Bemutatjuk a LEGALÁBB ENNYIT A KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁSRÓL című kiadványt

2003/3

Mi a kisközösségi rádió?
A kisközösségi rádiók egyik legfontosabb sajátossága, hogy markánsan fogalmazzák meg a korlátozott vételkörzetben megcélzott csoportot. Ez lehet egy kisebbség, nemzetiség, valamilyen szubkulturális, korosztályi csoport, valamilyen intézmény használói-lakói, nagyon körülhatárolt lakóközösség (pl. kis falu, településrész, szomszédság, egyetemi negyed, stb.) A kisközösségi rádiókat – ebből a szempontból – határozottan el kívánja különíteni az ORTT a helyi műsorszolgáltatók kategóriájától, s főként attól, hogy azok városi, térségi funkciókat és kereskedelmi érdeket bujtassanak annak hátterébe.


Ennél a rádiótípusnál alapértékként többnyire közösségi, szociális, környezeti, kulturális jellemzőket érdemes megfogalmazni; pl. a helyi társadalom bevonása, aktivizálása; szociális szerepvállalás, perifériára szorultak segítése, szolidaritás, tolerancia, helyi értékek megerősítése, hagyományok ápolása, nyelvkultúra fejlesztése, tanulás-képzés segítése stb. A kisközösségi rádiók kiemelten fontos jellemzője, hogy azt jórészt önkéntesek működtetik.
A kiadvány célja az ORTT kisközösségi rádiók pályázatán részt venni szándékozók segítése a kisközösségi rádiók létrehozásához és működtetéséhez nélkülözhetetlen információkkal.
A Legalább ennyit… nem csak cím, hanem szerkesztési elv is, mert a kiadványban a konkrét feladatok megoldásához, az egyes helyzetek megértéséhez fogódzókat (fogalmak, jogszabályok, címek, irodalom) adunk, és ezeken keresztül segítjük az eligazodást a kisközösségi rádiók világában.
A füzetet elsősorban azoknak ajánljuk, akik maguk is szeretnének létrehozni kisközösségi rádiót, ezért a következő oldalakon a létrehozás folyamatát követjük majd az elhatározástól a rádió megszólalásáig.
A füzet alapjául szolgáló adatállományt a www.szabadradio.hu valamint a www.kka.hu, internet-oldalakon is megtalálhatja. Kiadja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete.