Családi vállalkozásból országos szervezet

1991/1

1988-ban, tehát jó két és tél évvel ezelőtt összeállt tizenöt ember, az ország különböző helyeiről és alakítottunk egy kisszövetkezetet. Azért kisszövetkezetet, mert akkor ez látszott a legjobbnak. Mint magánvállalkozás indult be, fejenként harmincezer forint alapító tőkével, budapesti központtal Pantacoop néven.

Így volt Egerben, Nyíregyházán, Békéscsabán beindított kirendeltségünk. Azóta van Szegeden és Sopronban. Megbeszélés tárgya volt, hogy mivel kezdjünk, ami a legkisebb beruházást igényel. A legkisebb beruházást természetesen az építőipar igényelte. Elkezdtük az építőipari részlegeknek a kialakítását. Békéscsabán egymagam kezdtem, akkor rá egy hónapra magam mellé vettem a lányomat titkárnőnek, fölvettem egy építésvezetőt, egy-két építőipari munkát elkezdtünk csinálni és hát ami nagyon lényeges dolog, mert egy további lépésnek a nyitja, hogy Békéscsabának először egy idősek otthonát szeretnénk megépíteni. – Az akkori tanáccsal valamint pénzintézettel közösen egy olyan verzió volt, hogy finanszírozták volna az építkezést és fél év múlva beköltözhető lett volna. Nem sikerült. Miután ez hónapokon. keresztül húzódott és a város “úgy állt hozzá”, elhatároztuk, hogy csinálunk egy alapítványt és magunk megépítjük. Így alakult meg a FILIA Alapítvány, aminek egyik alapítója természetesen a kisszövetkezet, valamint három idős ember, akik azóta be is kerültek az otthonba.A Pantacoopon belül úgy a kirendeltség mint a központ kezdett kialakítani különböző ágazatokat, ahogy a családtagok jöttek be mert tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás. Ez a nagycsalád egy keresztény múltra tekint vissza. Édesapámék annak idején még KIÉ-sek voltak, azaz a Keresztény Ifjúsági Egyesület tagjai, megmaradtak egybe, összejártak, így kialakult egy országos nagy Család. Mi ezeknek a leszármazottjai vagyunk és hát így mi is egybe maradtunk. Mi 12-en vagyunk testvérek, 9 fiú és 3 lány. 1988¦an azért határoztunk úgy, hogy alapítunk egy kisszövetkezet hogy családtagjainknak munkát és megélhetés tudjunk biztosítani. Ahogy a családtagjaink állami vállalatoktól szállingóztak be a Pantacoopba, úgy alakultak az ágazatok. Így megalakult a Pantadent, Budapesten fogtechnikával foglalkozunk. Megalakult egy ruhaipari ágazat, női felsőruházattal foglalkozunk, egészen a tervezéstől a kivitelezésig. Kereskedelmi hálózatokat kezdtünk el kiépíteni. Belkereskedelemre, kiskereskedelemre üzletházakat kezdtünk el nyitni, békéscsabai viszonylatban pedig húsboltot nyitottunk pár hónappal ezelőtt a FlLIA Alapítványon belül. építettünk már egy vágóhidat, két műszakban, napi hatvan sertést tudunk levágni. Igen kicsi rezsivel, olcsóbban tudjuk adni a városnak; a saját élelmiszer ellátását tudjuk biztosítani az otthonunknak és hát most az önkormányzattal közösen tervezünk valamit. Célunk az, hogy Békéscsabán értékesítsük ezt a húst, miért vigyem ki megyén kívülre? Harminc százalékkal olcsóbb tudok lenni, mint az állami boltok. Így kialakultak szépen az ágazatok, igen nagy lett a szövetkezet, a tizenöt főből két év alatt kettőszáznyolcvan fő lett országosan.
– És itt Békéscsabán mennyi?
– Békéscsabán nyolcvan alkalmazottunk van a Pantacoopon belül. De önálló jogi személy a FILIA Alapítvány is. Ónállóan gazdálkodik, csak a nyeresége visszakerül az alapítványba és így fejlesztjük – azaz ebből tartjuk fönn ebben a pillanatban az idősek otthonát. Még jelen pi1lanatban állami támogatást nem kapunk, úgyhogy saját magunk kell hogy finanszírozzuk az idős emberek eltartását. Az idősek otthonában 24 szoba van, a beruházási költsége húsz-huszonkét millió forint, a vágóhídnak tíz-tizenkét millió forint, valamint van rajta három gondnoki lakás, az is négy-őt millió, tehát közel harminc-negyven millió forint a