Először adták át a Pécsi Közösségi Alapítvány Lénárd Kata Emléklapját

2022/1

A Pécsi Közösségi Alapítványról

 A Pécsi Közösségi Alapítványt 2016-ban 9 magánszemély alapította, és jelenleg is ennyien alkotják a kuratóriumot. Bár a testület összetétele azóta többször is változott az elmúlt években, az alapítvány azóta is töretlenül kitart céljai megvalósításai mellett. Tevékenységével a civil társadalom magasabb szintű részvételét kívánja elérni, az esélyteremtés lehetőségeit, a kohéziót és az összefogást támogatják Pécsett és környékén. Az ügyvezető igazgató részfoglalkozású alkalmazott, mindenki más önkéntesen tevékenykedik benne, a civil szervezet elnöke Knyihár Éva. Mottójuk: “Helyi forrásból, helyi erőket”.

A Pécsi Közösségi Alapítvány logója
(forrás: A PKA bemutatkozó kiadványa)

 A PKA hosszú távon elkötelezett olyan helyi jó ügyeket felkaroló közösségi kezdeményezések fejlesztésében, amelyek felkeltik a felelős támogatók érdeklődését. Tevékenységi körébe tartozik: az adománygyűjtés, adományozók bevonása a közösségi forrásteremtésbe, együttműködéseket stimulálása, partnerek keresése, közösségi részvételen alapuló projektek támogatása. Az alapítvány legfőbb célja, hogy tudatosuljon a pécsi közösség saját jövőjéért való felelőssége, és hogy erőteljesebb legyen az önmagukon való segítés képessége. A civil társadalom aktivizálása mellett a civil szervezet törekszik szektorokon átívelő kapcsolatok építésére, megszólítva és bevonva az érintetteket az általuk kezdeményezett folyamatokba.

A civil szervezet három elkülönített tematikus alapba gyűjti az adományokat az adományozási folyamat egyszerűsítése és átláthatósága érdekében. Az első a Szomszédság Ereje Alap, melynek célja a lakóhelyhez kötődő közösségi kezdeményezések, összefogások, városrészen belüli és városrészek közötti kapcsolatok elindítása és erősítése. A második a Pécs Jövője Alap, melyet demokratikus részvételi megoldások ösztönzésére hoztak létre. A harmadik pedig a Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Barátja Alap: Általános felhasználású alap, amely a bizalomteli kapcsolatok építésén nyugszik, és növekvő társadalmi beágyazódást jelez.

A Pécsi Közösségi Alapítvány tevékenysége széleskörűen ismert Pécsett és a Pécs-környéki településeken. Helyi közösségi ügyek, társadalmi problémák felkarolásával élen jár a civil közösségek aktivizálásában és támogatásában Baranya megye központjában.

A Pécsi Közösségi Alapítvány tagjai
(forrás: A PKA bemutatkozó kiadványa)

 A Lénárd Kata Emléklap és KülönCdíj

 A tragikusan korán elhunyt Lénárd Kata pszichológusként, alkotó értelmiségiként, a világra nyitott emberként olyan értékeket képviselt, amik a Pécsi Közösségi Alapítvány számára is nagyon fontosak. Az emléklap és a hozzá kapcsolódó díj közösségi kezdeményezés is egyben, melyet olyan szakemberek érdemelhetnek ki, akik hozzájárultak különböző diszciplínák közötti együttműködésekhez.

Ahogy a Lénárd Kata Emléklap és KülönCdíj életre hívói fogalmaznak: “Kata életének és szakmai elköteleződésének legfontosabb motívumai a lélektan, a művészet, a társadalmi és kulturális érzékenység, a segítő attitűd, és a hátrányos helyzetűek támogatása volt. Ezek alapján olyan személy vagy csoport jelentkezhet vagy jelölhető a díjra: Aki szakterületeket integráló perspektívával rendelkezik, érték számára a társadalmi felelősségvállalás és a kirekesztett, bármilyen szempontból hátrányos helyzetű csoportok felkarolása.”[1]

