Hogyan fogjunk hozzá?

2002/3

Lépésjavaslatok – végiggondolandó kérdések, kisközösségi rádiók elindításához

1. A felhívás kivonatos összefoglalója után a teljes pályázati kiírás figyelmes elolvasása, elemzése önmagunk számára.

2. Annak feltárása, összefoglalása, hogy van-e helyben közösségi akarat egy ilyen vállalkozásra. Tapasztalataink szerint ez a legfontosabb feltétel, ha ez létezik, a többi általában megteremthető.

3. Csapat- és kapcsolatépítés

Ki – kik szeretnének rádiózni? Kikre lehet a településen, a környezetben számítani, kiket érdemes bevonni, aktivizálni, hogyan? Mennyien vannak? Kiknek vannak érdekes zenei gyűjteményei? Rádióamatőrök, lokálpatrióták, ismert helyi aktivisták felkutatása. Hogy lehet velük kapcsolatba lépni (újsághirdetés, szórólap, hirdetőtáblák stb.)?

Várható tipikus feladatok: műsorvezetés, zenei szerkesztés, interjúk készítése élőben a stúdióban és telefonon, vagy felvételre (kazettára, minidiscre, számítógépre), hírek gyűjtése – írása – szerkesztése, technikusi feladatok, szervezés-irányítás.

Kapcsolatépítés az Önkormányzattal, más helyi nonprofit szervezetekkel.

A rádió gondolatának megismertetése a helyi közvéleménnyel.

4. Milyen legyen a működtetés szervezeti kerete?

Egyesület, alapítvány, önkormányzati intézmény, magánszemély? Létezik már a szükséges szervezet, vagy most fogják megalakítani, bejegyeztetni?

Hajlandóak-e rendszeresen (naponta, hetente) több órányi önkéntes munkát végezni önök egy rádió működtetéséért? Van-e korábbi gyakorlatuk valamilyen önkéntes munkában?

Ki vezeti és szervezi a csapatépítést és a műsorkészítést? A feladatok és felelősségek számbavétele, szerepek meghatározása. Önkéntesek és/vagy alkalmazottak dolgoznak majd?

5. Kiknek szól majd a rádió?

A célcsoport, a tervezett és lehetséges hallgatói kör meghatározása. Milyen szükségletei vannak az adott célcsoportnak, közösségnek, akikhez elsősorban szólni fogunk? Milyen más helyi médiumok (rádiók, helyi lapok, kábel Tv) működnek a tervezett vonzáskörzetben?

6. Programépítés

Milyen arculatú programot képzelnek? Mi lesz a rádió neve? Hangnem, stílus, zenei világ, sajátosságok számbavétele.

Akiknek a csapatukból bármilyen részterveik vannak, írják le azokat vázlatosan. Tervezzenek műsorsávokat, konkrét műsorokat, szlogent, azonosítót, műsorszignálokat!

7. Mekkora a szellemi és egyéb kapacitásuk?

Mekkora műsoridőt szeretnének?

Lehetséges források, támogatók, partnerek, háttérintézmény számbavétele.

8. Hol működjön a stúdió, hol legyen az adó és az antenna?

Van-e jól hozzáférhető hely stúdiónak, valahol a közelben magas torony, ház az antennának?

(A minimális műszaki funkciók bemutatása, amivel mindenképpen számolni kell, a lehetséges fejlettebb variációk felvázolása.)

Ezek kezdetben lehetnek közösen összeadva, de az alapító intézmény korábbi tulajdonából is.

9. Milyen költségei várhatók a rádiónak?

– Az elindításhoz, eszközök beszerzéséhez szükséges költségek;

– Működtetés: anyag, dologi, szolgáltatások, kommunikációs, személyi kiadások;

– Pályázatok, lehetséges források folyamatos figyelése;

– Helyi vállalkozók megkeresése.

Milyen számítható forrásaik vannak, mi hiányzik, amit tervezéssel, szervezéssel elő kellene teremteni?

10. A pályázat megírása, az adatlap, nyilatkozatok kitöltése

Praktikus javaslatok: látogassanak meg a tervezés során más hasonló rádiós műhelyeket!

Legyen a lehető legkisebb a havi kiadási terv! (a pályázat során ezzel arányos összeget kell előzetesen letétbe helyezniük elkülönített bankszámlán)

Lehetséges konzultációk ebben az ügyben:

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete

Tel.: 311-1855, www.kkapcsolat.hu/szabadradio

e-mail: szarama@freemail.hu Gosztonyi Gergely

Nonprofit Médiaközpont Alapítvány

Tel.: 311-1855, e-mail: nonprofit@freemail.hu

e-mail: handicap@interware.hu Liling Tamás

Közösségfejlesztők Egyesülete

Tel.: 201-5728, www.kka.hu

e-mail: peterfi@kkapcsolat.hu Péterfi Ferenc

Civil Rádió Tel: 489-0997, 489-0998

e-mail: civilradio@civilradio.hu Magyar Ádám

ORTT www.ortt.hu

11. A kész pályázat beadása – egy eredeti és három másolati példányban:

minden év március 1-jén és szeptember 1-jén 10 és 15 óra között az ORTT székházában Budapest VIII. kerület Reviczky u. 5.

A pályázó magánszemélynek a telephely szerinti településen állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, a pályázó szervezetnek pedig az adott vételkörzetre bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie.

12. Következő ügyintézések : hiánypótlás, döntés, szerződéskötés, sugárzási terv készíttetése, engedélyek

Ha mindezeken túljutottak:

Adás indul!