Bevezető Gyanánt

1996/3

A londoni székhelyű The Prince of Wales Business Leaders Forum inspirálásával és támogatásával immár harmadik éve dolgozunk azon, hogy Magyarországon egyre szélesebb körben terjedjen el és váljon ismertté a szektorok közötti partneri együttműködés gondolata és gyakorlata. Hosszú út vezetett ennek a tematikus Parola-számnak a megjelenéséig, amelyet most kezében tart a kedves olvasó.

Mögöttünk van immár öt olyan partnerségépítő műhely, amelyet egy PHARE-program keretében a londoni és a magyar Business Leaders Forummal közösen szerveztünk Magyarország öt különböző városában. A társadalmi élet különböző szektoraiból, Magyarország különféle településeiről koordinálásunkkal tizenkét magyar szakember vehetett részt a londoniak által szervezett képességfejlesztő tanulmányúton és tréningen. Mi rendezhettük meg ennek a “Learning from Experience” (Tanuljunk a tapasztalatokból) címet viselő tanulmányút-programnak a zárókonferenciáját 1996. júniusában, összesen kilenc ország mintegy kilencven képviselőjének részvételével. Különféle képzések keretében több tucat civil szervezetet ismertettünk meg a partnerség alapelveivel és előnyeivel, a partnerségépítés akadályaival és eszközeivel. Több cikk foglalkozott ezzel a témával a korábbi Parolákban, több beszélgetés hangzott el a Civil Rádióban, sőt a Magyar Rádióban is. A Levi Strauss Alapítvány támogatásával beindult a vállalati támogató partnerek és a civil kezdeményezések összekötésére vállalkozó információközvetítő Partnerségszolgálat is.
Hiszünk abban, hogy településeink, térségeink fenntartható fejlődésének egyik legfontosabb útja-módja a társadalmi szektorok közötti tudatos, közös tervezésen, konzultációkon és értékelésen alapuló, a kockázatokat és a hasznot megosztó, kölcsönös előnyökkel járó, méltányos és átlátható partneri kapcsolat. Hiszünk abban, hogy egymás erős oldalaira támaszkodva kiegészíthetjük egymást és megsokszorozhatjuk erőinket. Tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben egyik szféra sincs könnyű helyzetben, de éppen ezért hívjuk fel a figyelmet erre az újszerű együttműködésre. Együtt többet tehetünk égető gondjaink megoldásáért.
Összeállításunkat nemcsak régi olvasóinkhoz, előfizetőinkhez juttatjuk el. Magasabb példányszámunk lehetővé teszi, hogy más körökhöz is eljussunk és megküldhessük üzenetünket a kormányzati, önkormányzati és vállalati szféra számos vezető szakemberének. Szeretnénk, ha megértenék: a civil szféra kérése nem koldulás, és tevékenysége valós társadalmi igényeket próbál nehézségekkel teli világunkban kielégíteni. Nyitottan és cselekvésre készen várja, kéri és igényli partnerei együttműködését.

Varga A. Tamás
A Közösségfejlesztők Egyesületének
Elnöke

Péterfi Ferenc
A Parola főszerkesztője