Bemutatjuk a Helyi Társadalom Fejlődéséért Alapítványt

1992/2

Székhelye: 1078 Budapest, Landler J. u. 11. III. 2.
Telefon: 36-1-121-1585
MNB 218-98316 szla. szám: 512-028417-0

A Kuratórium tagjai:
Zám Mária szociálpolitikus, Dr. Vizkelety Marianna jogász, Szendrák Dóra szociálpolitikus
Az Alapítvány általános céljai:
Az önkormányzatok, társadalmi szervezetek segítése, elsősorban szociális, egészségvédelmi, településfejlesztési, foglalkoztatási, kulturális, közigazgatási területeken
Működési területe: elsősorban a hátrányos helyzetű településeken, városrészekben és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében
Az Alapítvány konkrét céljai:
1. Tanácsadó, információs szolgálat működtetése
2. Modellkísérletek, kutatások
3. Képzés, oktatás
4. Tapasztalatok, információk átadása
Megvalósult vagy folyamatban lévő programok:
1. Szociálpolitikai stratégiai terv elkészítése a Budapest IX. kerületi Önkormányzat részére
2. Magányos, idős embereket támogató levelező hálózat kialakítása (folyamatban), együttműködve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézettel
3. “Pályázati projekt készítés” c. segédanyag összeállítása és pályázati tanácsadás a Magyar Népfőiskolai Társasággal közösen
4. Segédanyag összeállítása szociálpolitikusok részére a “Lokális szintű szociálpolitikai stratégiai tervezés”-ről