Egymásra találni és együttműködni!

2005/2

I. Szakmaközi Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséről
2004. augusztus 10–14. Kunbábony


szervezők: Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet.
érintett szakmák, szakterületek: művelődésszervezés, közművelődés, közösségi művelődés; szociális munka, szociálpolitika; közösség-, vidék-, és területfejlesztés; zöld társadalom, ökopolitika; felnőttképzés résztvevők: a Nyári Egyetemen közel 100 résztvevő fordult meg, akik időnként előadók, időnként résztvevők, esetenként műhelyvezetők voltak. Ezen létszám felett számlálandó az „utánpótlás csapat”, a résztvevők 15 gyermeke, akik vidám színfoltjai voltak e pár napnak.
kulcsszavak: bevonás, társadalmi részvétel, közéleti szerepvállalás, érintettség.
A közösségfejlesztés elsődleges színtere a lokalitás, a helyi társadalom. E lépték a helyi közösség tagjai számára belátható és megélhető. Képesek birtokolni az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetet, érintettségük okán pedig felelőssé válnak annak alakításában. A lokalitásban saját, helyi jellegű,
megoldandó problémák jelentkeznek, melyek megoldása nem tekinthető tisztán ágazati jellegűnek, de nem is tekinthető csak egyetlen szektor feladatának. Komplexen kell őket kezelni, ott, abban a környezetben, ahol vannak, azokkal, akiket érint. Ha a kihívásokra fenntartható válaszokat akarunk adni, akkor abból nem hagyhatók ki a legérintettebbek: a helyi lakosokat. Ha az őket érintő kérdések átgondolásából kihagyjuk a lakosságot, ha a jövőjükről nélkülük akarunk dönteni – akkor kirekesztjük őket – s ez éppen akkora bűn, mint bármely más kirekesztés, csak ez esetben nem az egyes ember vagy csoportjai sérülnek, hanem a helyi közélet, a demokrácia, az esélyegyenlőség.
A program indításaként szervezett I. Szakmaközi Nyári Egyetem célja volt e felismerés megosztása és közös gondolkodás kezdeményezése a különféle szakterületek képviselőivel, akik jelen vannak a helyi társadalmakban, vagy jelen lehetnének, és akik magukénak érzik a BEVONÁS felelősségét, feladatuknak tekintik a TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL fokozását.
A munka színes sátrak alatt folyt, szabad levegőn, felszabadult szellemi közegben. Munkanapjainkat egy-egy gondolat fogta össze, melyek alapot adtak a beszélgetésekhez.