Az Önkéntes Erőfeszítések Nemzetközi Egyesülete: 40 országra kiterjedő szervezet, konzultatív státusza van az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával

1990/3

40 országra kiterjedő szervezet;
konzultatív státusza van az ENSZ
Gazdasági és Szociális Tanácsával.

Az IAVE 1970-ben jött létre mint politikailag semleges, non-profit világszervezet, hogy bátorítsa és támogassa az önkéntes munkát, mint egy olyan utat, amelyik minden ember életminőségét emeli, és amelyik a nemzetek közötti megértés hídját építi fel.
Az IAVE mára a világ minden részén lévő 40 országban képviselteti magát. Tagjai konferenciákon találkoznak kétévente, felderíteni a vitás kérdéseket, információkat és tapasztalatokat cserélni, értékes kapcsolatokat létesíteni, új technikákat tanulni és megújítani tényleges önkéntes megbízatásukat saját nemzetükben és a világon egyaránt.

Az IAVE lehetőségeket nyújt egyének és szervezetek számára, hogy:
– legyenek részei az önkéntesek és szervezeteik nemzetközi hálózatának;
– tanuljanak alkotó új módszereket a mindennapi szituációk megoldásához;
– adja hozzá ki-ki saját önkéntes lelkesedését másokéhoz, hidakat építve és határokat nyitva a nemzetek között.

Az IAVE tagság nyitott minden egyén és szervezet számára, amelyik elkötelezi magát az önkéntesség előremozdítása és fontossága mellett, a humán, a gazdasági és a környezeti problémák megoldásáért.

Az IAVE tagok
– kedvezményes előjegyzési díjban részesülnek a kétévenkénti LIVE konferenciákon;
– rendszeresen megkapják a nemzetközi Hírlevelet;
– megkapják a tagok listáját, felsorolva érdeklődési köreiket és erőforrásaikat;
– lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a nemzeti vagy a világ minden részén szervezett regionális konferenciákon.

Az IAVE-t egy nemzetközi igazgatótanács irányítja, amelyik tisztségviselőkből, a regionális igazgatókból és a kétévenkénti konferenciákon megválasztott, nagyszámú képviselőtestületből áll.
A tagság minden egyén és szervezet számára nyitott, amelyik osztja az IAVE hitét az önkéntes munka fontosságában.