Európai Közösségi Rádiók Kartája

2001/3

Mivel felismertük, hogy a közösségi rádiózás a vélemény-nyilvánítás és a tájékoztatás szabadságának, valamint a kifejezési formák szabad alkalmazásának, a vélemények ütköztetésének és a helyi életben való aktív részvételnek ideális és védett megvalósulási közeget biztosít; mivel felfedeztük, hogy a különböző kultúrák és hagyományok a közösségi rádiózásnak sokféle formáját hozták létre; e Kartában fogalmazzuk meg azokat a célokat, amelyeket valamennyi közösségi rádió magáénak érez és elérni törekszik.

A közösségi rádióadók:
1. A szabad kommunikációhoz való jog előmozdításáért dolgoznak, az információ és a vélemények szabad áramlását segítik elő, a kreatív kifejezésmódokat bátorítják, és hozzájárulnak a demokratikus folyamatokhoz, a pluralizmus kialakulásához a társadalomban;
2. Képzési, műsorkészítési és terjesztési eszközökhöz biztosítanak hozzáférést; felkarolják a tehetséges helyi alkotókat, ápolják a helyi hagyományokat; hallgatóik épülésére, szórakoztatására, formálására és fejlesztésére alkalmas műsorokat sugároznak;
3. Arra törekszenek, hogy tulajdonosaik között jelen legyenek a helyi, földrajzilag felismerhető, illetve azonos érdekeket képviselő közösségek;
4. Szerkesztőségi, programpolitikai munkájukat a kormánytól, a kereskedelmi és vallási intézményektől, illetve a politikai pártoktól függetlenül végzik;
5. A kisebbségi és peremcsoportok számára hozzáférési jogot biztosítanak, a kultúrák és nyelvek sokféleségének előmozdítói és védelmezői;
6. Hallgatóik becsületes, különböző forrásokra támaszkodó tájékoztatására törekszenek, és minden olyan személynek vagy szervezetnek biztosítják a válasz lehetőségét, amelyről esetleg hamis képet adtak;
7. Olyan szervezetekként jönnek létre, amelyeknek nem célja a haszonszerzés, és amelyek függetlenségüket működési költségeik több forrásból való előteremtésével biztosítják;
8. Elismerik és tiszteletben tartják az önkéntesek munkáját, a fizetett alkalmazottak szakszervezethez való csatlakozásának jogát, és mindkét csoporthoz tartozó munkatársaik számára megfelelő munkakörülményeket biztosítanak;
9. A megkülönböztetést kizáró irányítási, programtervezési és munkaerő-alkalmazási gyakorlatot követnek, amely minden támogató, alkalmazott és önkéntes számára áttekinthető;
10. Elősegítik a közösségi rádióadók közötti cseréket, oly módon, hogy a kommunikációt a béke, a tolerancia, a demokrácia és a fejlődés témáiban való nagyobb egyetértés szolgálatába állítják.

A Karta 1994 szeptemberében került elfogadásra Szlovéniában, Ljubljanában, az AMARC által szervezett első Közösségi Rádióadók Első Összeurópai Konferenciáján.