Dél-alföldi Közösségszolgálat

1993/5

Kisebb szünetekkel és kitérőkkel, – amit családom természetes mozgása, növekedése tett szükségessé – falusi, lakótelepi könyvtárakban dolgoztam 1969 óta. Mindig ember- és közösségközelben. Nagy változást 1983 jelentett, amikor területi munkát kaptam Csongrád megye könyvtáraiban. Közelről ismerhettem meg a falvak minden- napjait. Kezdetben csak a könyvtárak, a közművelődés-, majd település-szinten. Az ott élő emberek kezdeményezései, a civil szerveződések, a gomba módra szaporodó helyi lapok, majd találkozásom a Közösség- fejlesztők Egyesületével, meghatározó lett a további életemben.


A Dél-alföldi Közösségszolgálatnál 1993. októbere óta dolgozom.
Miután a helyi társadalom önszerveződéseit (egyesületek, körök, baráti társaságok) és a településenként létrejött helyi lapokat megismertem, összegyűjtöttem, a szerkesztőségek és a közösségek rend- szeresen találkoztak. Megfogalmazódott az igény megyei egyesületük létrehozására. A Helyi Lapok Egyesülete, és a Csongrád Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete a hetekben alakult a közösségszolgálat kezdeményezésével.
Az alapítvány közvetlen segítséget nyújt a már meglévő és az újonnan alakuló közösségi szerveződéseknek. Elsősorban információszolgáltatással és kapcsolatépítéssel. Ezt részben az országos Közösségi Adattár használatba adása, részben a helyi közösségi címtár kiépítése fogja szolgálni.
Égetően szükség van a szervezett képzésre. Ezt mind a lapszerkesztőségek, mind a közösségvezetők igénylik. Érdemes fel- használnunk a Csongrád megyei felnőtt- képzésben jól bevált, nagy múltú, intenzív tábori formát is.
A közösségi és szerkesztőségi találkozók folytatódnak. Ezek információs értéke, de főképp a személyességük, a közvetlen kapcsolatok kialakítása pótolhatatlan. Regionális szakmai konferenciát a civil társadalomról, a választások után, bevonva az új önkormányzatokat is. A jól működő kezdeményezések, főképp a településtársulások és fejlesztések, valamint a táj- és környezetvédelem tanulmányozására utakat szervezünk az érintett közösségeknek, önkormányzatoknak. Csongrád megyében immár tíz éves múltja van a közösségi táborozásnak. A benne rejlő lehetőségek óriásiak. A hazai gyermekönkormányzatok tanulmányozása után (Türje) fel kell mérni a táborokban rejlő ilyen irányú lehetőségeket. Az olvasótábori közösségek, mint a gyermekönkormányzatok gyakorló terepei, kihasználásra várnak.
Munkámban kiemelt szerepet kapnak a szomszédsági összefogások, közös fejlesztések, a lehetőségek felmérése; a település- társulásokban, a helyi fejlesztésben érdekeltek megismerése, együttműködés más szervezetekkel, önkormányzatokkal olyan területeken is, mint a területfejlesztés, környezet- és tájvédelem, a szociális munka, vállalkozásfejlesztés, képzés-átképzés. A helyi közösségek bevonása ebbe a munkába nélkülözhetetlen. (A településsel kapcsolatos információk működtetése, nyilvánossága, a problémák felismerése, a megoldási lehetőségek kiválasztása, a konfliktusok kezelése.)
A közösségfejlesztő munka ezt szolgálja. Csongrád megyében ez a fajta tevékenység ismeretlen, nincsenek járt útjai. A közösségi kezdeményezések sok esetben információ, és szakember híján elvetélnek. A közösségszolgálat személyes közreműködéssel, szakértők bevonásával és közösségfejlesztő képzéssel segíti a településükért tenni kívánó embereket, közösségeket, felhasználva a helyi hagyományokat is. A megyében a településleválások néhány kivétellel megtörténtek. Bokros most készül az elválásra Csongrád városától. Többoldalú információk, tapasztalatok gyűjtésével, (a már levált települések önkormányzati, lakossági tapasztalatai) költségvetési szakemberek bevonásával a helybélieket megpróbáljuk felkészíteni a döntésre. Fontos lehet a sikertelen leválási kísérletek elemzése is.
Határon túli személye és közösségi kapcsolataink évek óta gyarapodnak. Elindult a falukapcsolatok kialakítása, iskolák (Nagymágocs-Etéd) és közösségek (Deszk, Oroszhegy) között. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Arad és Temes megyei képviselőivel személyes a kapcsolatunk, a vajdaságiakkal most építjük.