kezelését,
– több közmunkással vagy alkalmazottal rendszeresen tisztítjuk; karbantartjuk közterületeinket
– szigorúbban eljárunk a közterületeket, a környezetet szennyezőkkel, rongálókkal szemben,
– indokolt egy községi dögkút létrehozása, üzemeltetése.
6. Folyamatosan javítjuk a közvilágítást, az elavult berendezések cseréjével.
7. Szakmai tanácsadással, ajánlott tervekkel igyekszünk befolyásolni az építészeti kultúrát, a korszerű épületkivitelezést, egyszóval községképét.
8. Megvizsgáljuk kapcsolódási lehetőségünket a világkiállítással kapcsolatos fejlesztésekbe.

Vállalkozások, munkahelyteremtés, foglalkoztatás

1. Vállalkozásbarát környezet létrehozásával ösztönözzük a tenni akarókat. Ennek érdekében:

– településrendezési tervünkben kijelöljük az ipari, a mezőgazdasági és a kereskedelmi tevékenységre alkalmas területeket;
– együttműködési megállapodás alapján támogatjuk a helyi ipartestület tevékenységét;
– a helyi iparosokat, vállalkozókat előnyben részesítjük a különböző munkákra történő megbízásoknál.
2. Tervezett beruházásainknál Lehetőséget teremtünk munka- vállalásra.
3. Folyamatosan együttműködünk a Munkaügyi Szolgáltató Irodával, segítjük a munkahelykeresést, – vállalást.
4. Az elfogadott és a jövőben kiadásra kerülő törvények alapján megvizsgáljuk vagyonunkat, és vállalkozásban való részvételi lehetőségeinket (telkek, épületek bérbe adása, a biotermelésbe való csatlakozás, piacfenntartás stb.).