Hogyan kezdjünk szervezni egy kampányt vagy akciócsoportot

1997/4

1. MILYEN HELYZETEK VEZETNEK EL A SZERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉHEZ?

Valami incidens történik, elütnek egy gyereket, egy családot kilakoltatnak – a hasonló események megelőzéséhez
akcióra van szükség.
Nyilvánvalóvá válik a közösség valamiféle szükséglete – közösségi tér, javító szolgáltatások stb.
Több ember fordul hasonló panaszokkal egy tanácsadó irodához, amely közös cselekvést határoz el.

2. MIÉRT SZERVEZZÜK MEG MAGUNKAT?

Az önkormányzat vagy a munkáltató jobban szeret egyénként velünk foglalkozni: így megosztottak vagyunk és
gyengék. Erőnket és egységünket a szerveződéssel mutathatjuk meg.
Nem csak a fizetésért és a munkakörülményekért kell küzdenünk, hanem a társadalmi juttatásokért is – ehhez a
megszervezettség szükséges.
Néha az önkormányzat is ösztönzi a megszerveződést – ezzel bizonyíthatja nyitottságát és a lakosság bevonását. Ha
csak az ő érdekeikről van szó, ne essünk bele ebbe a csapdába!

3. MILYEN SZERVEZETET HOZZUNK LÉTRE?

Előbb a szükséglet, aztán a szervezet! Helytelen szemlélet: előbb a szervezet, aztán a cselekvés.
Egy kampány beindításához elegendő egy kis aktivista csoport.
Nem feltétlenül szükséges azonnal a kezdet kezdetén nagy létszámú, minden érdeket védeni kívánó szervezetet
létrehozni.
Bármilyen legyen is a szervezet, két dolog legyen világos:
a. A döntéseket közösen hozzuk!
b. Az egyének visszahívhatóak, és a csoport felé elszámoltathatók legyenek!

4. IGÉNYEINK MEGFOGALMAZÁSA

Az igények megfogalmazása legyen tökéletesen világos.
Az igényeknek már a kampány legelején világosan ki kell derülniük.
Az igények legyenek gyakorlatiasak és kapcsolódjanak a közösség által észlelt problémákhoz.
Megfogalmazásuk legyen tág – a tárgyalópartner ne terelhessen bennünket egy-egy részlet felé.
Igényeink hozzásegíthetnek ahhoz, hogy más csoportok támogatását is megnyerjük.
Gondoljuk át, milyen politikai vonzatai vannak annak, amiért harcolunk.
Sose mutassunk hajlandóságot a kompromisszumra, csak ha elengedhetetlenül szükséges.

5. HA MÁR LÉTEZIK EGY SZERVEZET

Mi történik akkor, ha arra a célra, amiért mi dolgozni akarunk, már létezik környezetünkben egy szervezet?
a. “alvó” szervezet,
b. céljának meg nem felelő, mások által ellenőrzött,
másoknak “behódolt” szervezet,

Veszély: Gátolja a megszerveződést, az emberek megnyugszanak abban, hogy már van, ami őket képviseli.

Döntés:
a. Megpróbáljuk felrázni, felelőssé és elszámoltathatóvá tenni a létező csoportot.
b. Új csoportot alakítunk: konfliktusveszély! Fel kell mérni támogatottságukat.

6. MEGERŐSÖDÉS

Osszuk meg az információkat, mindig tudassuk, mi történt, miért, és milyen döntések születtek.
Rá kell venni minél több embert, hogy feladatokat vállaljon és vegyen részt a munkában.
Közösen gondoskodjunk és gondolkodjunk a pénzszerzésről is.
Ne ugyanazokat az embereket küldjük mindig tárgyalni a helyi hatóságokhoz: a hatóság kiismeri gondolkodásmódjukat,
másfelől ők is hasonulhatnak, megérthetik és elfogadhatják a másik fél cselekvési rendszerét.

7. NÉHÁNY PRAKTIKUS TANÁCS

Ne légy kiszámítható, változtasd a taktikádat, tartsd meg kezdeményezőkészségedet.
A másik oldaltól nyert engedmények ösztönzik a saját oldalunkon a cselekvést.
A helyi hatóságok szívesen hallják az “állampolgári büszkeség” és “progresszív, haladó gondolkodás” kifejezéseket –
használjuk ki!
Külső szaktanácsadó igénybevétele esetén is mi tartsuk erősen kézben a dolgokat.
Vessük tekintetünket a közvetlenül elérendő célokon túlra is: kivel és miért akarunk kapcsolatokat kiépíteni.
Túl sokat akarásnak nyögés lesz a vége: gondoljuk inkább át, milyen hatása lesz, ha nagyobb csoporthoz csatlakozunk,
delegátusokat küldünk, ernyőszervezeteket alakítunk.
Végezetül: a demokrácia nem csupán egy szép gondolat, hanem szervezetünk erősségét jelenti.