Hogyan szerezhetünk polgári szolgálatost egyesületünk, intézményünk számára

1994/6

I. Polgári szolgálatos státusz kérése
Polgári szolgálatosokat nem nyereségérdekelt, közhasznú tevékenységet folytató intézmények alkalmazhatnak. A polgári szolgálatos státuszt az Országos Munkaügyi Központ engedélyezi. A kérelmezés módja:


írni kell egy státuszkérelmet, aminek tartalmaznia kell:
– az intézmény, egyesület tevékenységének rövid leírását,
– miért akarnak polgári szolgálatost foglalkoztatni,
– hány státuszt kérnek,
– mi lesz az alkalmazandó polgári szolgálatosok munkaköre,
– szállást tudnak-e biztosítani.
Ezért a kérelemet meg kell küldeni a következő címre: Országos Munkaügyi Központ Költségvetési Osztály, Haág Tibor osztályvezető, 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Alapítványoknak mellékelni kell az alapító okiratukat. Minden más szervezetnek a felettes minisztériumtól egy ajánlatot kell kérniük, amelyben az illetékes minisztérium igazolja, hogy az intézmény nem nyereségérdekelt és közhasznú tevékenységet folytat.
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Szabó-Jilek Iván
1394 Budapest, Pf.351
Népjóléti Minisztérium VII. Szervezési Főosztály
Horváth István főosztályvezető
1361 Budapest, Arany J. u. 6-8.
Művelődési és Közoktatási Minisztérium Ágazatbiztonsági és Szervezési Önálló Osztály
Pálfi Ferenc
II. Polgári szolgálatos munkaerő keresése
A polgári szolgálatosokat a megyei munkaügyi központok osztják szét a sok száznyi munkáltató között. A kiosztásnál a tapasztalatok szerint messzemenően figyelembe veszik a polgári szolgálatosok kívánságait. Érdemes hát polgári szolgálat előtt álló fiúk körében már megkeresni a jövendő alkalmazottat, és amikor ők megkapják az engedélyüket, a megyei központtal megbeszélni az odairányítást.
Az Alba Kör vállalja, hogy segít megtalálni a munkáltatni és a szolgálni akarókat, ezért létrehozunk egy adatbankot, ahol tárolni fogjuk mindkét fél adatait.
III. Hogyan jelentkezhetsz polgári szolgálatra?
Tudod-e, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya 70/H szakasz (2) pontja szerint nem kötelező a katonai szolgálat, mert lelkiismereti okból polgári szolgálatot választhatsz helyette? A kérelmet írásban terjesztheted elő az állandó lakhely szerinti jegyzőnél, illetve bevonulás után a laktanyában, egészen a katonai eskü letételéig. Ebben az esetben azonnal haza kell küldeniük, és a kérelem végleges elbírálásáig nem hívhatnak be újra.
A kérelemhez mellékelni kell egy kitöltött adatlapot, amelyet a polgármesteri hivatalokban szerezhetsz be. Ha nem lelkiismereti okra hivatkozol kérésedet el fogják utasítani!
Az engedélyezés után a munkahelyet a fővárosi, illetve megyei munkaügyi központ jelöli ki – a gyakorlat szerint képzettségnek, érdeklődésnek megfelelően. A polgári szolgálat időtartama 18 hónap, amit általában 5 napos munkarendben, heti 40 órában kell teljesítreni egy nem-nyereségérdekelt, közhasznú munkahelyen (pl. környezetvédelem, kultúra, szociális- vagy egészségügy). A polgári szolgálat teljesítése után semmiféle tartalékos szolgálatra sem hívhatnak be, még háború esetén sem. Munkádért a következő juttatásokban részesülsz: napi 170 Ft étkezési hozzájárulás (pénzben vagy természetben), havi 1950 Ft illetmény és 500 Ft ruhapénz. Az ingyenes helyi utazáson kívül megillet minden kedvezmény, amelyet a sorkatonai szolgálatukat töltők kapnak. A munkahelyre való utazási költségeit térítik.
Szervezetünk rendelkezik olyan munkaadók címeivel (környezetvédelmi, kulturális vagy szociális szférában egyaránt), amelyek szívesen foglalkoztatnának polgári szolgálatosokat és érdekes, kreatív munkát ajánlanak nekik. Amennyiben igényled, segítünk megtalálni a legmegfelelőbb munkahelyet számodra. A kérelem elutasítása esetén polgári bírósághoz fordulhatsz. Ha elutasítanak, ha a kérelmezés során bármi visszaélést tapasztalsz vagy bármilyen segítségre van szükséged, kérünk keress meg minket.
Alba Kör – Erőszakmentes Mozgalom a Békéért, 1461 Budapest, Pf. 225
Iroda: V. Balaton u. 25. alagsor
Tel.: 132-6109
Ügyelet hétköznap: 14-18 óra

***

Polgári szolgálatos munkatársat keres a Civil Rádiózásért Alapítvány Budapesten. Stúdiótechnikai-hangtechnikusi gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várják a 201-5728-as telefonon.