költségvetése ennek a FILIA Alapítványnak jelen pillanatban, amit teljes mértékben a Pantacoop finanszíroz. Tavaly, azaz márciusában kezdtük az építkezést és augusztus huszadikán átadtuk. Említettem, hogy keresztény beállítottságú emberek kerültek a szövetkezetbe, azért is létesült az az otthon és ház azért létesült maga a FILIA Alapítvány, amit most már országosan kibővítettünk hogy segíteni tudjunk ebben a társadalomnak. Mi a vállalkozásban, rohanásban, megpróbáltunk emberek maradni és egyben biztos vagyok, hogy a Népjóléti Minisztérium által meghirdetett szociális háló kialakítását csak ilyen módon lehet majd megcsinálni. A minisztérium majd belátja, hogy a vállalkozókra igenis támaszkodni kell, nagyon erősen támaszkodni kell, hogy szociális hálót tudjunk kialakítani. Ha a vállalkozók nem fogják felvállalni és nem lesznek érdekeltek abban, hogy szociális programmal is foglalkozzanak, csak magával a vállalkozással, akkor nem lesz szociális háló. Szét akarják mindenféleképp választani a szociálpolitikát a gazdaságpolitikától. Ezt nem lehet, mert jó gazdaságpolitika nélkül) nincs jó szociálpolitika.
– Térjünk vissza az őregek otthonára! Kellett-e az öregeknek fizetniük, voltak-e olyanok, akik adtak pénzt is? És miből tudják ezt folyamatosan működtetni?
– Azt most nagyon nehezen.
-70-80%-a szinte semmivel nem rendelkezett. Valamennyi, egészen minimális pénz bejött. De hát ebből az adósságainkat kellett kifizetni. A húsvágóhídra alapozunk, mert ez egy jó nyereséggel dolgozó üzem lehet. Valamint számítunk még mindig akár az önkormányzattól, akár a minisztériumtól segítségre. Ígéretet kaptam a minisztériumtól, hogy a magán szociális otthon megkapja az évi 70 ezer forint fejpénzt. (Az állami szociális otthon, most még nem tudom miért, száz-százhúszezer forint körüli összeget kap).
– Tibor, beszélgessünk most a Pantacoopnak az egyéb vállalkozásairól.
– Beszéljünk Békéscsabáról! Van itt egy harminc fős építőipari brigád. Foglalkozunk nyomdatechnikával, tehát van nyomdánk. Házi nyomda, a Volánnak a nyomdáját vásároltuk mag egy évvel ezelőtt, ami ott veszteséget termelt. Mióta megvettük, Ide. négymillió forintos árbevételt produkált. Van ruhaipar, a textilipar magja tulajdonképpen Békéscsabán van, ez is a legelső pillanattól kezdve működik. Abban az időben volt egy, meg most van még egy tervező hölgy, aki elkezdte tervezni nekünk a ruhákat. Volt két varrónő, elkezdtek varrogatni. Később kialakult egy egészen nagy országos hálózat, Nyíregyházán, Egerben, Budapesten megy most már a varrás. Női felsőruházat. Különböző helyeken mutattuk be ruháinkat, kijuttattuk külföldre, Bérbe még 88-89 elején, igen nagy sikerrel. Divatbemutatókat is tartottunk kint. Ekkor ismerkedtünk meg a Mosa Center igazgatójával, fölkértek bennünket, hogy behoznának nyugati divatcikkeket. Behoztak vagy 120 nyugati divatcikket 89 októberében Magyarországra.
Van egy reklám marketing kereskedelmi irodánk Békéscsabán, foglalkozik külkereskedelemmel, nagykereskedelemmel, tehát adunk-veszünk, ha erre partnert találunk. A kétéves tevékenységünk alatt mivel a Pantacoop finanszírozta a szociális otthon építkezését, senki nem hitte él, hogy ez egy vállalkozás. Így a pénzintézeteket megkerestem sehol nem kaptam rá támogatást. Azt mondták, hogy az őregek otthona, az őregekkel az nem fedezet. Most már a vágóhidat nagyjából fedezetnek veszik. A termelő egység, meg a húsbolt is. Ettől függetlenül a további lépésekhez hitelekre lesz szükségűnk. Készülünk föl Budapestre a Vállalkozás Fejlesztési Alapítványhoz, talán onnan valamennyi hitelt fogunk kapni. Nem tudom. Egy biztos, hogy roppant nehéz év elé nézünk. Nehezebb lesz szerintem Pandacoop szinten ¦s és a FILIA Alapítvány részéről is ez az egész vállalkozás, de olyan szakember gárda van körülöttem, akikben én hiszek és bízom.