Borostyánkő Út Program

1997/2

a közép-európai Environmental Partnership irodák kezdeményezése a fenntartható fejlődés elősegítésére

A Borostyánkő Út program küldetése:

“Századokon át kereskedők utaztak az ősi Borostyánkő Úton, hogy javakat és gondolatokat cseréljenek. Ezek az értékes árucikkek összekötötték a különböző nemzeteket és kultúrákat. Ma egy új Borostyánkő Út kapcsolja össze Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot egy újjáéledő Közép-Európában.

Krakkótól Budapestig és Budapesttől Krakkóig az együttműködés megújuló szelleme képessé teszi a történelmi folyosó mentén élő embereket és közösségeket, hogy létrehozzák a fenntartható gazdasági fejlődést, megőrizve, megvédve és megújítva hagyományos tájaikat, kulturális és természeti értékeiket. A Borostyánkő Út keretet biztosít a helyi, regionális és határon átnyúló együttműködésnek kiterjesztve a történeti kontextust, hogy hidakat építsünk a jövőbe.”

A Borostyánkő Út program célja:

· támogatni a helyi vidéki vezetők és a független polgári tevékenységek fejlesztését, valamint megerősíteni a régióban lévő humán erőforrásokat és szociális tőkét,

· támogatni a nonprofit és nem-kormányzati szektor fejlődését a vidéki területeken, vidéki társadalom, gazdaság és környezet újjáélesztésének egyik eszközét,

· erősíteni a polgárok és a különböző szervezetek közötti határon átnyúló együttműködést, és fejleszteni a nemzetek és nemzetiségek közötti kölcsönös megértést,

· erősíteni a polgári tudatosságot a közös történelem és kulturális örökség terén.

A fenti célok elérése érdekében a következőket kívánjuk tenni a program keretében:

· összegyűjteni a jelenlegi közösségek vezetőit, polgári aktivistáit és társadalmi szervezeteit
· aktívan terjeszteni a Borostyánkő Út gondolatát és alapelveit, hogy érdeklődést és aktív részvételt eredményezzen a személyek, társadalmi szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok részéről,
· segíteni a helyi közösségeket és szövetségeiket, hogy kialakítsák jövőképüket,
· segítséget nyújtani a jövőképek megvalósításához,
· erősíteni a szellemi kapcsolatokat az út környékére eső települések között,
· fejleszteni az ökoturizmus működési rendszerét és infrastruktúráját (pl. kerékpárút rendszer), mint a fenntartható gazdasági fejlődés egyik összetevőjét.

A program magyarországi koordinátora:

Ökotárs Alapítvány
1117 Budapest, Móricz Zs. Krt. 15.
Tel./fax: 1668866