Faluőrség Tiszabőn

1995/2

Tiszabő település közbiztonsága igen alacsony színvonalú volt az elmúlt években, minek javítása érdekében az önkormányzat megoldást sürgetett. A helyzetre jellemző számadat, hogy adott időszakban Tiszabőn 80 vagyon elleni bűncselekmény történt, ezen időszak alatt a szomszédos faluban 3, amelynek szintén tiszabői elkövetői voltak.


A rendőrség lényeges segítséget nem tudott adni, ezért próbált a polgármester “házon belül” megoldást találni. A meglévő lehetőségek nem bizonyultak jónak különböző nehézségei miatt.
Így a polgárőrség önkéntességét senki nem vállalta (a közel 90 százalékos munkanélküliséggel küzdő faluban), illetve a már meglévő közterület-felügyelői létszámot a források hiánya miatt nem tudták bővíteni.
A munkaügyi központ egy új munkakörre, új pályázatra tudna támogatást biztosítani a közhasznú foglalkoztatási keretből. Ez az új foglalkoztatási forma a faluőrség lett, mely 10 fő közhasznú foglalkoztatásával jött létre Tiszabőn.
A tiszabői faluőrség szervezetileg az önkormányzathoz tartozik. Két fő társadalmi munkás szervezi a csapatot. A tíz embert két csoportra osztották. A csoportok újabb alegységeket képeznek, azaz 2-3 fő járja együtt a meghatározott területet egy-egy éjszaka.
Tevékenységüket alkonyattól reggelig látják el. Bejárandó területük az évszak függvényében változik. A téli időszakban csak a falu belső részeiben járőröznek a csoportok, a nyári (illetve a vegetációs) időszakban a falut övező mezőgazdasági területeken is megfordulnak.
Az embereket ellátták az önkormányzat részéről egy rend munkaruhával és télen védőitallal.
Az intézkedési jogkörök a polgárőrséggel megegyezőek.
A “partizánkodó”, jogtalanul fellépni akarók ellen, a hitelességért a valódi faluőrök fényképes igazolvánnyal vannak ellátva, melyet a jegyző hitelesített.
A tevékenységükről a két vezető eseménynaplót vezet és beszámol rendszeresen a polgármesternek vagy a jegyzőnek.
A közhasznú alkalmzásból adódóan a faluőrség “legénysége” évente lecserélődik, illetve a nem megfelelőket év közben is leváltják. A csere ugyan kellemetlen egy bevált, megbízható csapat esetében, de így újabb 10 főt tudnak alkalmazni egy évre, illetve az előző évben alkalmazottak ismét munkanélküli ellátásban részesülhetnek.
Gyakorlati eredménye a szolgálatnak, hogy a vagyon elleni bűncselekmények jelentősen csökkentek, javult a közbiztonság a faluban és a települést övező mezőgazdasági területeken.