Az önkéntesség újjászületése Közép-Kelet Európában

1996/4

Szervezők:
Hálózat a Demokráciáért Program, National Forum, Foundation, Nonprofit Pénzügyi Központ.

Az önkéntes munka újraéledése ebben a térségben összefügg napjaink társadalmi változásaival. A civil társadalom újjászervezésében fontos szerepe van a közösségi célokat segítő önkéntes munkának, a helyi döntéshozatali folyamatokat nyomon követő érdekcsoportok működésének. Ugyanakkor, még kevésbé ismertek a fejlett demokráciában már régóta működő modellek, valamint a Kelet-Közép Európában összegyűlt tapasztalatok, amellyel a szervezetek bevonni és mozgósítani tudják az állampolgárokat a saját életük jobbítása és a közéletben való részvételre. Az önkéntes munka szerepéről, jelentőségéről az elsők között rendezzük meg ezt a nemzetközi konferenciát, melyre Kelet és Nyugat Európából, valamint Amerikából hívtunk meg résztvevőket, előadókat és trénereket.

A konferencia tervezett témái:
– az önkéntes szektor helyzete, újraértelmezése és perspektívái Kelet-Közép Európában és a fejlett demokráciákban
– az önkéntesség eszméje a modernizálódó társadalmakban
– önkéntes szervezetek menedzselése, önkéntes központok felállítása
– esettanulmányok az önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok bemutatására és elemzésére
– ország műhelyek.
A konferencia nyelve angol, a plenáris üléseken tolmácsolást biztosítunk, valamint egyes műhelyek nyelve magyar lesz.
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő. Korlátozott létszámban a részvételi díj maximum 50%-ig kedvezményt biztosítunk, melyet a teljes befizetett összegből a konferencia végén térítünk vissza.
Meeting Budapest Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 23-25.
Tel.: 212-1667, 201-2577,
Fax: 212-2623
Email: meeting@hungary.net

Miért fontos, hogy az önkéntességről beszéljünk a konferencián?

Mindenekelőtt néhány szóban az önkéntesség jelentéséről.
Az önkéntes (voluntary) jelzőt igen sokféle értelemben használják. Jelenti a jóléti rendszer egyik szektorát, amelyet emlegetnek még, jótékony, harmadik vagy nonprofit szektor néven is a nemzetközi szakirodalomban.
Jelenti ezen szektor szervezeteinek egy csoportját, hangsúlyozva az önkéntesek szerepét a szervezeti munkában. Az összes nonprofit szervezet számához képest azonban csak önkéntesekből álló szervezet viszonylag kevés van.
Az önkéntes jelzőt használják a szervezetek számára, vagy a közösségért végzett munka azon fajtájára, amelyet az egyének önkéntesen, nem formális kötelezettségként végeznek.
Az önkéntes munkavégzés azonban igen fontos erőforrása egy társadalomnak, hisz a társadalmi szolidaritás kifejeződése mellett, a munka értékén és jellegén túl sokat jelent az önkéntes munkavégzőknek is a szakmai és társadalmi kapcsolatok építése terén.
Különösen aktuális téma ez a kelet-európai országok számára, ahol a legtöbb helyen a fogalomhoz még a múlt rendszerbeli értelmezés tapad, és még kevésbé ismertek a fejlett demokráciákban már régóta működő modellek, vagy a Kelet-Közép-Európában felgyűlt tapasztalatok, amellyel a szervezetek bevonni és mozgósítani tudják az állampolgárokat a saját életük jobbítása és a közéletben való részvételre.