Helyi cselekvés

2000/1

A program bevezetése

Az előkészítés
1999-ben készítette elő a Közösségfejlesztők Egyesülete a „Helyi cselekvés” (Small Grants) Programot, melynek fő munkafázisai a következők voltak: egyeztető tárgyalások, partnerek keresése, forrásteremtés, szakértői szolgálat és adományozó bizottság felállítása.


Partnereink: Autonómia Alapítvány, Jóléti Szolgálat Alapítvány, Ökotárs Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Békés-megyei Szervezete, a Köztér Egyesület Baranya megyében, az Élettér Egyesület Komárom megyében, Vas-megyei Közösségszolgálat.
Eddigi támogatóink: Mott Alapítvány, Rockefeller Alapítvány, Levi Strauss Alapítvány, Soros Alapítvány.
Szakértői szolgálatunk („Segítőhálózat”): 8 fő, a 7 régióban és a fővárosban és környékén.
Adományozó Bizottság: 1-1 fő az Autonómia, a Jóléti Szolgálat és az Ökotárs Alapítvány részéréről, 2 fő a Közösségfejlesztők Egyesülete részéről. Az 5 fős kuratórium önkéntes munkában dolgozik.

A program bevezetése
2000. szeptemberig bevezettük a programot, kifejlesztettük az első hét helyi projektet, amelynek megvalósítóit a segítőhálózat közösségfejlesztő szakemberei tanácsadásban és képzésben részesítették. A képzések után utaltuk a támogatásokat. Jelenleg további projektek azonosítása folyik.
Az első körben 13 beérkezett ötletpályázatból tízet dolgoztak ki pályázatnak a segítők és a helyi önkéntesek, ebből 7 pályázat kapott támogatást, a következők:
1. Apaji ifjúsági baráti kör – a helyi ifjúság összefogása. A támogatás összege: 300 000 Ft.
2. Zalaegerszegi kertvárosi lakótelep – 3 generáció összefogása a kallódó fiatalok nyári szabadidejének megszervezéséért. A támogatás összege: 300 000 Ft.
3. Nádasd és környéke – kistérségi civil kapcsolatok kiépítése a települések között. A támogatás összege: 282 000 Ft.
4. Makra – parkosítás, a hulladékgyűjtés megszervezése. A támogatás összege: 300 000 Ft.
5. Görcsöny – a környezeti tudatosság emelése, zöld információs rendszer kiépítése, gyerekeknek „zöld” élmények szerzése. A támogatás összege: 300 000 Ft.
6. Bárdudvarnok – az anyák és a gyerekek összefogása, játszótér építése. A támogatás összege: 150 200 Ft.
7. Tassi férfiak csoportja – parképítés, büfé és klubhelyiség létrehozása. A támogatás összege: 300 000 Ft.

Egyesületünk által nyújtott támogatás egyfelől egy segítőszakember szakmai támogatásából és egy hétvégi képzésből áll. Ennek célja a kezdeményezők helyi társadalomban betöltött szerepének felismerése és a projekt kivitelezésének megtervezése. A támogatás másfelől a projekt megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásból áll. A helyi csoportok ezt az összeget mindenütt kiegészítik önkéntes munkával, önkormányzati támogatással, s néha sikerül a helyi vállalkozókat is adományozásra mozgósítani.
Már a támogatásra benyújtott projektek is egy előzetes szűrőn mennek át, hiszen a benyújtás feltétele a segítőkkel való együttműködés. Ez eredményezi azt a jó arányt, hogy a benyújtott pályázatoknak mintegy 50%-a nyerte el a kuratórium támogatását. Megjegyzendő, hogy az elutasított pályázók is kapnak bizonyos támogatást, mégpedig konzultációs lehetőséget szakértőnkkel. Ennek következtében reményük lehet arra, hogy később egy megfelelőbb projektjavaslattal álljanak elő.
Az eddigi tapasztalatok értékelése
A kezdeti időszakban természetesen gondot jelentett megvonni az elképzeléseinkhez illeszkedő, ill. az oda nem illő projektötletek határát. Némi tapasztalat birtokában elképzeléseinket már pontosabban fogalmaztuk meg. Kiadtunk egy „útmutatót” és egy „pályázati űrlapot”. Ügyeltünk arra, hogy ez egyszerű, mindenki által érthető és könnyen kitölthető adatlap legyen.
Jelenleg az egyik legnagyobb gondot a megfelelő kezdeményezések felkutatása jelenti. A program széleskörű meghirdetése nem célunk, több okból sem:
– nem tudnánk megfelelni a felkeltett várakozásoknak
– nincs elég kiosztandó támogatásunk, – kapacitásunk ugyan maximum évi 30 projek de az első évben ennek csak a felére sikerült támogatást szereznünk
– nem korlátlan szakemberkapacitásunk sem
– spontán módon beinduló helyi cselekvést akarunk támogatni, s nem olyant, amelyikhez mi adtuk az ötletet,
– a program bevezetése új feladat elé állította egyesületünket. Meg kell tanulnunk az adományosztás meglehetősen bonyolult művészetét, úgy azonban, hogy az adományosztás nagyságrendje ne „falja fel” eddigi munkánkat. Ne váljék tehát főtevékenységgé, inkább szerves kiegészítése, gazdagító erőforrása legyen munkánknak.
A jövőben csökkentenünk kell a kiválasztás esetlegességeit, azt, hogy az országnak csak olyan területeiről fogalmazódjanak meg programok, ahol segítőinknek nem csak megyei, hanem regionális kapcsolatai is vannak. A segítők hálózatának fejlesztésénél ezért a megyei szint lesz a kívánatos. El kell érnünk, hogy lehetőleg minél hamarabb legyen minden megyében segítőnk.
Arra is ügyelnünk kell, hogy ne csak azok a közösségek kaphassanak támogatást, amelyekkel a segítő személyes kapcsolatba került, hanem mások is. Jó módszernek tűnik a program célzott, helyi médiákban történő meghirdetése.
Ha a megyei hálózatot nem építenénk ki (leginkább anyagi okok miatt), akkor kénytelenek lennék az ország néhány kiválasztott megyéjére koncentrálni programunkat. Ez minden bizonnyal hatékonyabb lenne a jelenlegi, kissé esetleges kiválasztásnál. Félő ugyanakkor, hogy a kiválasztott, hátrányos helyzetű megyék általunk is történő támogatottsága sajnos tovább növelné az ott élők támogatásoktól való függőségét és késleltetné a nagyobb állami-önkormányzati felelősségvállalást.
A közösségfejlesztés pozíciójának emelése szempontjából nagyon fontos a program hálózatépítő sajátossága. A segítők idővel olyan helyi „intézménnyé” válhatnak, akik helyben nem csak a program, hanem a közösségfejlesztés ügyét is képviselik. Erre vonatkozó terveinket a következő részben, „Hálózatfejlesztés” címszó alatt fejtjük ki.
Gondot jelent az is, hogy az adományi program lényegét tekintve a gyors, azonnali segítésre épül, a kuratóriumnak tehát folyamatosan kell működnie. Még ez évben meg kell oldanunk, hogy a szervezetek kevésbé elfoglalt embereket delegáljanak a kuratóriumba, mint eddig, ill. meg kell állapodnunk a kuratórium rotációs elvében is.
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a program, ha jól valósítjuk meg, képes beváltani a hozzá fűzött reményeket, vagyis képes hatékonyan hozzájárulni a helyi demokrácia fejlesztéséhez, s ugyanakkor képes erősíteni a közösségfejlesztés pozícióját is.