Hálózatfejlesztés. Civil Műhely kötetek 2. proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért.

2009/1

(Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs, 2008. Kiadja a Nevelők Háza Egyesület (Pécs) együttműködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal. (Debrecen).

A kiadvány – 2003-tól 2008-ig – a proHáló hálózat belső fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi azt a folyamatot, amely során a tagok az információs hálózat szintjéről eljutottak az együttműködési hálózatig. Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz.
A proHáló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztő tevékenységükkel. A hálózati együttműködés formáinak, és módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alkalmaztak, erről szól a kiadvány.
A proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadvány jelent meg. A cél az volt,
hogy időről időre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményeiket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles körével.
A kiadvány a proHáló tagszervezeteinél szerezhető be, akiknek elérhetősége a www.prohalo.hu portálon megtalálható.

Groskáné Piránszki Irén
Kelet-magyaroszági Közösségszolgálat Alapítvány
Iroda: 4029 Debrecen, Maróthy György u 5–7. sz.
E-mail: adattar@t-online.hu
Telefon: 52-310-966
www.eck.hu/adattar

Alapítványunk a proHáló hálózat tagja, programvezető szervezete www.prohalo.hu.