„HAZATÉRÉS” – fiatalok foglalkoztatása a zalaszentgróti térségben – egy megvalósított pályázat tapasztalatai –

2009/2

A projekt megvalósító szervezet neve, címe:
CELODIN Zalai Alapítvány,
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 9.
Tel.: 83/360-693, 30/529-8878
E-mail: info@celodinzala.hu

Kapcsolattartó személyek:
− Guitprechtné Molnár Erzsébet szakmai vezető, 83/560-053, e-mail: gme@zalakar.hu
− Boda Adrienn, Zalai Hazatérők Egyesülete elnök, e-mail: hazaterok@gmail.com
− Parragi Péter, CELODIN Zalai Alapítvány, 83/360-693, info@celodinzala.hu

A projekt háttere
A zalaszentgróti térség gazdasági, szociális, infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű térség. A statisztikai körzethez 24 település tartozik, amely jellemzően aprófalvas településszerkezetű, a települések több mint felében (15) a lélekszám 500 fő alatt van.
Rossz a térség megtartóereje, magas a fiatalok körében az elvándorlás. A pályakezdő értelmiségi fiatalok nem találnak maguknak a térségben munkát és megélhetést.

Projekt célja:
Az elsődleges cél a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, gyakorlatorientált képzésen és foglalkoztatáson keresztül.
A projekt konkrét célja, hogy a térségből származó felsőfokú végzettségű fiatal pályakezdők „hazatérjenek”, és így járuljanak hozzá a térség fejlődéséhez, a munkanélküliség csökkentése, és a térség humán erőforrás potenciájának fejlesztése, fiatal, felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliek térségben történő letelepedésének ösztönzése révén.

A program időkerete (kezdete és vége): 2005. június–2006. szeptember
Célcsoport: felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliek

A projekt tartalma
A projekt három fontos elemből áll

1. Képzés
A projekt lényeges eleme a képzés, amely két szintből áll. Az első szintet egy alapozó, gyakorlatorientált elméleti képzés jelenti, amelynek legfontosabb elemei személyiségfejlesztés, vidékfejlesztés, közösségi tervezés, stratégiai tervezés, projekttervezés, projektkészítés, európai uniós ismeretek, NFT I-NFT II programok.
A képzés második szakasza az előre meghatározott szervezeteknél töltött, munkatapasztalatot adó gyakorlati idő.

2. Foglalkoztatás
A foglalkoztatási program 10 személy számára adott munkavégzési lehetőséget. A munkáltató szervezet a CELODIN Zalai Alapítvány volt, amely a munkáltatói jogokat gyakorolta.
A gyakornoki munkavégzés azoknál a szervezeteknél történt, amelyek együttműködésben vállalták a munkatapasztalat szerzésének biztosítását, és ehhez megfelelő feltételeket biztosítottak. A fiatalok feladata: pályázatok készítése, menedzselése, elszámolása, partnerségi együttműködések erősítése volt. A munkatapasztalat-szerzés időtartama: 12 hónap volt. Ezeken a munkahelyeken heti 4 napot töltöttek a fiatalok. Heti egy napon a képzés folytatására került sor, ezeken a napokon a fiatalok segítséget kaptak a pályázatok készítéséhez, és ekkor kerültek megrendezésre a tervezői műhelyprogramok.

3. Tervezői műhely
A csoport tagjai létrehozták a Térségi Innovációs Műhely-t (TIM). A műhely vállalt feladatai: A térség programjainak felülvizsgálata, aktualizálása; térségi pályázatok tervezése, készítése; térségi Hazatérés Program elkészítése.

A projekt eredményei
A projekt által elért eredmények:
− A térségben 10 új munkahely jött létre, így 10 fiatal szerzett 1 éves szakmai gyakorlatot. A projektben foglalkoztatott 10 fiatalból 9 jelenleg is a térségben dolgozik.
− A „hazatérők” között van HVI irodavezető, LEADER-feladatokat ellátó munkaszervezet vezető, térségfejlesztő menedzser, esélymenedzser, önkormányzati pályázatíró stb.
− Létrejött az a tervezői bázis, amely az alapját képezi a tervezői műhelyeknek, stratégiai tervezéseknek. A „hazatérők alkotják a térség fontosabb stratégiai és operatív programjainak magját.
− A fiatalok megalkották a „Hazatérés!” – stratégiai térségi programot, elkészítettek egy komplex, több elemből álló projekttervet.
− Létrehozták a Zalai Hazatérők Egyesületét.
− Valamennyi „hazatérő” a térségben telepedett le, és a családok most várják a hetedik kisbabát!

Javaslatok:
Szükség lenne a vidéki térségek humán kapacitásának növelésére, a fiatalok megtartására, a fiatalok letelepedésének ösztönzésére. Erre jó módszer, ha a fiatalok olyan munkahelyeket találnak, ahol megtalálják számításukat, és azon túl gerjesztői tudnak lenni a helyi fejlődési folyamatoknak.

Ennek érdekében olyan komplex vidékfejlesztési programokat kell kialakítani, amely több elemből áll:
– Képzéssel kombinált foglalkoztatási projektek, amelyek legalább 2–3 évre szólnak, és csökkenő támogatás biztosításával készítik fel a fiatalokat a foglalkoztatásra.
– A vidéken történő letelepedés támogatása: pl. kedvezményes lakásvásárlási kölcsön, különösen a hátrányos helyzetű térségekben.

Zalaszentgrót, 2009. május 12.