A Lénárd Kata Emléklapot és KülönCdíjat évente tervezik átadni. A Pécsi Közösségi Alapítvány elvállalta az emlékalap pénzügyi gondozását, 2021-ben egy adománygyűjtő színházi eseményt is szervezett, valamint folyamatosan lehetővé teszi adományok gyűjtését ezen a weboldalon: https://pecsikozossegialapitvany.hu/adomany/lenard-kata-emlekalap/

  A Lénárd Kata-díjak első átadása és a díjazottak

2022. február 28-án első alkalommal adták át a Lénárd Kata Emléklapot és KülönCdíjat a Tettyén. A tűzgyújtással egybekötött, meghitt esemény barátságos hangulatban telt Katára emlékezve és az életét, az életet ünnepelve. A “Gombolyító Meseterápiás Műhely” egy mesével koronázta az estét. Összesen 28 embert és társulást jelöltek idén a Lénárd Kata-díjra, közülük választották ki a 2022-es nyerteseket.

A tűzgyújtással egybekötött díjátadó.
(forrás: https://pecsikozossegialapitvany.hu/adomany/lenard-kata-dijak/)

A 2022-es díjazottak:

A 2022-es év két díjazottja.
(forrás: https://pecsikozossegialapitvany.hu/adomany/lenard-kata-dijak/)

Tasnádi Zsófia: Lénárd Kata Emléklappal elismert.

Zsófia több mint 10 éve az Élmény Tár Tanoda vezetője, mindig a gyerekek érdekeit és a közösséget tartja szem előtt. Folyamatosan fejleszti magát és erre ösztönzi a munkatársait is. Munkájukat alulról szerveződő, független csapatként végzik, ezért tevékenységük fenntartása állandó, kreatív megoldásokat igényel. Szakmai elköteleződését bizonyítja, hogy minden nap azért tevékenykedik, hogy a társadalomban jelenlévő diszkrimináció minden formáját megelőzze, érzékenyítő foglalkozásokat szervez kicsiknek és nagyoknak is.

Bokrétás Ildikó: Lénárd Kata KülönCdíjjal elismert (megosztva).

Szociálpszichológus, majdnem doktora is a szakmájának. Közösségfejlesztő, szervezetfejlesztő, jógaoktató és Aranykalászos gazda. Abban hisz, hogy demokratikusan és fenntarthatóan működő közösségeket hozhat létre, és megvalósítható az egyenlő elosztáson és megoszláson működő társadalom és a szolidáris gazdaság. Elkötelezett híve a környezetvédelemnek, álma egy permakultúrás kert, ami hosszútávon közösségi kertként funkcionálhat.

Kiss Móni: Lénárd Kata KülönCdíjjal elismert (megosztva).

Móni az Ördögkatlan fesztivál egyik lelke, szinte emberfeletti tevékenységet végez annak érdekében, hogy megvalósulhasson egy olyan nagy lélegzetvételű esemény, amelyen nagyzenekarok lépnek fel, és több ezer ember vesz részt rajta.

 

További információ található a 2022-es Lénárd Kata díjátadóról a PKA honlapján: https://pecsikozossegialapitvany.hu/adomany/lenard-kata-dijak/

 

Jelen cikk írója köszönetét fejezi ki Dr. Kleisz Teréznek, aki jelentős segítséget nyújtott a Pécsi Közösségi Alapítvánnyal és a Lénárd Kata-díjakra jelöltekkel kapcsolatos információk megismerésében.

 

Szerző:

Dudok Dávid 2018-ban szerzett oklevelet az ELTE Közösségi és civil tanulmányok mesterképzésén, mindig érdeklődve figyelte a helyi közösségi kezdeményezéseket. Szülővárosában, Esztergomban immár 15 éve tagja egy kis színjátszókörnek, melyet 2020-ban egyesületté alakítottak barátaival. Jelenleg Az ELTE Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika programjának harmadéves PhD-hallgatója, kutatási területe a közösségi kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Azokat az érdekes pontokat keresi, ahol a helyi civil kezdeményezések kapcsolódni tudnak a társadalmi innovációkra nyitott közművelődési intézmények programjaihoz.

 

Végjegyzet:

[1] forrás: https://pecsikozossegialapitvany.hu/adomany/lenard-kata-emlekalap/