Hogyan nyissunk magániskolát?

1992/4

A magyarországi alapítványi és magániskolák első országos konferenciáján sok szó esett az iskolaalapítási gondokról. Kiderült, csak kevesen tudják, hogyan tegyék meg az első lépéseket, milyen hivataloktól szerezzenek be papírokat, honnan igényeljék a fejkvótát. Felvilágosításért Krucsai Anikóhoz, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főelőadójához fordultunk.


– Mi a teendője annak a pedagógusnak, akinek kedve támad magániskolát nyitni?
– Először azt kell eldöntenie, milyen pedagógiai koncepció szerint akar dolgozni az iskolája. Ha sajátos, az állami programtól elütő módon, akkor be kell jönnie a minisztériumba a Közoktatási Főosztály illetékeséhez (óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai stb.) a speciális tanterv, program engedélyezése végett. Ha itt megkapja az egyedi működési engedélyt, akkor ennek alapján az önkormányzatnak is meg kell adnia az intézmény működési engedélyét. A minisztérium tehát nem az iskola működését, hanem a pedagógiai módszer alkalmazását engedélyezi.
– Az önkormányzatminden további nélkül megadja a működési engedélyt?
– Ha az iskola épülete megfelel az idevágó közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb előírásoknak, akkor igen. A működési engedély mellé a magánvállalkozónak szüksége van vállalkozói igazolványra, amely iskolaműködtetésre is feljogosítja. Alapítvány és társaság esetében ezt pótolja az alapítványi okirat, a cégbírósági bejegyzés, a működési szabályzat.
– Igazolni kell az állami feladatvállalást is?
– Igen, és az erről szóló megállapodást az önkormányzat adja ki.
– Ha a felsorolt papírok mind megvannak, hova forduljon velük a tanár?
– Ha oktató intézményről van szó, akkor a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Művelődésgazdasági Főosztályához. az ide eljuttatott hivatalos papírokat toldja meg egy levéllel, amelyben megírja, hány tanulóval indítja az iskoláját, és ennek megfelelően kapja meg a normatív állami támogatást.
– Minden kérés nélkül?
– Ha van állami feladatvállalásról szóló megállapodása, akkor automatikusan megkapja a normatívában meghatározott pénzt az iskola. Ha ez a megállapodás hiányzik, akkor nem kaphat normatív támogatást.
– Egyházi iskolák esetében is ez az eljárás?
– Nem, ezekre más szabályok érvényesek.
– A normatív állami támogatáson kívül ad-e valamilyen ősszeget a minisztérium az alapítványi és magániskoláknak?
– A minisztérium költségvetésében nincs erre keret. Viszont a Közoktatásfejlesztési Alap pénzére a magániskolák is pályázhatnak. Tavaly 106 millió forintot osztott ki a kuratórium a pályázók között, az idén körülbelül 200 millió jut erre a célra.
– A pénzen kívül a helyiséghiány a legnagyobb gond a magániskolák számára. Ebben segíthet-e nekik a minisztérium?
– A Szent Márton Kollégiumnak és a Wesselényi utcai zsidó iskolának ötven évre adtunk épületet. Ezzel ki is használtuk a lehetőségeinket. Nincs több épületünk, nem tudunk a helyhiánnyal küszködő magániskolákon segíteni.