Hajnal László kapta az idei Beke Pál emlékcímet

2018/2

Hajnal László kapta az idei Beke Pál emlékcímet

Péterfi Ferenc laudációja

Az idei Beke Pál Emlékcím felnőtt kategóriájának díjazottja egy budapesti lakótelepen kezdte munkáját. Manapság már vidéken is számos értékes munkának részese. Nagyon alapos, lelkiismeretes és rendkívül szívós ember. A művészeti tevékenységektől a rendezvényekig, a fiatalokkal való munkától a közép- és idősebb korosztályig számos területen nyújtott és nyújt kiemelkedőt.
A városi közösségi művelődési feladatokon túl a falusi munkában is otthonos – egy alig 100 lelkes kis Szolnok megyei faluban, Óballán végez küldetésszerű munkát – többnyire önkéntesként több mint 15 éve. Az óballai munkáról ld. Hajnal László: Kincskeresők a Tisza mentén. Óballa mesélő múltja c. írását a Parola 2016/4. számában, http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2017/01/Parola_2016-4.pdf
A szerk. A helyieknek reményt adó közösségi programokat, fesztiválokat szervez, helyi egyesület alakítását kezdeményezte és segítette.
Ezen túlmenően, lakóhelyén, Törökszentmiklóson évekig a fiatalokkal dolgozott kitartóan – egy régi mozit: a Lukács mozgót élesztették újjá, s varázsoltak bele ifjúsági közösségeket. A kisvárosban különféle kulturális mozgalmakat, pl. utcazene fesztiválokat kezdeményezett és szervez ma is, közösségi eseményeket vezet.
Több éve rendezi a sok embert vonzó „Törökszentmiklósi értékek klubja” című rendezvénysorozatot.

Munkájának elismertsége abból is látszik, hogy a környező települések polgármesterei is
rendszeresen felkérik arra, hogy ötleteivel, meglátásaival segítsen a közösségi-kulturális élet
fellendítésébe – Nagykörűben, Tiszatenyőn dolgozik rendszeresen.
Jellemző alapossággal végzi szakmai munkáját elméletben és gyakorlatban is tapasztalatait
színvonalas publikációkban foglalja össze, teszi közzé. A hagyományosabb
népművelői/művelődésszervezői feladatokat és a közösségfejlesztést is elkötelezetten,
alázattal végzi, ezeket tekinti igazi hivatásának.

Jelenleg Törökszentmiklóson egy roma integrációs programban is dolgozik – lényegében
családmentorként.

Különös értéke munkájának és magatartásának, hogy sosem sablonos megoldásokban
gondolkodik, hanem nagy élet-igenléssel, érzékenységgel helyben találja meg azokat az
ügyeket, hiányokat, lehetőségeket és erőforrásokat, amelyekre aztán reagál, és az általa
kezdeményezett folyamatokat egyben mindig tanulási-fejlődési folyamatnak is tekinti,
folyamatosan csiszolja, finomítja.

A 2000-res években éppen Beke Pál ajánlotta őt Törökszentmiklós város akkori vezetőinek
figyelmébe. Néhány éve az NMI Szolnok megyei Irodájának lett munkatársa, majd vezetője:
jártas szinte valamennyi településtípus kulturális-közösségi feladataiban. Jelenleg a Cselekvő
Közösségek program mentoraként dolgozik.

Az alapítók – munkáját elismerve – döntöttek úgy, hogy 2018-ban az Emlékcímet emberi
kvalitásáért, szakmai felkészültségéért, kollegalitásáért, a helyi közösségekkel végzett
kiemelkedő munkájáért Hajnal László kapja.