Hogyan hozzunk létre információs irodát, tanácsadó szolgálatot?

1998/2

1. MILYEN FAJTA TANÁCSOKRÓL LEGYEN SZÓ?
Minden annak a függvénye, hogy
a. milyen problémákkal kell szembenézni, illetve
b. milyen források állnak rendelkezésünkre.

* EI kell dönteni, mindenről és bármiről adunk-e tanácsokat, vagy valamilyen terület(ek)re
koncentrálunk.
* Ha nem adunk minden problémával kapcsolatban tanácsot, álljon rendelkezésre egy lista azokról
a szervezetekről, amelyek más területeken tanáccsal tudnak szolgálni. Ha lehet, adjuk meg
emberek neveit is.
* Vonjunk be minél több segítőt.

2. HOGYAN SZERVEZZÜK MEG A SZOLGÁLATOT?
* Hol legyen?
* Ha lehet, olyan helyen, ahol más csoportok is működnek (pl. művelődési ház, közösségi ház, templomi helyiség).

Mikor legyen nyitva?
* A mindennapos nyitva tartás vonzó lehet, de ne becsüljük felül forrásainkat és energiáinkat.
* Számítsuk be, hogy más, ezzel kapcsolatos tevékenységhez is időre van szükség (adminisztráció, képzések stb.).
* A nyitvatartási időt pontosan tartsuk be.

Miből finanszírozzuk?
* Pályázatokból, helyi üzletemberek támogatásából.
* Készítsük el előre a költségvetési tervet, számoljuk ki a működési költségeket.
Képzések, felkészülés
* Rendszeres megbeszélések a felmerülő típusproblémákról.
* Rendszeres rövid képzések és tájékoztatók a változó törvényekről, szabályozókról: ezekre kérjünk fel szakembereket, akik ezt önkéntesen vállalják. Legyen egy szakemberlistánk.
Nagyobb földrajzi terület esetén mobil tanácsadó szolgálat is elképzelhető.

3. A SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE

* A nyitvatartási időre mindig ott kell legyen valaki: az időbeosztást pontosan meg kell szervezni.
* Mi magunk is merjünk kérdezni és tanulni.
* Valamiféle nyilvántartás vezetése elengedhetetlen: napi nyilvántartás az érdeklődőkről, ki foglalkozott
velük, milyen problémával kapcsolatban, és mik a következő lépések. Ez akkor is szükséges, ha egy
ügy hosszasabban tart, és nem mindig ugyanaz a személy foglalkozik vele.
* Legyen egy nyomtatványgyűjteményünk: hogyan kell ösztöndíjért folyamodni stb. Legyen mellette
egy típuslevél-gyűjteményünk is.
* Legyen egy listánk a hasznos címekről és nevekről
* A tanácsadás ne “egyoldalú” legyen: mindig vonjuk be a cselekvésbe és a kezdeményezésbe azt az embert, akinek segítünk, és mondjuk el neki, mit, miért teszünk.
* Információkat, megoldási javaslatokat különféle ügyintézéshez kérjünk a hozzánk fordulóktól is. Ők nagyban segíthetik az iroda naprakész állapotának megtartását.
Optimális esetekben régebbi “klienseink” és új ügyfeleink között – közreműködésünkkel – egymást segítő folyamatok is elindulhatnak.